Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Färdighetsprov

När du söker till Kulturama blir du kallad på ett färdighetsprov. Här hittar du information vad som gäller för just den profil du har sökt.

Estetiska programmet

Provpoäng till Estetiska programmet

Den jury som du träffar när du genomför färdighetsprovet sätter poäng på provet som är max 20 poäng. Detta multipliceras sedan med 16 som gör att du kan få ihop max 320 poäng på färdighetsprovet.

Det finns antagningsgränser på ex 475 poäng och medianer på 560 poäng till Kulturama Gymnasium trots att man bara får ihop maximalt 340 poäng från grundskolan. Det beror på att poäng från färdighetsprovet kan ge 320 poäng och då blir det totala möjliga meritvärdet 660 poäng (340+320) förutsatt att du har 17 betyg från grundskolan. Med 16 betyg är det max 640 poäng (320+320).

Antagningsstatistik för Kulturama gymnasium 2020

Svar på några av de vanligaste frågorna om Kulturama gymnasium hittar du här >>

Artist & Musiker (huvudinstrument och sång)

Du som söker på huvudinstrument (sång, gitarr, trummor, bas, piano/keyboard eller blås) väljer valfri låt eller sång att framföra, gör en enklare gehörsövning samt ges möjlighet att visa ytterligare färdigheter inom noter/ackord. I provet ingår också ett kortare samtal. Provet sker digitalt. En mer utförlig och specifik instruktion kommer att skickas ut efter 15 februari.

Artist & Musiker (Singer/Songwriter)

Du som söker till singer/songwriter framför en låt som du har skrivit själv och helst till eget ackompanjemang. Provet består också av en enklare gehörsövning samt ett kortare samtal. Provet sker digitalt. En mer utförlig och specifik instruktion kommer att skickas ut efter 15 februari.

Dans

Med reservation för förändringar.

Antagningsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset under vecka 12 och det kommer bestå av:

  • Dansprov i grupp
  • Kort intervju

Du behöver inte förbereda någonting.
Provet startar med en improvisationsövning. Därefter följer en kort uppvärmning i klassisk balett följt av ett jazzdansprov med rytmik och koordination på diagonalen samt en danskombination. Medtag lämpliga träningskläder! Det finns omklädningsrum.
Vi kommer eventuellt att filma antagningsprovet för att få en likvärdig bedömning mellan sökgrupperna. Det inspelade raderas efter juryns sammanträde.
Du kommer att få en kallelse till ditt dansprov med exakt dag, tid och plats. Denna kallelse kommer skickas ut efter 15 februari.

Film

Här följer information om hur antagningsprovet går till. Ditt prov kommer att ske digitalt, där följande gäller:

Mejla:
1 - ett personligt brev
2 - en Skype-adress där vi når dig för intervju.
3 - en Youtube- eller Vimeolänk till din film (alternativt skicka den via WeTransfer (wetransfer.com) - viktigt då att du skriver avsändare!) Temat är valfritt, men vi vill att din film är max 3 minuter lång.

Skicka din film till: antagningsprov.gy.film@kulturama.se
Senast fredag 19 mars vill vi ha din film!
Det inskickade materialet bedöms och poängsätts av en jury. Någon av filmlärarna kommer att höra av sig till dig för att göra en intervju via Skype, och denna kommer hållas under vecka 12.

Foto

Här följer information om hur antagningsprovet går till. Ditt prov kommer att ske digitalt, där följande gäller:

Ditt färdighetsprov ska bestå av:
1 - ett personligt brev
2 - en egen tolkning på temat: En berättelse i 3-5 bilder
3 - en Skype-adress

Mejla till: antagningsprov.gy.foto@kulturama.se
Det går bra att använda mobilkamera om du inte har en egen kamera och du behöver inte kunna redigera bilderna.
Senast fredag 19 mars vill vi ha dina bilder!
Det inskickade materialet bedöms och poängsätts av en jury. Du kommer även att bli kallad till en digital intervju som kommer hållas under vecka 12.

Konst & Design

Ladda ner nedanstående PDF för information angående ansökan till 2021.

Sista dag att skicka in dina arbetsprover digitalt är mån 15 mars 2021, kl 21:00.

Färdighetsprov Konst & Design 2021

Instruktionerna kommer även att skickas ut till sökande efter 15 februari.

