4 tips inför val av gymnasieutbildning

Lasse arbetar som studie- och yrkesvägledare (SYV) på Kulturama Gymnasium. Här är hans fyra bästa tips när det är dags att välja gymnasieutbildning.
  1. Välj en gymnasieutbildning som lockar dig och som du tror att du verkligen kommer att trivas med i tre år. Behörighet till vidare studier är ofta väldigt lätt att komplettera med efter studenten om du skulle behöva.
  2. För att trivas under din gymnasietid, se till att verkligen förstår vilka kurser som ingår i gymnasieutbildningen du väljer. Läs igenom skolans poängplan (brukar finnas på alla skolors webbsida och i broschyrer). Om det finns obligatoriska kurser i ämnen man verkligen inte gillar riskerar det att påverka hela upplevelsen av gymnasietiden negativt. Vanligaste missen jag hör är att man har missat att det samhällsvetenskapliga programmet innehåller två obligatoriska kurser i både matematik och moderna språk.
  3. Tänk på att behörighet till vidare studier bara är en av två nycklar för att komma vidare – du behöver även klara antagningsgränserna till en högskoleutbildning du är intresserad av. Det betyder med andra ord att studieresultaten är minst lika viktiga som vilken behörighet programmet ger (eftersom behörighetskomplettering är lättare än att höja betyg i efterhand). Alltså återigen, det är viktigt att välja en utbildning/skola du verkligen trivs med!
  4. Besök ALLA skolor du väljer, oavsett rangordning! Du vill inte komma till en skola i augusti som du aldrig besökt, det är ingen bra start. Alla skolor har öppet hus, se till att besöka dem och skapa dig en bild av om du kommer att trivas där.