Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Om Kulturama Gymnasium

Vi har en unik bredd av kompetens med våra lärare på skolan. Tillsammans skapar det en god grund för studier inom just ditt område men också till efterföljande studier. Vi har ändamålsenliga lokaler som vi byggt om för att passa vår verksamhet så långt som möjligt. Under sommaren 2017 gjordes en omfattande renovering, lokalanpassningar och omdragning av hela ventilationen i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad.

Vi arbetar löpande med kvalitetsarbete och driver skolutvecklingen både på ämnesnivå och på skolövergripande nivå. Tillsammans med våra elever och en stark, engagerad elevkår verkar vi för att hela tiden utveckla vår skola.

Du har en mentor som följer dig under hela studietiden. Som elev på Kulturama Gymnasium har du också en egen Mac-laptop under din studietid och den går vanligtvis att köpa ut när man avslutar årskurs 3.

Vi använder oss av följande program:

  • Schoolsoft för information, närvarohantering, kursplaneringar, bedömningar och betygsättning.
  • Office365 ­för ­samarbetsytor, ­mejl, ­pågående arbeten och lagring.
  • Time Edit – vårt schemaprogram där du hittar ditt aktuella schema och gör bokningar.
  • Inläsningstjänst – alla elever har access till denna tjänst som ger tillgång till inläst facklitteratur.

Elevhälsoteam (EHT)

Kulturama har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, psykolog, skolläkare, specialpedagoger, resurspedagog och studie- och yrkesvägledare (SYV). Vi arbetar löpande hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Arbetet i elevhälsoteamet leds av rektor.

Studie- & yrkesvägledning

Kulturama har studie- och yrkesvägledare (SYV) så att elevens rätt till studie- och yrkes-vägledning tillgodoses. Det görs vid olika tillfällen och i olika former under gymnasietiden. Våra elever har goda möjligheter till kontakt med SYV under hela sin studietid. Redan vid uppstarten i årskurs 1 går SYV igenom skillnaden mellan grundskola och gymnasium. Samma information ges även vid föräldramötet i årskurs 1. Allt för att få en god start på studierna med förståelse om upplägg.

Skollunch & café

Vi har egen skolmatsal och eleverna ges avgiftsfri lunch. ­På skolan finns ­även ett ­café samt en foajé där det ofta sker utställningar och konserter.

En unik miljö!

För många är Kulturama det första steget att verkligen få prova sitt konstnärliga utövande under professionell ledning. Det upplevs ofta lustfyllt, spännande och utmanande att våga ta klivet. Eleverna på skolan kommer från cirka 75 ­kommuner­ runt­ om­ i ­landet ­men ­majoriteten är från Stockholm. På Kulturama gör vi hundratals produktioner varje läsår, vilket skapar en härlig atmosfär i huset.

Du kommer till en unik miljö där alla elever delar samma intresse för estetiska uttryck.

Vår skolpeng stannar i skolan!

Huvudman för Kulturama Gymnasium är studieförbundet Medborgarskolan som har en lång tradition som folkbildare och utbildningsanordnare. All vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund.

I vår skolverksamhet utgår vi från varje elevs behov av bildning, utbildning och personlig utveckling. Vi skapar positiva lärmiljöer där lärare och elever känner sig stimulerade, trygga och delaktiga. Inom Medborgarskolan har kunskapen ett egenvärde och för oss är varje elev unik i sina behov och intressen.

Vi är en ideell organisation och återinvesterar allt överskott tillbaka in i skolverksamheten. Det gör Medborgarskolan till en trygg och stabil huvudman.