Vardagen och undervisningen

Hur många elever går på Kulturama gymnasium?

Det går ca 650 elever på Kulturama gymnasium.

Hur många elever går det i varje klass på Kulturama gymnasium?

I varje klass finns plats för 32 elever. Vissa klasser är indelade i 2 grupper som läser olika inriktningar (till exempel Dans & Musikal). De läser de gymnasiegemensamma kurserna tillsammans men alla inriktningsspecifika kurser i halvklass.

Har Kulturama en idrottssal?

Vi har en stor idrottshall som vi delar med grundskolan. Viss idrott sker även i närområdet, såsom vid Hammarbybacken och i skogen däromkring.

Har Kulturama ett elevhälsoteam?

Ja. På Kulturama består EHT av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, två specialpedagoger, resurspedagog och studie- och yrkesvägledare.

Undervisningen

Hur långa är skoldagarna?

Det varierar mellan årskurser och dagar men våra elever slutar i regel som senast kl 17.00. Dagarna börjar vanligtvis runt kl 8.30. Undantag kan förekomma.

På måndagar har alla gymnasieelever sovmorgon till kl 11.00.

Vilken sorts dator får jag på Kulturama?

Våra elever får en MacBook Air när de startar hos oss. Efter studenten erbjuds eleverna att köpa ut sin dator.

Erbjuds stödundervisning på Kulturama?

Ja. I alla gymnasiegemensamma ämnen erbjuds en så kallad ”stödstuga”. Stödstugorna erbjuds en till två gånger i veckan per ämne. Vi har utöver det en resurspedagog som tar emot elever i behov av extra stöd.

Hur många estetiska kurser har jag i veckan om jag läser på estetiska programmet?

En tredjedel av din studietid viks åt ditt estetiska uttryck när du går det estetiska programmet. Varje inriktning har mellan 6–8 lektionspass i veckan som är vikta åt den estetiska inriktningen.

Hur många estetiska kurser har jag i veckan om jag läser på Naturvetenskapliga programmet?

På det naturvetenskapliga programmet är 300 poäng vikt åt den estetiska varianten. Det innebär ca en halv dag i veckan.