Profil Konst & Design - Kulturama Gymnasium

Vill du utveckla dina estetiska förmågor inom bild och formområdet? Vill du utmana din kreativitet och konstnärlighet under gymnasietiden? Då passar profilen Konst & Design dig!

Profilens innehåll

På Konst & Design utvecklar du goda kunskaper inom det konstnärliga fältet. Du får en bredd och djup i olika gestaltande tekniker och metoder, med målsättningen att du skall finna ditt personliga bilduttryck och din kreativitet.

Du arbetar i halvklass i ateljéer som är avsedda för bild, skulptur och digital design. Du får delta i projekt där din kreativitet utvecklas och uppgifter som får dig att hitta ditt konstnärliga uttryck. Undervisningen präglas av lust och konstnärlig höjd. Du får goda kunskaper i traditionella och digitala metoder för konstnärligt skapande, för visuell kommunikation och design. Du får arbeta i skulptur, måleri, illustration och foto.

Du kommer att kunna välja mellan två olika spår: ett traditionellt inriktat och ett framtidsfokuserat spår. På det traditionella spåret får du fördjupade kunskaper i olika traditionella konstnärliga praktiker såsom teckning, måleri, skulptur, fotografi och design.

Det andra spåret kallar vi Future, där du utvecklas inom bland annat speldesign, mode och skapande av artificiella världar. Det är en framtidsorienterad konstutbildning där vi undersöker kreativa processer för en hållbar framtid och där samspelet mellan de olika konstuttrycken är centralt.

Lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak.

Elever på Konst & design har tillgång till skulptursal, fotostudios, design och bildsalar. Ofta deltar elever på Konst och Design även i projekt utanför skolan och kan då få arbeta på andra platser än i skolan.

Utställningar och samarbeten

Konst och Design på Kulturama har genom åren etablerat sig som en utbildning av hög konstnärlig kvalitet. Våra elever får ta del av det samtida kulturlivet i diverse olika projekt. Vi har haft samarbeten med Forsbergs design och game-art utbildning och ett tätt samarbete med Konstfack. Våra elever har deltagit i tv-program, i konstprojekt på Kulturhuset och på Moderna Museet, på Nobelmuseet. Under hösten 2019 inviger vi konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. Elever har ställt ut på Liljevalchs och på Sven Harrys. Vi har samarbetat med Whitearkitekter och gjort projekt på Skansen. Årskurs tre avslutas med en publik avgångsutställning.

Lärare på Konst & Design är ämneskompetenta varav flera är aktuella i det svenska kulturlivet. Lärarna håller även en kontinuerlig dialog med konstnärliga högskolor och med olika kreativa yrkesfält så som reklam, design och tech.

Efter gymnasiet

Det Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger dig möjlighet att söka vidare till högskolans eller universitetens samhällsvetenskapliga, ekonomiska, humanistiska och konstnärliga utbildningar.

Många av våra tidigare elever är numera etablerade inom ett brett fält så som inom fri konst, reklam, mode, scenografi, arkitektur och speldesign.

Information för ansökan

Ansökningskod: Bild och formgivning ESBIL, Konst och design

Program: Estetiska programmet

Inriktning: Bild och formgivning

Profil: Konst och design

Poängplan

Mer information om profilen Konst & Design

Estetiska programmet

Om profilen Konst & Design

Här är två av våra elever som går i åk 1 på profilen Konst & Design. Ta del av deras berättelse om varför de sökte till Kulturama medan läraren berättar mer om ...

Gymnasium
23 april 2021
Läs vidare om "Om profilen Konst & Design"