Musikal

Du som söker till Musikal gör i år ett digitalt prov bestående av dans- sång- och teaterfilmer som du lämnar in till oss, samt en intervju via videosamtal. Till sångprovet ska du välja en av de obligatoriska sångerna (se låtval nedan) och filma när du framför sången utantill. Teaterprovet fungerar likadant, du väljer en av monologerna (som kan laddas ner här under) och framför den utantill och filmar. Till dansprovet finns via länken nedan instruktioner som du ska lära dig hemma och sedan filma. Alla filmer skickas till oss på Kulturama enligt instruktion. Du kommer sedan även att bli uppringt för en intervju.
Mer detaljerade instruktioner skickas ut till sökande efter 15 februari.

Låtval

Färdighetsprov - Vårens första dag

Färdighetsprov - She used to be mine

Färdighetsprov - I got life

Färdighetsprov - Färger i en vind

Färdighetsprov - Anthem

Monologer

Monologer Musikal 2021

Dansinstruktioner och bakgrunder till sångprov

Dansprov och musikbakgrunder

Musikproduktion

Du som söker till musikproduktion gör ett spelprov. I spelprovet visar du dina färdigheter på ett instrument och du kommer också att få härma rytmer. I provet ingår även ett kortare samtal. Provet sker digitalt. En mer utförlig och specifik instruktion kommer att skickas ut efter 15 februari.

Teater

Med reservation för förändringar.

Antagningsprovet kommer att ske digitalt och här kommer information om hur provet går till.

Vi önskar att du skickar in en film där du framför den monolog som du väljer.
Du hittar monologerna du kan välja mellan här nedan.
Monologen som du ska framföra ska filmas så att hela kroppen syns. Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och annan aktivitet. Filmen får inte heller bearbetas efteråt.
Du kommer även att bli kallad till ett digitalt videomöte där du kommer att få träffa både teaterlärare på skolan och andra sökanden.
Mer detaljerade instruktioner skickas ut till sökande efter 15 februari.

Monologer

Monologer Teater 2021

Naturvetenskapsprogrammet

Provpoäng till Naturvetenskapsprogrammet

Den jury som du träffar när du genomför färdighetsprovet sätter poäng på provet. Som mest kan du få 20 poäng. Detta multipliceras sedan med 4, vilket gör att du kan få ihop maximalt 80 poäng på ditt färdighetsprov.
OBS! För att bli godkänd krävs minst 10 jurypoäng.
Dina poäng från färdighetsprovet adderas sedan med ditt meritvärde från grundskolan. Som mest kan du få 420 poäng (340+80) förutsatt att du har 17 betyg från grundskolan. Med 16 betyg är det max 400 poäng (320+80).

Naturvetenskapsprogrammet - särskild variant Bild

Lämna in foton av följande arbetsprover via mail:

  • Teckning i blyerts - stilleben - Teckna av tre föremål som du komponerar i ett så kallat stilleben. Teckningen ska vara genomarbetad, där ljus, skugga och motivet lätt går att uttyda. Teknik: Blyerts.
  • Självporträtt - Gör ett självporträtt i färg. Du kan måla i akvarell, akryl eller olja eller arbeta med kritor eller färgpennor.
  • Valfri - Välj en bild du själv är nöjd med, godkänt vilken teknik som helst, kan även vara ett fotografi eller om du så vill en avfotograferad skulptur som du är nöjd med.

Tips: Vänd dig till din bildlärare på din högstadieskola för råd och handledning

Sista dag att skicka arbetsprover: 19 mars 2021, kl 23:00

Mailadress att skicka bilder på arbetsproverna: arbetsprover@kulturama.se

Färdighetsprov - Natur med bild 2021
Instruktionerna kommer även att skickas ut till sökande efter 15 februari.

Naturvetenskapsprogrammet - särskild variant Dans

Med reservation för förändringar.

Antagningsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset under vecka 12 och det kommer bestå av:

  • Dansprov i grupp
  • Kort intervju

Du behöver inte förbereda någonting.
Provet startar med en improvisationsövning. Därefter följer en kort uppvärmning i klassisk balett följt av ett jazzdansprov med rytmik och koordination på diagonalen samt en danskombination. Medtag lämpliga träningskläder! Det finns omklädningsrum.
Vi kommer eventuellt att filma antagningsprovet för att få en likvärdig bedömning mellan sökgrupperna. Det inspelade raderas efter juryns sammanträde.
Du kommer att få en kallelse till ditt dansprov med exakt dag, tid och plats. Denna kallelse kommer skickas ut efter 15 februari.

Naturvetenskapsprogrammet - särskild variant Musik

Du kommer att få göra;

  • Ett spel- eller sångprov med valfri låt.
  • En kort härmningsövning på melodi och rytm.
  • En kort intervju

En mer utförlig och specifik instruktion kommer att skickas ut efter 15 februari.