Om Kulturama

Kulturama är Nordens största skola för estetiska utbildningar och har funnits i över 40 år. Kulturama består av fem delar; grundskola, gymnasium, utbildningar, kursverksamhet och kulturskola.

Huvuddelen av Kulturamas verksamhet är placerad i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm, där cirka 3 500 elever går varje vecka. Sedan 2008 finns en grundskoleenhet i Sundbyberg och hösten 2013 öppnades dörrarna till Kulturama i Danvikstull. Samtliga elever på alla skolor utbildar sig inom estetiska ämnen.

Huvudman

Kulturama är en egen enhet inom studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm.

Läs mer om Huvudmannen

Kulturama Grundskola

Kulturamas första grundskola grundades 2001. Idag består Kulturama av tre skolenheter i Stockholms län: Kulturama Grundskola Danvikstull (åk 4-5), Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad (åk 6-9) och Kulturama Grundskola Sundbybergåk 4-9).

Skolan erbjuder flera estetiska inriktningar där eleverna fördjupar sig i ämnena teater, dans, musik, sång, bild och form.

Kulturama Grundskola har hittills säkerställt att 99 % av eleverna är behöriga till gymnasiet när de går ut årskurs 9.

Läs mer om Kulturama grundskolor

Kulturama Gymnasium

Kulturama Gymnasium ligger i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad och erbjuder Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Här får våra elever det bästa av två världar: teoretiska kunskaper som ger högskolebehörighet och estetisk undervisning som gör det möjligt att utveckla ett kreativt intresse.

Estetiska programmets tio olika profiler:

 • Artist & Musiker – huvudinstrument
 • Låtskrivare & Artist
 • Dans
 • Foto
 • Film
 • Konst & Design
 • Musikal
 • Musikproduktion
 • Skrivande
 • Teater

Naturvetenskapsprogrammets tre särskilda varianter:

 • Bild
 • Dans
 • Musik

Samhällsvetenskapsprogrammets tre särskilda varianter:

 • Animation
 • Design
 • Storytelling

Läs mer om Kulturama Gymnasium

Kulturama Utbildningar

Kulturama konstnärliga utbildningar erbjuder en Konst- och Kulturutbildningar på heltid och utbildningar på deltid inom dans, teater, musikal, foto, film, opera, sång, musik och musikproduktion. Utbildningarna anordnas i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm och totalt har vi över 300 studerande per år.

Alla heltidsutbildningar är studiemedelsberättigade och står under statlig tillsyn. Samtliga heltidsutbildningar är på två år där man söker till respektive år. Generellt sett är det första året mer grundläggande men på en hög nivå och det andra året är yrkesutbildning eller yrkes- och högskoleförberedande utbildning.

Varje år examineras studerande som går ut i näringslivet som verksamma och framgångsrika artister, musiker eller konstnärer.

Läs mer om Kulturama konstnärliga utbildningar

Kulturama Kurser

Kulturamas kursverksamhet erbjuder kurser inom alla estetiska ämnen – musik, sång, dans, teater, foto, film och kommunikation. Totalt går cirka 2 500 elever på kurs per vecka. Kursverksamheten bedrivs i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Kulturama är en egen enhet inom studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm. Kurser som genomförs under namnet Kulturama anordnas således av Medborgarskolan och ska uppfylla Folkbildningsrådets regler för studiecirklar.

Läs mer om Kulturama Kurser

Kulturama Kulturskola

Kulturama Kulturskola bedriver sin verksamhet i Fisksätra och är en kreativ fritidsverksamhet för barn och ungdomar som är folkbokförda i Nacka kommun och är mellan 7-20 år. Inom kulturskolans verksamhet erbjuder vi kurser inom dans, teater och bildkonst.

Läs mer om Kulturama Kulturskola

Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak. Klassrummen är fyllda med teknik och utrustade för modern pedagogik. Lokalerna – inspelningsstudio, pianostudio, sångsalar, ensemblesalar, danssalar, teatersalar, fotolabb och datasalar för MIDI och digital bildbehandling – imponerar. I Kulturamahuset har vi sex egna scener, café och restaurang.

Läs mer om vad Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad har att erbjuda