Särskild variant Animation

Vill du utveckla dina kunskaper inom animation samtidigt som du går samhällsvetenskapliga programmet? Då är det här utbildningen för dig.

Animation är en uttrycksform för att illustrera rörelse i bild. Animation förekommer både som egen konstform och som verktyg för visualisering eller effekter i till exempel spelfilm, reklamfilm och musikvideor.

Du utvecklar kunskaper om planering, genomförande och publicering av animationer med hjälp av digitala och traditionella tekniker.

Dina färdigheter i berättande och gestaltning kommer att utvecklas. Tyngdpunkten ligger på färg, form och modellering. Du får också möjlighet att utveckla kunskaper om betydelsen av tempo, tajming och rörelsemönster.

Kurser inom den särskilda varianten Animation

Animation 1, 100 p

Du utvecklar kunskaper om planering, genomförande och publicering av animationer med hjälp av digitala och traditionella tekniker. Dina färdigheter i berättande och gestaltning kommer att utvecklas. Tyngdpunkten ligger på färg, form och modellering.

Animation 2, 100 p

Detta är en fortsättningskurs där du ges möjlighet att fördjupa dig inom animation och skapa mer avancerade verk.

Specialisering animation, 100 p

Här får du möjlighet att fokusera på en av dig utvald teknik inom animationsfältet.

Lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar, dels en labbsal för de naturvetenskapliga ämnena samt dels salar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak.

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet med samhälle som inriktning och med särskild variant Animation är högskoleförberedande. Programmet ger dig möjlighet att söka vidare till samhällsvetenskapliga, ekonomiska, humanistiska och konstnärliga utbildningar.

Inom alla branscher är efterfrågan stor på lösningsorienterad och kreativ kompetens - kompetenser som våra elever tränar varje vecka genom sin estetiska variant.

Information för ansökan

Ansökningskod: SASAMVE, Animation

Program: Samhällsvetenskapsprogrammet

Särskild variant: Animation

Poängplan