Om Kulturama Gymnasium

För många är Kulturama det första steget att utveckla sitt konstnärliga utövande under professionell ledning. Här kommer du utvecklas i en helt unik miljö där alla delar samma intresse för estetiska uttryck. Våra elever kommer från cirka 65 olika kommuner runt om i landet även om majoriteten är från Stockholm. Kombinationen av teoretiska och estetiska studier bidrar till att du får en lustfylld, omväxlande och utmanande gymnasietid.

En unik miljö!

Kulturama är Nordens största skola för estetiska utbildningar. Förutom gymnasium finns även vuxenutbildningar, grundskola och kurser under samma tak. Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad innehåller därför en bred mix av lokaler för att tillgodose alla våra konstnärliga och estetiska inriktningar, utbildningar och profiler – såsom musikstudios, bild- och skulptursalar, danssalar, scener, foto- och filmstudios, etc.

Vi har lång erfarenhet som gymnasieskola och flera av våra tidigare studenter går vidare – inte bara till högre konstnärliga studier – utan många gånger till studier inom humaniora, juridik, hälsa och sjukvård, samhälls- och beteendevetenskap, pedagogik, socialt arbete och arkitektur.

Vi erbjuder tre program som kombinerar teoretiska med estetiska studier. Våra program ger alla högskolebehörighet:

Våra lärare

På Kulturama har vi en unik bredd av kompetenser och arbetslivserfarenheter som vi tar med oss in i klassrummen. Våra lärare är välutbildade och legitimerade. Flera av våra estetiska lärare undervisar även på Kulturamas eftergymnasiala estetiska utbildningar och är dessutom yrkesverksamma inom sina estetiska uttryck. Som elev får du ta del av deras specialkompetens och du får en nära förankring till det konstnärliga yrkesutövandet. Helheten skapar en god grund för vidare utbildning när det gäller såväl teoretiska som konstnärliga studier.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar löpande med kvalitetsarbete och driver skolutvecklingen både på ämnesnivå och på skolövergripande nivå. Arbetet leds av skolchefen för Medborgarskolans alla skolor.

Elevkår

Tillsammans med våra elever och vår engagerade elevkår verkar vi för att utveckla vår skola.

MacBook Air

Som elev på Kulturama Gymnasium får du en bärbar Apple MacBook Air under din studietid.

Färdighetsprov

Det är viktigt att känna till att du behöver göra ett färdighetsprov när du söker till våra utbildningar. Information om färdighetsprov till de olika profilerna inom estetprogrammet samt de särskilda varianterna på naturvetenskapsprogrammet hittar du här.

Elevhälsoteam (EHT)

Kulturama har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, psykolog, skolläkare, specialpedagoger, resurspedagog och studie- och yrkesvägledare (SYV). Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Arbetet leds av rektor. Du som elev har en mentor som följer dig under hela studietiden.

Studie- och yrkesvägledning

Kulturama har studie- och yrkesvägledare (SYV) så att elevens rätt till studie- och yrkesvägledning tillgodoses. Våra elever har goda möjligheter till kontakt med SYV under hela sin studietid och möter SYV vid flertalet tillfällen. Redan vid uppstarten i årskurs 1 går SYV igenom skillnaden mellan grundskola och gymnasium. Samma information ges även vid föräldramötet i årskurs 1. Detta ger en god förståelse för gymnasiestudierna och dess möjligheter samt eftergymnasiala utbildningar och yrkeskarriärer.

Skollunch och café

Vi har egen skolmatsal och eleverna ges avgiftsfri lunch. Maten vi serverar har en hög andel ekologiska råvaror och är utan onödiga tillsatser. Vi är ett mottagningskök vilket innebar att vi tar emot färdiglagad mat. Denna mat kommer från Svea Cater. Vi tillgodoser allas behov av specialkost.

På skolan finns även ett café samt en foajé där det ofta sker utställningar och konserter.

IT-system

 • Schoolsoft
 • Office 365 och Teams
 • TimeEdit
 • Inläsningstjänst: access för elever till inläst facklitteratur
 • ne.se: alla elever har tillgång till den digitala Nationalencyklopedin
 • Kompensatoriska hjälpmedelsprogram

Professionella produktioner och specialanpassade lokaler

Våra elever och studerande inom Kulturamas skolor arbetar regelbundet med sceniska produktioner, utställningar och visningar av olika slag under sin studietid. Efter intensiva repetitionsperioder längtar de efter att få möta en publik!

Tillsammans med Kulturamas Konstnärliga Utbildningar och Kulturama Grundskola genomför Kulturama Gymnasium ca hundratals estetiska produktioner varje år i egna och externa lokaler. På Kulturama har arrangerar vi allt från föreställningar och konserter till vernissage och filmvisningar. Vi har fem egna scener i Kulturamahuset, kompletta med professionellt ljus- och ljudutrustning. Våra elevers alster visas även på utställningar i olika konsthallar och biosalonger runt om i Stockholm.

Information om kommande evenemang hittar du på kulturama.se/evenemang och information uppdateras där löpande under året.

Vår skolpeng stannar i skolan!

Huvudman för Kulturama Gymnasium är studieförbundet Medborgarskolan som har en lång tradition som folkbildare och utbildningsanordnare. All vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund.

I vår skolverksamhet utgår vi från varje elevs behov av bildning, utbildning och personlig utveckling. Vi skapar positiva lärmiljöer där lärare och elever känner sig stimulerade, trygga och delaktiga. Inom Medborgarskolan har kunskapen ett egenvärde och för oss är varje elev unik i sina behov och intressen.

Vi är en ideell organisation och återinvesterar allt överskott tillbaka in i skolverksamheten. Det gör Medborgarskolan till en trygg och stabil huvudman.

Fakta om skolan:

 • Antal elever totalt: 655 st
 • Antal elever på estet: ca 575 st
 • Antal elever på natur: ca 80 st
 • Antal lärare: ca 80 st
 • Antal legitimerade lärare: 91 %
 • Uppdelning - teori/estet: 2/3 är teori och 1/3 estetisk på estetiska programmet
 • Kulturamahuset:
  • 12 000 kvm med specialbyggda salar
  • Egen idrottshall
  • Egen skolgård med utegym
  • Matsal
  • 5 st scener

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar/förändringar.