Lokaler

I Kulturamahuset finns en bred mix av lokaler för att tillgodose alla våra konstnärliga och estetiska inriktningar, utbildningar och profiler. Här finns även teorisalar och idrottshall som nyttjas av gymnasiet och grundskolan.

Lokaler i Kulturamahuset

Specialanpassade lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak. Klassrummen är fyllda med teknik och utrustade för modern pedagogik.

Scener och utställningsytor

 • 5 scener kompletta med professionellt ljus- och ljudutrustning. De är av olika storlekar där den största har sittplatser för drygt 240 personer.
 • Café med utställningsytor

Dans

 • 7 danssalar - 6 stora och 1 mindre - alla utrustade med ljudanläggningar, spegelväggar och balettstänger.

Film

 • 11 filmredigeringsrum
 • 1 filmstudio
 • 6 redigeringsrum utrustade med Retina iMacs konfigurerade med kapacitet att arbeta med de tyngre filformaten.
 • 1 filmvisningsrum

Foto

 • 1 analogt fotolabb
 • 3 fotodatasalar fullt utrustade med Imacon-skannrar och bläckstråleskrivare för högkvalitativa fotoutskrifter
 • 4 fotostudios varav en med dagsljus
 • digital redigeringssal med färgkalibrerade skärma

Sång

 • 8 sångsalar
 • 1 körsal
 • 10 övningsrum för musik och sång
 • 2 operasalar

Musik

 • 1 pianostudio
 • 5 flygelrum
 • 8 ensemblesalar
 • 3 musikstudios med kontrollrum
 • 6 musikredigeringsrum
 • 2 gitarr- och basrum
 • 4 musikteorisalar
 • 2 slagverksrum
 • 10 övningsrum för musik och sång

Teater

 • 6 teatersalar
 • 4 loger
 • 2 kostymförråd

Konst & design

 • 1 skulptursal
 • 3 design- och bildsalar
 • 3D-skrivare