Färdighetsprov Teater

Instruktioner inför gymnasievalet 2022

Antagningsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset under vecka 21 och det kommer att bestå av en enkel gruppövning, ett individuellt prov samt en kortare intervju.

Under ditt individuella prov ska du framföra en monolog. 
Du hittar monologerna du kan välja mellan här nedan.

Monologer Teater 2022

Du kommer att få en kallelse till ditt teaterprov med exakt dag, tid och plats. Denna kallelse kommer skickas ut med e-post under vecka 20.