Färdighetsprov Artist & Musiker (huvudinstrument och sång)

Instruktioner inför gymnasievalet 2024

Provet sker på plats i Kulturamahuset, Virkesvägen 21 under vecka 22 eller 23.
För dig som söker till huvudinstrument (sång, gitarr, trummor, bas, dator, piano/keyboard eller blåsinstrument) gäller följande:

 • Förbered en låt som du väljer själv.
 • Du spelar solo eller till ett ”backtrack” (MP3/Spotify).
 • Om du söker sång - du sjunger till ett backtrack eller ackompanjemang (ej a capella). Ta med läsbara noter eller ackordanalys i din tonart om du önskar ackompanjemang.
 • Om du söker dator - (välj ett eller flera sätt):
  - spela en valfri låt på ett valfritt instrument
  - visa upp en egenproducerad låt
  - spela upp ljud, beats eller ljudmiljö som du skapat med hjälp av dator. Ta med dator och visa upp genom ditt valda program. Om du behöver MIDI-klaviatur finns det att låna
  - bra att veta är att vid sidan av dator så används piano/keyboard som grund för detta huvudinstrument
 • Du får även göra ett kortare oförberett prov där du ska härma både en melodi och en rytm.

I provet ingår också en kortare intervju.

Du kommer att få en kallelse till ditt prov med exakt dag, tid och plats.
Denna kallelse kommer skickas ut med e-post under vecka 20. Kallelsen skickas till den e-postadress du har registrerad på Gymnasieantagningen.

Om du redan gjort ditt färdighetsprov under första omgången och fått en poäng ska du INTE göra provet igen.Instruktion för digitalt prov, om du blir sjuk eller befinner dig utomlands:

Om du blir sjuk inför ditt prov eller om du befinner dig utomlands finns det möjlighet att söka digitalt.
Kontakta oss om du behöver göra ditt prov digitalt: tobias.anderson@kulturama.se

Nedan följer instruktioner för digitalt prov för huvudinstrument och sång:


 • Vi önskar att du skickar in en film där du framför den låt som du planerat framföra vid provet.
 • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
 • Ditt ansikte måste synas medan du framför låten och vi behöver även kunna se dina händer om du spelar ett instrument (och helst fötter om du spelar trummor). Om du söker gitarr är det bra att vi får se dig spela ackord, melodispel och gärna ett gitarrsolo. För bas, gitarr och trummor ser vi gärna att du spelar till någon låt, "backtrack" eller liknande som hörs i bakgrunden. För inriktningen sång så kan du också använda en musikbakgrund som ackompanjemang. Tänk på att vara noga med balansen i ljudet så att din sång/ditt instrument hörs tydligt.
 • Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet. Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande.
 • Ladda upp filmen på YouTube eller Vimeo och skicka sedan länken till följande e-postadress: tobias.anderson@kulturama.se
  För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
  För Vimeo: kom ihåg att sända med eventuellt lösenord till din länk.
 • Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet. Kom också ihåg att skriva vilken inriktning du söker.
 • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta:
  tobias.anderson@kulturama.se
 • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt, i första hand på den tid du blivit kallad till.