Färdighetsprov särskild variant Dans

Instruktioner inför gymnasievalet 2024

Antagningsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset under vecka 10 och det kommer bestå av:

  • Dansprov i grupp
  • Kort intervju


Provet startar med en improvisationsövning. Därefter följer en kort uppvärmning i klassisk balett följt av ett jazzdansprov med rytmik och koordination på diagonalen samt en danskombination.

Förbered dig och öva inför jazzdansprovet genom att följa länken nedan:

Instruktioner dansprov
Musiken till jazzdansprovet

Medtag lämpliga träningskläder! Det finns omklädningsrum.

Vi kommer eventuellt att filma antagningsprovet för att få en likvärdig bedömning mellan sökgrupperna. Det inspelade raderas efter juryns sammanträde.Du kommer att få en kallelse till ditt dansprov med exakt dag, tid och plats. Denna kallelse kommer skickas ut med e-post under vecka 8. Kallelsen skickas till den e-postadress du har registrerad på Gymnasieantagningen.