Färdighetsprov särskild variant Dans

Instruktioner inför gymnasievalet 2024

För att bli behörig till detta program krävs ett godkänt färdighetsprov.
Färdighetsprovet kommer att ske på plats i Kulturamahuset under vecka 22 eller 23 och det kommer bestå av:

  • Dansprov i grupp
  • Kort intervju


Provet startar med en improvisationsövning. Därefter följer en kort uppvärmning i klassisk balett följt av ett jazzdansprov med rytmik och koordination på diagonalen samt en danskombination.

Förbered dig och öva inför jazzdansprovet genom att följa länken nedan:

Instruktioner dansprov
Musiken till jazzdansprovet

Medtag lämpliga träningskläder! Det finns omklädningsrum.

Vi kommer eventuellt att filma antagningsprovet för att få en likvärdig bedömning mellan sökgrupperna. Det inspelade raderas efter juryns sammanträde.Du kommer att få en kallelse till ditt dansprov med exakt dag, tid och plats. Denna kallelse kommer skickas ut med e-post under vecka 20. Kallelsen skickas till den e-postadress du har registrerad på Gymnasieantagningen.

Om du redan gjort ditt färdighetsprov under första omgången och fått en poäng ska du INTE göra provet igen.