Färdighetsprov Musikal

Instruktioner inför gymnasievalet 202
4

Färdighetsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset under vecka 22 eller 23 och det kommer bestå av:

  • Dansprov i grupp
  • Teaterprov i grupp
  • Sångsamling och enskilt sångprov med kort intervju

Dansprovet kommer att vara i form av en dansklass och det mesta materialet lär du dig på plats. Ett moment under dansprovet innefattar både sång och dans, och detta moment ska du förbereda dig för (lär dig sången och rörelserna innan provet).

Du ska lära dig denna korta danskombination tillsammans med sång (refrängen i "Welcome to the 60's" från musikalen Hairspray). Lär dig sången och dansen, först separat, och öva sedan att sätta ihop materialet.
Här hittar du instruktionsvideor

Teaterprovet innefattar olika gestaltningsövningar i grupp som går ut på att kommunicera med kropp och röst. Vi tittar framförallt på din förmåga till kreativitet och samspel med andra. Du behöver inte förbereda dig på något sätt.

Sångprovet börjar med en gemensam sångsamling där vi gör röstövningar och sjunger i stämmor. Till det enskilda sångprovet ska du välja en av de obligatoriska sångerna nedan. Följ länken för att gå vidare till sångbakgrunderna på YouTube (varje sång finns i flera tonarter). Sången ska framföras utantill.
Sångbakgrunder

Klicka på låttitlarna för att ladda ner noter till respektive sång:

Vårens första dag
She Used to Be Mine
I Got Life
Färger i en vind
Anthem

Medtag lämpliga träningskläder! Det finns omklädningsrum.


Du kommer att få en kallelse till ditt antagningsprov med exakt dag, tid och plats. Denna kallelse kommer skickas ut med e-post under vecka 20. Kallelsen skickas till den e-postadress du har registrerad på Gymnasieantagningen.

Om du redan gjort ditt färdighetsprov under första omgången och fått en poäng ska du INTE göra provet igen.