Vi hjälper grupper att starta en studiecirkel inom bl.a. musik, scenkonst, dans, film!

Kulturama är ett levande kulturhus. Det myllrar av utbildningar, kurser, kulturutövare och olika kulturyttringar. Här finns det också möjlighet för er som har en egen dansgrupp, teatergrupp, rockband, operagrupp etc att ansluta er verksamhet till Kulturama/Medborgarskolan och starta en studiecirkel med den inriktning som ni själva bestämmer, eller att ordna ett kulturarrangemang.

Det här kan vi hjälpa till med!

Vi kan hjälpa er med lokaler till reducerad hyra, pedagogiskt stöd, branschkunskap, ledarutbildning och mycket annat. Om ni har kommit lite längre och redan har en egen förening eller egna lokaler så kan ni också starta en studiecirkel och få visst ekonomiskt stöd för material- eller lokalkostnad.

Kulturama är en egen avdelning inom studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm. Kurser och studiecirklar som genomförs under namnet Kulturama anordnas således av Medborgarskolan och ska uppfylla folkbildningsrådets regler för studiecirklar.

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp människor som samlas för att studera ett visst ämne under en viss tid med viss regelbundenhet.

Minimikrav för att starta en studiecirkel är att:

 • ni är minst tre personer, inklusive ledaren
 • ni träffas minst tre gånger och studerar minst nio studietimmar (1 studietim = 45 min) dock max 4 klocktimmar vid samma tillfälle och max 3 ggr/vecka (ni kan ses fler gånger, men de timmarna räknas inte med i studiecirkeln)
 • ni skriver en kort arbetsplan
 • en person i gruppen fungerar som ledare med ansvar för kontakten med Kulturama/Medborgarskolan samt rapportering av verksamheten på en närvarolista
 • Om ni är en större grupp och/eller har färre men längre träffar (upp till 8 timmar) så blir det en annan form av studiecirkel - prata med oss så förklarar vi!

Vad är ett kulturarrangemang?

Ett kulturarrangemang kan vara en föreläsning, en dans- eller teaterföreställning, konstutställning, musik- och sånguppträdande.

Minimikrav vid kulturarrangemang:

 • minst 30 min långt
 • studieförbundet ska ha en närvarande företrädare (kan vara någon som på uppdrag av studieförbundet ansvarar för arrangemangets genomförande)
 • genomförs vid ett givet tillfälle och alla deltagare är fysiskt närvarande
 • man har publik
 • antalet närvarande ska rapporteras, både män och kvinnor

Tider och pris

 • Hyra för 3 timmar/vecka: 1 200 kr/månad
 • Måndag-torsdag 18.00-21-00
 • Fredag: 17.00-19.00
 • Lördag-söndag: 9.00-16.00 (3-timmarspass)

OBS! vid lov/vissa röda dagar då huset är stängt får man kontakta sin kontaktperson på Medborgarskolan för att komma överens om en ersättningsdag.

För anmälan eller frågor

Kontakta Tess de la Cour på Kulturama för anmälan och mer information, eller om du behöver blanketter för anmälningslista och kulturarrangemang.

Tess de la Cour

tess.delacour@medborgarskolanstockholm.se

010-157 63 43