Färdighetsprov särskild variant Musik

Instruktioner inför gymnasievalet 2022

Provet sker på plats i Kulturamahuset, Virkesvägen 21 under vecka 21, 2022.
För dig som söker till Natur Musik gäller följande:

 • Förbered en låt att sjunga eller spela. Ta med noter/kompskiss till pianist om du önskar ackompanjemang.
 • Du kommer att få göra en enkel härmningsövning och du kommer att få några uppgifter som du inte behöver förbereda.

I provet ingår också en kortare intervju.
Du får gärna ha med ett eget instrument om du önskar.
Kallelse med provtid skickas per e-post under vecka 20.


Om du blir sjuk inför ditt prov eller om du befinner dig utomlands finns det möjlighet att söka digitalt.
Kontakta oss om du behöver göra ditt prov digitalt: tobias.anderson@kulturama.se
Den provtid du fått, gäller även för den digitala sökningens intervjudel.

Nedan följer instruktioner för digitalt prov för inriktning Natur Musik:

 • Vi önskar att du skickar in en film där du framför den låt som du planerat framföra vid provet.
 • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
 • Ditt ansikte måste synas medan du framför låten och vi behöver även kunna se dina fingrar om du spelar ett instrument.
 • För instrumentet Sång kan du använda en musikbakgrund som ackompanjemang.
 • Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet. Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande.
 • Ladda upp filmen på YouTube eller Vimeo och skicka sedan länken till följande e-postadress:
  antagningsprov.gy.naturmusik@kulturama.se
  För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
  För Vimeo: kom ihåg att sända med eventuellt lösenord till din länk.
 • Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet.
 • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta tobias.anderson@kulturama.se
 • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt på den tid du blivit kallad till.