Färdighetsprov Fotografi

Instruktioner inför gymnasievalet 202
4

Här följer information om hur färdighetsprovet till Fotografi går till.

Mejla:

  • ett personligt brev
  • en egen tolkning på temat: Mina bästa bilder
    (5-10 bilder, namnges med ditt namn: Förnamn_Efternamn_nr)

Det går bra att använda mobilkamera om du inte har en egen kamera och du behöver inte kunna redigera bilderna.
Skicka brev och bilder till: fotografi.gy@kulturama.se
Sista dag att skicka färdighetsprovet: fredag 31 maj


Det inskickade materialet bedöms och poängsätts av en jury.

Instruktionerna kommer även att skickas ut med e-post till sökande efter 17 maj.

Om du redan gjort ditt färdighetsprov under första omgången och fått en poäng ska du INTE göra provet igen.