Färdighetsprov till Kulturama gymnasium

När du söker till Kulturama blir du kallad på ett färdighetsprov. Här hittar du information vad som gäller för just den profil du har sökt.

Estetiska programmet

Provpoäng till Estetiska programmet

Den jury som du träffar när du genomför färdighetsprovet sätter poäng på provet som är max 20 poäng. Detta multipliceras sedan med 16, vilket gör att du kan få ihop max 320 poäng på färdighetsprovet.

Poäng från färdighetsprovet läggs ihop med meritvärdet av dina betyg, då blir det totala möjliga meritvärdet 660 poäng (340+320) förutsatt att du har 17 betyg från grundskolan. Med 16 betyg är det max 640 poäng (320+320).

Naturvetenskapsprogrammet

Provpoäng till Naturvetenskapsprogrammet

Den jury som du träffar när du genomför färdighetsprovet sätter poäng på provet. Som mest kan du få 20 poäng. Detta multipliceras sedan med 4, vilket gör att du kan få ihop maximalt 80 poäng på ditt färdighetsprov.
OBS! För att bli godkänd krävs minst 10 jurypoäng.

Dina poäng från färdighetsprovet adderas sedan med ditt meritvärde från grundskolan. Som mest kan du få 420 poäng (340+80) förutsatt att du har 17 betyg från grundskolan. Med 16 betyg är det max 400 poäng (320+80).

Antagningsstatistik för Kulturama gymnasium 2022