Att byta gymnasium till Kulturama

Om du vill byta till Kulturama Gymnasium kan du söka till det estetiska programmet som har tio olika profiler, naturvetenskapsprogrammet som har tre särskilda varianter eller Samhällsvetenskapliga programmet som också har tre särskilda varianter.

Du är inte ensam om att ångra ditt gymnasieval – oavsett hur mycket information du har tagit reda på om en skola, ett program eller en inriktning, så kan du av olika skäl vilja byta skola, t ex att skolan eller programmet inte var så som du trodde eller att en flytt till annan ort gör att du behöver hitta en ny skola.

Hur byter jag gymnasium till Kulturama?

För dig som går i årskurs 9 och vill ändra ditt gymnasieval

Om du går i nian och vill byta gymnasium innan du har börjat skolan, kan du välja att ändra i din gymnasieansökan eller göra en helt ny. Din förändrade eller nya ansökan kommer då att behandlas som ett sent omval. Det betyder att de sökande som har gjort sitt gymnasieval i tid, tas in först, och om det därefter finns platser kvar, kan du som har gjort ett sent omval erbjudas plats på Kulturama Gymnasium efter att du har gjort ett färdighetsprov för den inriktning som du sökt till.

För dig som går i gymnasiet och vill byta till Kulturama Gymnasium

Du kan när som helst ansöka om skolbyte till Kulturama Gymnasium. Första steget är att kontakta den person som är ansvarig för den profil eller särskild variant du är intresserad av att byta till. Utifrån dina förutsättningar kan vi svara på om det är möjligt för dig att byta gymnasium till Kulturama. Om du har hunnit börja ettan på gymnasiet och vill byta till Kulturama utan att ha ansökt hit, behöver vi se dina slutbetyg från grundskolan. Du som har gått en tid på gymnasiet måste ta fram utdrag från betygskatalogen, den individuella studieplanen samt slutbetyg från nian. Förutom att ta hänsyn till de behörighetskrav som finns för det program och inriktning du vill gå, tittar vi på dina betyg och studieplan för att se om de kurser du har gått motsvarar våra. Du får också göra ett färdighetsprov för den inriktning som du sökt till.

Genom att prata med din SYV eller annan administrativ personal på din nuvarande skola kan du få hjälp med att se vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och hur mycket du eventuellt kommer att behöva ta igen. Om det inte finns några lediga platser under läsåret, eller om det är mycket som du måste läsa in, är det troligtvis lättare att söka till gymnasiet på nytt och börja om i åk 1. Om du väljer att göra ett nytt gymnasieval, söker du med dina slutbetyg från åk 9.

För dig som bor i en annan kommun och ska flytta till Stockholm

Om du bor i en annan kommun och ska flytta till Stockholm och vill byta till Kulturama är det bra att börja med att prata med din studie- och yrkesvägledare (SYV). Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss. Inför ett eventuellt byte tittar vi på behörighet, vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och om du behöver läsa ikapp något för att inte missa någon kurs som du behöver i ditt slutbetyg. Efter att vi har gått igenom dina betyg och studieplan får du göra ett färdighetsprov. Färdighetsprovet ser olika ut beroende på vilken inriktning du söker.

Om vi kan erbjuda dig en ledig plats på det program du vill gå, bokar vi in ett möte med dig och dina vårdnadshavare (om du är under 18 år). Vi tar därefter kontakt med din tidigare skola för att övergången ska bli så bra och smidig som möjlig. Det gäller till exempel överlämning av pågående kurser samt avslutade och betygsatta kurser.

När allt är klart bjuds du in till ett introduktionsmöte här på skolan. Därefter är du välkommen att börja i din nya klass.

När kan jag byta under läsåret?

Du kan kontakta oss när som helst under året för att ansöka om att byta gymnasium. Ju tidigare du kontaktar oss, desto enklare är det att göra ett byte, förutsatt att det finns en ledig plats till dig. Om bytet sker tidigt under pågående läsår är det även lättare att tillgodose sig alla kurser. På så vis slipper du läsa ikapp för att hänga med i undervisningen på det nya programmet. Om du vill byta gymnasium men fortsätta på samma program som du går nu, kan även det underlätta ett byte.

Om du har kommit fram till att du vill byta gymnasium efter att antagningen är gjord, eller om det är mitt under en pågående termin kan det bli svårare att göra ett byte. Det gäller oavsett om vill byta gymnasium i åk 1, 2 eller 3. Kontakta gärna oss så kan vi tillsammans titta på dina förutsättningar och se om det är möjligt för dig att göra ett byte till Kulturama mitt under terminen.

Om du vill byta mitt under terminen eller efter en termin kan klasserna vara fyllda och då är det inte säkert att vi kan erbjudan en plats hos oss. För att du ska kunna göra ett byte måste det finnas en ledig plats på det program du vill gå.

Programbyten

Vid ett byte av både gymnasium och program kan du behöva läsa in vissa kurser. Du kommer även få göra ett färdighetsprov. Provet är till för att vi ska kunna garantera dig en bra studietid hos oss och för att du ska kunna följa med och få ut det bästa ur de estetiska kurser som ingår i den profil eller särskild variant du vill gå.

Värt att fundera på innan ett byte

Innan du påbörjar processen med att byta gymnasium bör du ha tänkt igenom ditt beslut ordentligt och är helt säker på att du vill byta skola. Ta gärna kontakt med din SYV för att prata igenom ditt beslut. Se till att ta reda på vad det innebär för dig att byta skola. Att byta gymnasium kan både betyda att du nu hamnar helt rätt vad gäller skola, program och miljö, men det kan även innebära en hel del extraarbete för att du ska komma i kapp dina nya klasskamrater.

Kontakta oss för mer information

Funderar du över att göra ett gymnasiebyte till Kulturama? Har du frågor om betyg, studieplan eller färdighetsprov? Oavsett vad du undrar över är alltid välkommen att kontakta oss.