Särskild variant Storytelling

Vill du utforska scenkonstens uttrycksmöjligheter och hur du kan nå fram till din publik med ditt uttryck samtidigt som du går samhällsvetenskapliga programmet? Då passar den här utbildningen dig.

Din personliga utveckling står i fokus och vi arbetar med flera kurser inom teater såsom Dramatik & dramaturgi, Röst och Scenisk gestaltning. Scenkonstens uttrycksmöjligheter genomsyrar din utbildning och hjälper dig att utforska berättandets former och hur du kan nå fram till din publik med ditt uttryck. Detta ger dig en solid grund att stå på och en uppfattning om i vilken genre du trivs bäst.

Du fördjupar dig i den berättande processen från idé till färdig produkt. Under utbildningen arbetar du med varierande former och genrer av berättande. Undervisningen präglas av lust, nyfikenhet och samtal kring både ditt och andras skapande.

Kurser inom den särskilda varianten Storytelling

Dramatik & dramaturgi, 100 p

Att skriva för teater och film, att skriva repliker och scenerier, att skriva texter som ska tolkas av regissör och skådespelare innebär ett kreativt och fantasifullt skrivande som inte bara ska läsas utan även höras och synas. I kursen får du undersöka begrepp som vändpunkt, konflikt, anslag, upptrappning med mera.

Röst, 100 p

Denna kurs fokuserar på textarbete och reflektion kring den egna sceniska rösten. Du får kunskaper om röstens behov och hur du kan använda den som ett verktyg för att nå ut till din publik.

Scenisk gestaltning 1, 100 p

I kursen Scenisk gestaltning 1 får du utvecklas som skådespelare och lära dig grunderna i skådespeleri. Vi arbetar med improvisation och olika former av texter där du får undersöka dina sceniska uttryck. Teater är ett kollektivt berättande och i mötet med din ensemble kommer du lära dig hur du kan uttrycka dig som skådespelare. Vi skapar ett lustfyllt klimat där alla ska känna sig trygga och våga pröva sina sceniska förmågor. Du får också medverka i en föreställning för publik.

Lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar, dels en labbsal för de naturvetenskapliga ämnena samt dels salar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak.

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet med samhälle som inriktning och med särskild variant Storytelling är högskoleförberedande. Programmet ger dig möjlighet att söka vidare till samhällsvetenskapliga, ekonomiska, humanistiska och konstnärliga utbildningar.

Inom alla branscher är efterfrågan stor på lösningsorienterad och kreativ kompetens - kompetenser som våra elever tränar varje vecka genom sin estetiska variant.

Information för ansökan

Ansökningskod: SASAMVE, Storytelling

Program: Samhällsvetenskapsprogrammet

Särskild variant: Storytelling

Poängplan