Estetiska programmet

Om profilen Konst & Design

Här är två av våra elever som går i åk 1 på profilen Konst & Design. Ta del av deras berättelse om varför de sökte till Kulturama medan läraren berättar mer om profilen och vad man kan göra efter avslutad utbildning.