Naturvetenskapsprogrammet med tre särskilda varianter

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och samhälle på Kulturama Gymnasium är ett högskoleförberedande program som passar dig som vill få det vetenskapliga djupet men som också har ett estetiskt intresse. I kulturamahuset vistas du i en unik miljö, här får du utvecklas i en kreativ, öppen och produktiv miljö.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig kunskaper inom bland annat naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Förutom de naturvetenskapliga studierna väljer du någon av de tre särskilda varianter som finns på programmet: Bild, Dans eller Musik. Kombinationen av teoretiska och estetiska studier bidrar till att du får en lustfylld, omväxlande och utmanande gymnasietid. Du får en bred utbildning som gör dig väl förberedd för fortsatta högskolestudier.

I Kulturamahuset, som ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm finns en bred mix av lektionssalar, specialanpassade lokaler för estetiskt utövande och laborationssalar som används av natuvetenskapsprogrammet. Tillsammans med dina kunniga lärare får du en bred bas att stå på för framtida vidare studier.

Vad är Naturvetenskapsprogrammet?

På naturvetenskapsprogrammet får du kombinera det bästa av två världar. Via naturvetenskapliga ämnen fördjupar du dig i matematik, kemi, fysik och biologi samtidigt som du får uttrycka dig inom ditt estetiska uttryck. Som elev på naturvetenskapsprogrammet får du utöva ditt estetiska uttryck varje vecka under alla dina tre år på gymnasiet.

Naturvetenskapsprogrammet har tre särskilda varianter:

På naturvetenskapsprogrammet är 300 poäng vikt åt den estetiska varianten vilket motsvarar en kurs per år under hela din studietid.

Detta läser du under programmets gång

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och samhälle med särskild variant innebär att tonvikten ligger på de vetenskapliga studierna. Tillsammans med dina kunniga lärare får du en bred bas att stå på för framtida studier. Som elev på programmet får du även utöva ditt estetiska uttryck varje vecka under alla dina tre år på gymnasiet.

Inom ramen för det Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet läser alla elever följande gymnasiegemensamma kurser: engelska 5 och 6, historia 1b, idrott och hälsa 1, matematik 1c, 2c och 3c, religionskunskap 1, samhällskunskap 1b, svenska 1, 2 och 3.

Programmets gemensamma karaktärskurser är: biologi 1, fysik 1a, kemi 1 och moderna språk. Inriktningskurserna är: biologi 2, geografi 1 och samhällskunskap 2. I programmet ingår även individuella val samt programfördjupning för särskild variant.

För de som vill finns möjlighet att läsa in full behörighet motsvarande inriktning Naturvetenskap. För att få denna behörighet läser du ämnena Matematik 4 och Fysik 2 och Kemi 2.

Våra särskilda varianter

På Kulturama Gymnasiums Naturvetenskapsprogram finns tre särskilda varianter: Bild, Musik och Dans. Parallellt med programmets kurser har du varje vecka lektioner i ditt valda estetiska uttryck.

De estetiska uttrycken är viktiga för utvecklingen av hela människan och våra sinnen. Forskning visar att vår hjärna ofta reagerar positivt på estetiska uttryck. Att skapa och göra saker tillsammans stärker både dig som individ och gruppen. Genom att du varje vecka får ägna dig åt din konstnärliga inriktning så kommer du att få en inspirerande och utvecklande studietid. Eleverna uttrycker ofta att de estetiska inslagen ger en positiv effekt på studierna som helhet.

Särskild variant Bild

Du som väljer särskild variant Bild har kurser i bland annat konst, kroki, skulptur, illustration. Du får utveckla ditt sinne för bild och form tillsammans med kunniga och erfarna lärare inom bildkonst.
Läs mer om särskild variant Bild

Särskild variant Musik

På särskild variant Musik ingår lektioner i musik med fokus på ensembleundervisning. Du får musikaliska och tekniska kunskaper inom genrer som rock, pop, soul, jazz och RnB som kommer att utveckla ditt musicerande.
Läs mer om särskild variant Musik

Särskild variant Dans

På särskild variant Dans kommer du att utvecklas tillsammans med inspirerande och kunniga lärare inom olika dansgenrer. Här får du utveckla både din teknik och sceniska förmåga i dans och du kommer möta flera olika genrer och stilar.
Läs mer om särskild variant Dans

Behörighet till högre studier

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som efter godkänd avslutad utbildning leder till en gymnasieexamen. Programmet ger en bred grund och öppnar upp för många valmöjligheter för vidare studier på högskola och universitet.

På Naturvetenskapsprogrammet ingår kurser som ger särskild behörighet vilket framför allt passar dig som vill söka vidare till ekonomiska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga utbildningar.

Du som väljer att komplettera din utbildning med ämnena matematik 4 och fysik 2 och kemi 2 får samma behörighet motsvarande inriktningen Naturvetenskap, vilket öppnar upp för vidare studier inom ex naturvetenskap, teknik och medicin.

Antagning till gymnasiet

För att bli behörig till Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet behöver du godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt minst sex andra ämnen.

Ansökan till Kulturama Gymnasium gör du via gymnasieantagningens system Indra. På Indra finns även information om antagning och omvalsperiod. Utöver godkänd behörighet kommer du även få göra ett behörighetsgivande antagningsprov. Information om antagningsprovet skickas ut efter att ansökan är gjord och du kommer då bli kallad till att göra ett färdighetsprov. Färdighetsproven skiljer sig åt beroende på om du har valt varianten Bild, Dans eller Musik.

Elever spelar gitarr på Kulturamafestivalen

Spana in morgondagens stjärnor redan idag!

Visa kommande evenemang

Aktuellt

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet - Dans, Musik, Bild

Vill du via naturvetenskapliga ämnen lära dig hur naturen fungerar ner till minsta beståndsdel och samtidigt få extra syre och energi via ett estetiskt uttryck?...

Gymnasium
16 november 2020
Läs vidare om "Naturvetenskapsprogrammet - Dans, Musik, Bild"
Naturvetenskapsprogrammet

Om Naturvetenskapsprogrammet

Elever och lärare på Naturvetenskapsprogrammet berättar om hur det är att kombinera teoretiska och estetiska ämnen.

Gymnasium
23 april 2021
Läs vidare om "Om Naturvetenskapsprogrammet"