Färdighetsprov Teater

Antagningsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset och det kommer att bestå av en enkel gruppövning, ett individuellt prov samt en kortare intervju.


Under ditt individuella prov ska du framföra en monolog. 
Du hittar monologerna du kan välja mellan här nedan.

Proven kommer ske under vecka 22 eller 23, och en kallelse med dag och tid kommer skickas ut ca två veckor innan ditt färdighetsprov.

Monologer

Monologer Teater 2021