Färdighetsprov Skrivande

Instruktioner inför gymnasievalet 2023

Som färdighetsprov till skrivarprofilen skickar du in två olika texter som du skrivit själv. De två texterna ska vara av olika slag. Det kan vara till exempel dikt, novell, utredande text, artikel, krönika eller en del av ett manus tänkt att framföras på teaterscen eller film. Texterna ska vara skrivna på svenska.

Temat för årets färdighetsprov är vänskap.
Det innebär att dina två texter på något vis ska handla om vänskap. Du kan utgå från frågor som: Vad är en bra vän? Vad kan stå i vägen för vänskap? Vilka typer av vänskap finns det? Vad händer när en vänskap tar slut? Hur är det att inte ha någon vän?

Dina texter ska tillsammans vara max 2000 ord skrivet i Times New Roman i storlek 12.


Skicka dina texter till: antagningsprov.gy.skrivande@kulturama.se
Senast 26 maj vill vi ha dina texter.

Om du redan lämnat in ditt färdighetsprov under första omgången och fått en poäng ska du INTE lämna in igen.

Du kommer också att kallas till en intervju på plats på skolan under vecka 23.

På intervjun, som tar max 15 minuter, kommer du att få träffa en lärare och prata om de två texter du skickat in och om ditt eget skrivande och läsande. Du kan förbereda dig genom att tänka igenom vad som intresserar dig när det gäller att skriva och läsa och vad du hoppas få lära dig under utbildningen.

Du kommer att få en kallelse till din intervju med exakt dag, tid och plats.

Denna kallelse kommer skickas ut med e-post under vecka 20. Kallelsen skickas till den e-postadress du har registrerad på Gymnasieantagningen.