Färdighetsprov Musikproduktion

Instruktioner inför gymnasievalet 2022

Provet sker på plats i Kulturamahuset, Virkesvägen 21 under vecka 21, 2022.
För dig som söker till Musikproduktion gäller följande:

  • Musikaliskt prov med bland annat rytm- och härmövningar.
  • Du får möjlighet att visa dina färdigheter på något instrument eller sång men du behöver inte förbereda något. Du kan ta med dig eget instrument. Ha gärna instrumentet stämt när du kommer in till provet.
  • Ta gärna med en låt som du själv har producerat i formatet MP3.

I provet ingår också en kortare intervju.

Kallelse med provtid skickas per e-post under vecka 20.


Om du blir sjuk inför ditt prov eller om du befinner dig utomlands finns det möjlighet att söka digitalt.
Kontakta oss om du behöver göra ditt prov digitalt: tobias.anderson@kulturama.se
Den provtid du fått, gäller även för den digitala sökningens intervjudel.

Nedan följer instruktioner för digitalt prov för inriktning Musikproduktion:

  • Skicka in en låt som du har producerat i formatet MP3.

ELLER:

  • Filma dig själv när du framför en valfri låt på ditt huvudinstrument.

Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker. Inspelningen ska ske med vanlig mobilkamera och får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning för alla sökande. 

Ladda upp din videoinspelning eller låt till YouTube (för videoinspelning) eller SoundCloud (för produktion).
För YouTube: välj "Olistad" om du inte vill sprida filmen ("Privat" fungerar inte).
Bifoga därefter länken i ett mail. Skriv namn, telefonnummer och e-postadress i mailet. Skicka det till:
antagningsprov.gy.musikproduktion@kulturama

Om du har problem med att dela dina filer med oss ber vi dig kontakta:
tobias.anderson@kulturama.se

En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt, i första hand på den tid du blivit kallad till.