Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Elever på Kulturama Gymnasium

Om Kulturama Gymnasium

Vi har en unik bredd av kompetens på skolan. Tillsammans skapar vi en god grund för studier inom just ditt område och även till efterföljande studier.

Vi har ändamålsenliga lokaler som vi byggt om för att passa vår verksamhet. Under sommaren 2017 gjordes en omfattande renovering, lokalanpassningar och omdragning av hela ventilationen i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad. Detta kompletterades med ombyggnation av våra utomhusmiljöer samt en ny laborationssal sommaren 2018.

Vi arbetar löpande med kvalitetsarbete och driver skolutvecklingen både på ämnesnivå och på skolövergripande nivå. Tillsammans med våra elever och en stark, engagerad elevkår verkar vi för att hela tiden utveckla vår skola.

Du har en mentor som följer dig under hela studietiden. Som elev på Kulturama Gymnasium har du en bärbar Mac air under din studietid och den går vanligtvis att köpa ut när man avslutar årskurs 3.

Vi använder oss av följande program:

 • Schoolsoft för information, närvarohantering, kursplaneringar, bedömningar och betygsättning.
 • Office365 och Teams för samarbetsytor, mejl, pågående arbeten och lagring.
 • Time Edit – Vårt schemaprogram där du hittar ditt aktuella schema och gör bokningar.
 • Inläsningstjänst – alla elever har access till denna tjänst som ger tillgång till inläst facklitteratur.

Färdighetsprov

Information om färdighetsprov till de olika profilerna inom estetprogrammet samt de särskilda varianterna på naturvetenskapsprogrammet hittar du under ansökningssidan.

Till naturvetenskapsprogrammet är det viktigt att känna till att godkänt färdighetsprov krävs då det är behörighetsgivande tillsammans med slutbetyg från grundskolan.

Elevhälsoteam (EHT)

Kulturama har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, psykolog, skolläkare, specialpedagoger, resurspedagog och studie- och yrkesvägledare (SYV). Vi arbetar löpande hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande, ett arbete som leds av rektor.

Studie- och yrkesvägledning

Kulturama har studie- och yrkesvägledare (SYV) så att elevens rätt till studie- och yrkesvägledning tillgodoses. Våra elever har goda möjligheter till kontakt med SYV under hela sin studietid och möter SYV vid flertalet tillfällen. Redan vid uppstarten i årskurs 1 går SYV igenom skillnaden mellan grundskola och gymnasium. Samma information ges även vid föräldramötet i årskurs 1. Detta ger en god förståelse för gymnasiestudierna och dess upplägg.

Skollunch och café

Vi har egen skolmatsal och eleverna ges avgiftsfri lunch. ­På skolan finns ­även ett ­café samt en foajé där det ofta sker utställningar och konserter.

En unik miljö!

För många är Kulturama det första steget att utveckla sitt konstnärliga utövande under professionell ledning. Du kommer till en unik miljö där alla elever delar samma intresse för estetiska uttryck. Kombinationen av estetiska och teoretiska studier under gymnasietiden upplevs ofta lustfyllt, spännande och utmanande.

Eleverna på skolan kommer från cirka 65 kommuner runt om i landet men majoriteten är från Stockholm. Tillsammans med Kulturama Konstnärliga Utbildningar och Kulturama grundskola gör vi hundratals estetiska produktioner i våra egna och externa lokaler varje läsår. Detta skapar en härlig atmosfär!

Kulturama Kulturscener

Våra elever och studerande inom Kulturama arbetar regelbundet med produktioner under sin studietid. Efter intensiva repetitionsperioder längtar de efter att få möta en publik!

Varje år genomförs vi ca 300 evenemang på ­Kulturama, allt från föreställningar och konserter till vernissage och filmvisningar. Vi har sex egna scener på skolan men uppträder även på scener runt om i Stockholm. Vi finns även med i olika konsthallar, biosalonger m.m. runt om i Stockholm.

Information om kommande evenemang hittar du på kulturama.se/evenemang och information uppdateras där löpande under året.

Vår skolpeng stannar i skolan!

Huvudman för Kulturama Gymnasium är studieförbundet Medborgarskolan som har en lång tradition som folkbildare och utbildningsanordnare. All vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund.

I vår skolverksamhet utgår vi från varje elevs behov av bildning, utbildning och personlig utveckling. Vi skapar positiva lärmiljöer där lärare och elever känner sig stimulerade, trygga och delaktiga. Inom Medborgarskolan har kunskapen ett egenvärde och för oss är varje elev unik i sina behov och intressen.

Vi är en ideell organisation och återinvesterar allt överskott tillbaka in i skolverksamheten. Det gör Medborgarskolan till en trygg och stabil huvudman.

Fakta om skolan:

 • Antal elever totalt: 600 st
 • Antal elever på estet: ca 530 st
 • Antal elever på natur: ca 65 st
 • Antal lärare: ca 90 st
 • Antal legitimerade lärare: 91 %
 • Uppdelning - teori/estet: 2/3 är teori och 1/3 estetisk på estetiska programmet
 • Kulturamahuset:
  • 12 000 kvm med specialbyggda salar
  • Egen idrottshall
  • Egen skolgård med utegym
  • Matsal
  • 6 st scener

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar/förändringar.