Behörighet efter avslutad utbildning och individuella valet

Nedan hittar du vanliga frågor angående behörighet efter avslutad utbildning och individuella valet för både Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.

Estetiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

För fler frågor om behörighet till vidare studier, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola, eller vår studie- och yrkesvägledare här på Kulturama.