Färdighetsprov Teater

Instruktioner inför gymnasievalet 2024

Färdighetsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset under vecka 22 eller 23 och det kommer att bestå av en enkel gruppövning, ett individuellt prov samt en kortare intervju.


Under ditt individuella prov ska du framföra en monolog. 
Du hittar monologerna du kan välja mellan här nedan.
Monologer Teater 2024

Du kommer att få en kallelse till ditt teaterprov med exakt dag, tid och plats.
Denna kallelse kommer skickas ut med e-post under vecka 20. Kallelsen skickas till den e-postadress du har registrerad på Gymnasieantagningen.

Om du redan gjort ditt färdighetsprov under första omgången och fått en poäng ska du INTE göra provet igen.