Elever utomhus
Elever utomhus

Samhällsvetenskapsprogrammet med tre särskilda varianter

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap med särskild variant ger dig en bred utbildning och förberedelse för vidare studier inom såväl teoretiska som estetiska utbildningar.

Programmet vänder sig till dig som vill påverka utvecklingen i samhället. Här får du fördjupa dina kunskaper om politik, ekonomi, jämställdhet och om en hållbar framtid. Med dina kunskaper kommer du kunna ta del av och utveckla det framtida samhället på nationell och global nivå.

På Kulturama kombinerar du ditt samhällsengagemang med ditt estetiska intresse. Du fördjupar dina kunskaper i samhällsorienterande ämnen och estetiska uttryck, både teoretiskt och praktiskt.

Du kan välja mellan tre särskilda varianter:

På samhällsvetenskapsprogrammet är 300 poäng vikt åt den estetiska varianten vilket motsvarar en kurs per år under hela din studietid.

Våra särskilda varianter

På Kulturama Gymnasiums Samhällsvetenskapsprogram finns tre särskilda varianter: Animation, Design och Storytelling. Parallellt med programmets kurser har du varje vecka lektioner i ditt valda estetiska uttryck.

De estetiska uttrycken är viktiga för utvecklingen av hela människan och våra sinnen. Forskning visar att vår hjärna ofta reagerar positivt på estetiska uttryck. Att skapa och göra saker tillsammans stärker både dig som individ och gruppen. Genom att du varje vecka får ägna dig åt din konstnärliga inriktning så kommer du att få en inspirerande och utvecklande studietid. Eleverna uttrycker ofta att de estetiska inslagen ger en positiv effekt på studierna som helhet.

Särskild variant Animation

Du som väljer särskild variant Animation Kommer att utveckla dina färdigheter i berättande och gestaltning. Du utvecklar kunskaper om planering, genomförande och publicering av animationer med hjälp av digitala och traditionella tekniker.
Läs mer om särskild variant Animation

Särskild variant Design

På särskild variant Design utvecklas du inom olika fält av design som exempelvis karaktärsdesign, grafisk formgivning, modedesign och industridesign. I kurserna får du också kunskaper om designhistoria och vad som kännetecknar design från olika tider.
Läs mer om särskild variant Design

Särskild variant Storytelling

På särskild variant Storytelling står din personliga utveckling i fokus och du kommer arbeta med flera kurser inom teater såsom Dramatik & dramaturgi, Röst och Scenisk gestaltning.
Läs mer om särskild variant Storytelling

Behörighet till högre studier

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som efter godkänd avslutad utbildning leder till en gymnasieexamen. Programmet ger en bred grund och öppnar upp för många valmöjligheter för vidare studier på högskola och universitet.

Antagning till gymnasiet

För att bli behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet behöver du godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt minst fem andra ämnen.

Ansökan till Kulturama Gymnasium gör du via gymnasieantagningens system Indra. På Indra finns även information om antagning och omvalsperiod. Utöver godkänd behörighet kommer du även få göra ett behörighetsgivande färdighetsprov. Information om färdighetsprovet skickas ut efter att ansökan är gjord och du kommer att få en kallelse för att göra ditt prov. Färdighetsproven skiljer sig åt beroende på om du har valt varianten Animation, Design eller Storytelling.

Om samhällsvetenskaprogrammet

Elever utomhus
Samhällsvetenskapsprogrammet

Nyhet! Nu lanserar vi samhällsvetenskapsprogrammet

I höst startar Kulturama samhällsvetenskapsprogrammet med tre estetiska varianter: Animation, Design och Storytelling. Visst låter det spännande! Ta en titt på...

Gymnasium
6 december 2023
Läs vidare om "Nyhet! Nu lanserar vi samhällsvetenskapsprogrammet"