Färdighetsprov Artist & Musiker (huvudinstrument och sång)

Instruktioner inför gymnasievalet 2022

Provet sker på plats i Kulturamahuset, Virkesvägen 21 under vecka 21 eller 22, 2022.
För dig som söker till huvudinstrument (sång, elgitarr, trummor, elbas, piano/keyboard eller blås) gäller följande:

 • Förbered en låt som du väljer själv.
 • Kompmusiker finns ej på plats. Du spelar solo eller till en ”backing track” (mp3/Cd/Spotify). 
 • Du får även göra ett kortare oförberett prov där du ska härma både en melodi och en rytm. 

I provet ingår också en kortare intervju.
Kallelse med provtid skickas per e-post under vecka 20.


Om du blir sjuk inför ditt prov eller om du befinner dig utomlands finns det möjlighet att söka digitalt.
Kontakta oss om du behöver göra ditt prov digitalt: tobias.anderson@kulturama.se
Den provtid du fått, gäller även för den digitala sökningens intervjudel.

Nedan följer instruktioner för digitalt prov för respektive inriktning/instrument:

Digitalt prov inriktning piano/keyboard:

 • Vi önskar att du skickar in en film där du framför den låt som du planerat framföra vid provet.
 • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
 • Ditt ansikte måste synas medan du framför låten och vi behöver även kunna se dina fingrar medan du spelar.
 • Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet. Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande.
 • Ladda upp filmen på YouTube eller Vimeo och skicka sedan länken till följande e-postadress:
  antagningsprov.gy.piano@kulturama.se
  För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
  För Vimeo: kom ihåg att sända med eventuellt lösenord till din länk.
 • Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet.
 • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta tobias.anderson@kulturama.se
 • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt, i första hand på den tid du blivit kallad till.

Digitalt prov inriktning elgitarr:

 • Vi önskar att du skickar in en film där du framför den låt som du planerat framföra vid provet. I filmen är det bra att vi får se dig spela ackord, melodispel och gärna ett gitarrsolo. Videon behöver inte bestå av en hel låt, det kan vara flera korta delar också som visar upp vad du kan.
 • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
 • Vi vill se både ditt ansikte och dina fingrar när du spelar. Vi ser gärna att du spelar till någon låt, "backing track" eller liknande som hörs i bakgrunden (detta är inget måste).
 • Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet. Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande.
 • Ladda upp filmen på YouTube eller Vimeo och skicka sedan länken till följande e-postadress:
  antagningsprov.gy.elgitarr@kulturama.se
  För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
  För Vimeo: kom ihåg att sända med eventuellt lösenord till din länk.
 • Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet.
 • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta tobias.anderson@kulturama.se
 • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt, i första hand på den tid du blivit kallad till.

Digitalt prov inriktning elbas:

 • Vi önskar att du skickar in en film där du framför den låt som du planerat framföra vid provet.
 • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
 • Vi vill se både ditt ansikte och dina fingrar när du spelar. Vi ser gärna att du spelar till någon låt, "backing track" eller liknande som hörs i bakgrunden (detta är inget måste).
 • Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet. Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande.
 • Ladda upp filmen på YouTube eller Vimeo och skicka sedan länken till följande e-postadress:
  antagningsprov.gy.elbas@kulturama.se
  För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
  För Vimeo: kom ihåg att sända med eventuellt lösenord till din länk.
 • Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet.
 • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta tobias.anderson@kulturama.se
 • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt, i första hand på den tid du blivit kallad till.

Digitalt prov inriktning blåsinstrument:

 • Vi önskar att du skickar in en film där du framför den låt som du planerat framföra vid provet.
 • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
 • Du kan använda musikbakgrund om du vill, men det är viktigt att ditt instrument hörs tydligt.
 • Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet. Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande.
 • Ladda upp filmen på YouTube eller Vimeo och skicka sedan länken till följande e-postadress:
  antagningsprov.gy.blas@kulturama.se
  För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
  För Vimeo: kom ihåg att sända med eventuellt lösenord till din länk.
 • Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet.
 • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta tobias.anderson@kulturama.se
 • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt, i första hand på den tid du blivit kallad till.

Digitalt prov inriktning trummor:

 • Vi önskar att du skickar in en film där du framför den låt som du planerat framföra vid provet.
 • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
 • Ditt ansikte, händer (och helst fötter) behöver synas medan du framför låten. Eftersträva balans i ljudet mellan den inspelade musiken och trummorna.
 • Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet. Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande.
 • Ladda upp filmen på YouTube eller Vimeo och skicka sedan länken till följande e-postadress:
  antagningsprov.gy.trummor@kulturama.se
  För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
  För Vimeo: kom ihåg att sända med eventuellt lösenord till din länk.
 • Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet.
 • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta tobias.anderson@kulturama.se
 • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt, i första hand på den tid du blivit kallad till.

Digitalt prov inriktning sång:

 • Vi önskar att du skickar in en film där du framför den låt som du planerat framföra vid provet.
 • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
 • För inriktningen Sång så kan du använda en musikbakgrund som ackompanjemang. Tänk på att vara noga med balansen i ljudet så att din sång hörs tydligt.
 • Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet. Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande.
 • Ladda upp filmen på YouTube eller Vimeo och skicka sedan länken till följande e-postadress:
  antagningsprov.gy.sang@kulturama.se
  För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
  För Vimeo: kom ihåg att sända med eventuellt lösenord till din länk.
 • Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet.
 • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta tobias.anderson@kulturama.se
 • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt, i första hand på den tid du blivit kallad till.