Behörighet efter avslutad utbildning och individuella valet

Nedan hittar du vanliga frågor angående behörighet efter avslutad utbildning och individuella valet för både Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.

Estetiska programmet

Vad har jag för högskolebehörighet efter avslutad utbildning?

Estetiska programmet ger både grundläggande och särskild behörighet till vidare akademiska studier. Väljer du kursen Matematik 2b som individuellt val får du i princip samma behörighet till vidare studier som genom det samhällsvetenskapliga programmet.

Kan jag läsa utökat program?

Ja, det går bra att du i samband med årskurs 3 utökar ditt program under förutsättning att kurserna du vill läsa går att kombinera rent schematekniskt och att du nått målen i dina tidigare kurser.

Kan jag välja till kurser som ger mig meritvärdespoäng?

Ja, du kan välja mellan olika kurser i alla tre ämnen som kan ge meritpoäng, det vill säga matematik, engelska och moderna språk. Vi garanterar alltid både kursstart och plats i Matematik 2b och Engelska 7, medan övriga kurser startar om det blir tillräckligt stora undervisningsgrupper.

Hur många kurser kan jag välja som individuellt val?

I programmet ingår 200 poäng individuellt val, vill du läsa mer än så går det genom att du utökar ditt program.

Finns moderna språk att välja som individuellt val?

Ja, du kan fortsätta med spanska, franska eller tyska om du läst det i grundskolan. Moderna språk finns dock inte att välja på nybörjarnivå.

Vilken nivå på Matematik finns att välja?

Du kan läsa både Matematik 2b och 3b som individuellt val.


Naturvetenskapsprogrammet

Vad har jag för högskolebehörighet efter avslutad utbildning?

Du har en mycket hög behörighetsnivå som dessutom kan utökas ytterligare genom det individuella valet.

Hur många kurser kan jag välja som individuellt val?

I programmet ingår 200 poäng individuellt val, vill du läsa mer än så går det genom att du utökar ditt program.

Kan jag få Natur/Natur behörighet?

Ja, det går att lösa genom det individuella valet om du utökar ditt program med 100 poäng.

Finns språk att välja som individuellt val?

Ja, du kan fortsätta med spanska, franska eller tyska om du läst det i grundskolan.

Vilken nivå på Matematik finns att välja?

Du kan välja Matematik 4 som individuellt val.

För fler frågor om behörighet till vidare studier

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola, eller vår studie- och yrkesvägledare här på Kulturama.