Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Specialanpassade lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak. Klassrummen är fyllda med teknik och utrustade för modern pedagogik.

Det finns totalt sex scener kompletta med professionellt ljus- och ljudutrustning. De är av olika storlekar där den största är "Stora Scen" med sittplatser för drygt 150 personer, vår caféscen med endast 20 kvm scenyta men ändå har möjlighet att ta in runt 100 personer som samtidigt kan fika och se uppträdande, till de minsta med dryga 35 sittplatser och flera storlekar på scenerna däremellan.

Vår inspelningstudio, pianostudio, sång-, ensemble-, dans- och teatersalarna, fotolabben och datasalarna för MIDI och digital bildbehandling imponerar. I Kulturamahuset har vi egna scener, café och restaurang.

I en översikt har vi följande resurser för våra skolor, för undervisning och egen träning:

 • 6 scener
 • Loger, Stort klädförråd, Rekvisitaförråd
 • Cafe med utställningsytor och mindre scen
 • Matsal
 • 6 stora danssalar. 1 mindre danssal
 • 6 teatersalar
 • 1 Fotolab
 • 3 Fotodatasalar
 • 3 Fotostudios
 • 11 Filmredigeringsrum
 • 1 Filmstudio
 • 6 ensemblesalar musik
 • 3 Musikstudios med kontrollrum
 • Musikredigeringsrum
 • 2 Gitarr/Bas undervisningssalar
 • Musikteorisalar
 • Pianostudio
 • Slagverksrum
 • 6 sångsalar
 • 1 körsal
 • 10 övningsrum musik och sång
 • 3 operasalar
 • Massor av teorisalar