Om huvudmannen

Kulturama är en del av Medborgarskolan Stockholmsregionen, som också är dess huvudman. Medborgarskolan är en ideell organisation och återinvesterar allt överskott tillbaka in i skolverksamheten. Det gör Medborgarskolan till en trygg och stabil huvudman.

Studieförbundet Medborgarskolan har en lång tradition som folkbildare och utbildningsanordnare. All vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund. I vår skolverksamhet utgår vi från varje elevs behov av bildning, utbildning och personlig utveckling. Vi skapar positiva lärmiljöer där lärare och elever känner sig stimulerade, trygga och delaktiga. Inom Medborgarskolan har kunskapen ett egenvärde och för oss är varje elev unik i sina behov och intressen.

Medborgarskolan driver även ett antal andra skolor såsom:

Styrelse

Styrelse för Medborgarskolan Stockholmsregionen