Färdighetsprov Skrivande

Instruktioner inför gymnasievalet 2024

Som färdighetsprov till skrivarprofilen skickar du in två olika texter som du skrivit själv. De två texterna ska vara av olika slag. Det kan vara till exempel dikt, novell (eller en bit av en novell), utredande text, krönika, en dialog eller en del av ett manus tänkt att framföras på teaterscen eller film. Du kan också skriva en blandad typ av text, till exempel text som blandar prosa (berättande text) med poesi.
Temat för årets färdighetsprov: gränser
Vi förhåller oss till gränser på olika sätt; gränser kan vara uttalade eller outtalade, tydliga eller mer flytande. Det finns tomtgränser och landsgränser. Gränser i människors relationer och mellan olika identiteter och tillstånd. Människor kan dra upp gränser – och gå över dem. Du är fri att tolka temat som du själv vill.

Dina texter ska tillsammans vara max 2500 ord skrivet i Times New Roman i storlek 12.


Skicka dina texter till: skrivande.gy@kulturama.se
Sista dag att skicka färdighetsprovet: fredag 31 maj

Du kommer också att kallas till en intervju på plats på skolan under vecka 23.
På intervjun, som tar max 15 minuter, kommer du att få träffa en lärare och prata om de två texter du skickat in och om ditt eget skrivande och läsande. Du kan förbereda dig genom att tänka igenom vad som intresserar dig när det gäller att läsa och skriva och vad du hoppas få lära dig under utbildningen.

Om du har frågor om färdighetsprovet är du välkommen att höra av dig till profilansvarig Sanne Näsling: sanne.nasling@kulturama.se

Du kommer att få en kallelse till din intervju med exakt dag, tid och plats.
Denna kallelse kommer skickas ut med e-post under vecka 20. Kallelsen skickas till den e-postadress du har registrerad på Gymnasieantagningen.

Om du redan gjort ditt färdighetsprov under första omgången och fått en poäng ska du INTE göra provet igen.