Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Särskild variant Bild

Vill du utveckla ditt sinne för bild och form parallellt med dina naturvetenskapliga studier? Är du intresserad av konstnärliga uttryck och design så är det här en utbildning för dig!

Parallellt med naturvetenskapsprogrammets kurser får du studier i konst, kroki, skulptur, illustration och mycket mer. Här kommer du att utveckla ditt sinne för bild och form samtidigt som du får en naturvetenskaplig grund.

Naturvetenskapsprogrammet med särskild variant Bild är perfekt för dig som funderar på att bli exempelvis arkitekt, eller bara vill ge utrymme för din kreativitet i vardagen.

Kurser inom den särskilda varianten "Bild"

Bild och form 1b, 100 poäng

Du lär dig grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete. Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete och inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation.

Du arbetar med bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.

Du studerar bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer. Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar, i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Bild, 100 poäng

Du lär dig betraktande, analys och tolkning av olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder. Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning.

Du arbetar med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier.

Du studerar planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur de framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.

Form, 100 poäng

Du lär dig betraktande, analys och tolkning av olika typer av två- och tredimensionell form. Begrepp om form och formgivning i olika genrer och ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder. Exponering och utställning av form, marknadsföringsaspekter, grafisk formgivning och värdering av presentationen.

Du arbetar med skulptur- och formgivningsprocesser och metoder för idéproduktion. Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material, metoder och medier. Användningsområden och egenskaper hos olika material och tekniker. Formspråk, material, volym, färg och ytstruktur i relation till det färdiga formuttrycket. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker.

Du studerar formens användningsområden och kommunikation, lokalt och globalt. Planering och produktion av formprojekt som kan ha såväl tydliga mål som öppnare intentioner.

Lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak.

Efter gymnasiet

Kulturama Gymnasium Naturvetenskapliga program med särskild variant Bild är högskoleförberedande. Här ingår kurser som ger särskild behörighet vilket framför allt passar dig som är intresserad av vidare studier inom naturvetenskap, teknik och medicin.

För den som vill finns även möjlighet att läsa in full behörighet för NA, det vill säga Matematik 4 och Fysik 2, Kemi 2 och Biologi 2. Programmet ger dig även möjlighet att söka vidare till samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga utbildningar.

Dessutom har du som elev fått utveckla din kreativa sida vilket efterfrågas inom alla branscher!

Information för ansökan

Ansökningskod: NANASVE, Bild

Program: Naturvetenskapsprogrammet

Särskild variant: Bild

Poängplan