Färdighetsprov Dans

Antagningsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset under vecka 22 och det kommer bestå av:

  • Dansprov i grupp
  • Kort intervju

Du behöver inte förbereda någonting.

Provet startar med en improvisationsövning. Därefter följer en kort uppvärmning i klassisk balett följt av ett jazzdansprov med rytmik och koordination på diagonalen samt en danskombination. Medtag lämpliga träningskläder! Det finns omklädningsrum.

Vi kommer eventuellt att filma antagningsprovet för att få en likvärdig bedömning mellan sökgrupperna. Det inspelade raderas efter juryns sammanträde.

Du kommer att få en kallelse till ditt dansprov med exakt dag, tid och plats. Denna kallelse kommer skickas ut ca två veckor innan ditt prov.