Om Kulturama

Kulturama är Nordens största skola för estetiska utbildningar och har funnits i över 40 år. Kulturama består av fyra delar - Grundskola, Gymnasium, Vuxenutbildningar samt Kursverksamhet. Varje år examineras elever i de olika skolorna och går ut i näringslivet som verksamma och framgångsrika artister/musiker/konstnärer.

Huvuddelen av Kulturamas verksamhet är placerad i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm, där cirka 3 500 elever går varje vecka. Sedan 2008 finns en grundskoleenhet i Sundbyberg och hösten 2013 öppnades dörrarna till Kulturama i Danvikstull, en filial till grundskolan i Hammarby Sjöstad för eleverna i årskurs 4-5. Samtliga elever på alla skolor utbildar sig inom estetiska ämnen.

Huvudman

Kulturama är en egen enhet inom studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm.

Läs mer om Huvudmannen

Kulturama Grundskola

Kulturama Grundskola grundades 2001. I dag finns två enheter inom Kulturama Grundskola: Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad (Stockholm) och Kulturama Grundskola Sundbyberg (Stockholm) som startade 2008. Båda grundskolorna är för årskurs 4-9 och har omkring 360 elever vardera. Hösten 2013 öppnade Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad en filial, Kulturama i Danvikstull. Här går eleverna i årskurs 4-5 och från och med årskurs 6 går de i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad.

Skolan erbjuder flera estetiska inriktningar där eleverna fördjupar sig i ämnena teater, dans, musik, sång, bild och form.

Kulturama Grundskola har hittills säkerställt att 99 % av eleverna är behöriga till gymnasiet när de går ut årskurs 9.

Läs mer om Kulturama grundskolor

Kulturama Gymnasium

Kulturama Gymnasium ligger i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad och erbjuder Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.

Estetiska programmets nio olika profiler:

 • Artist & Musiker – huvudinstrument
 • Artist & Musiker – Singer/songwriter
 • Dans
 • Foto
 • Film
 • Konst & Design
 • Musikal
 • Musikproduktion
 • Teater

Naturvetenskapsprogrammet tre särskilda varianter:

 • Bild
 • Dans
 • Musik

Läs mer om Kulturama Gymnasium

Kulturama Vuxenutbildningar

Kulturama erbjuder en rad Konst- och Kulturutbildningar på heltid och utbildningar på deltid inom Dans, Teater, Musikal, Foto, Film, Opera, Sång, Musik och Musikproduktion. Utbildningarna anordnas i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm och totalt har vi över 300 studerande per år på Kulturamas vuxenutbildningar.

Alla heltidsutbildningar är studiemedelsberättigade och står under statlig tillsyn. Samtliga heltidsutbildningar är på två år där man söker till respektive år. Generellt sett är det första året mer grundläggande på en hög nivå och det andra året är yrkesutbildning eller yrkes- och högskoleförberedande utbildning.

Läs mer om Kulturama Vuxenutbildningar

Kulturama Kurser

Kulturamas kursverksamhet erbjuder kurser inom alla estetiska ämnen – musik, sång, dans, teater, musikal, foto, film och opera. Totalt går cirka 2 500 elever på kurs per vecka. Kursverksamheten bedrivs i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Kulturama är en egen enhet inom studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm. Kurser som genomförs under namnet Kulturama anordnas således av Medborgarskolan och ska uppfylla Folkbildningsrådets regler för studiecirklar.

Läs mer om Kulturama Kurser

Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak. Klassrummen är fyllda med teknik och utrustade för modern pedagogik. Lokalerna – inspelningsstudio, pianostudio, sångsalar, ensemblesalar, danssalar, teatersalar, fotolabb och datasalar för MIDI och digital bildbehandling – imponerar. I Kulturamahuset har vi sex egna scener, café och restaurang.

Läs mer om vad Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad har att erbjuda