Skrivande

Gå skrivande – bli manusförfattare

Hösten 2023 startar Kulturama den nya profilen Skrivande som fokuserar på skrivande av skönlitteratur, journalistik och dramatik för teater, film och tv.

Den nya profilen Skrivande på det estetiska programmets inriktning estetik och media, fokuserar på skrivande av både skönlitterärt slag som prosa, poesi och dramatik för teater, film och tv – och journalistiska texter. Utbildningen passar den som vill utforska och lära sig mer om olika former av skrivande. Genom kurser i medieproduktion och digitalt skapande får eleverna även goda kunskaper om samspelet mellan text, bild och ljud.

Gymnasieläraren Sanne Näsling, som blir profilansvarig för den nya utbildningen, menar att profilen Skrivande är bred och vänder sig till den som gillar att skriva, är nyfiken på text i olika former och intresserad av att läsa och tänka kring det skrivna.

– Jag tänker att den som vill läsa profilen Skrivande på Kulturama gymnasium vill pröva flera olika uttryck, diskutera litteratur och text – och lära sig mer om sin egen skrivandeprocess. Här får du tid att undersöka skrivandets olika möjligheter, förklarar hon.

– Jag är svensklärare och undervisar bland annat i kursen skrivande, som till stor del fokuserar på skönlitterärt skrivande som poesi och prosa. Du får också lära dig att skriva manus för film och tv, och då är det filmlärarna som undervisar. Dramatik och dramaturgi är ett teaterämne och här är teaterlärarna inblandade. Det blir ett naturligt samarbete mellan olika profiler. Vi ser många möjligheter till kreativa utbyten mellan profilerna – till exempel kan eleverna skriva manus och teatereleverna agera! Det tror vi blir väldigt givande samarbeten, säger Sanne.

Efter gymnasiet finns många alternativ för val av utbildningar och yrken. Av de som fortsätter inom estetiska utbildningar och yrken ser Kulturama att många av eleverna fortsätter på utbildningar både utomlands och i Sverige.

– Du kan studera på högskolan eller universitet, läsa på en yrkeshögskola eller kanske jobba på en tidning. Du kan ha hittat en ingång till det som blir en diktsamling eller en roman! Det finns många möjligheter efter att du har avslutat programmet hos oss, säger Sanne.