Estetiska programmet

Hon är Kulturamas nya gymnasierektor

Med bakgrund som lärare med flerårigt arbete inom skolledning på olika gymnasieskolor, är Lovisa Jansson Kulturama Gymnasiums nya tf rektor. Under läsåret ser hon fram emot elevernas utveckling och estetiska uttryck samt att få uppleva mångfalden i Kulturamas produktioner.

Lovisa Jansson är legitimerad lärare i engelska samt idrott och hälsa, och har arbetat med undervisning och varit skolledare på gymnasiet i många år. Hon tog rektorsexamen vid Stockholms universitet 2021 och är idag Kulturama Gymnasiums nya tf rektor.

Vad är det bästa med rollen som rektor?

– Som rektor är jag delaktig i skolans utveckling och i våra ungdomars framtid. Jag har möjlighet att stärka skolans inre arbete och utveckla skolans externa samarbeten. Jag följer lärarnas fantastiska undervisning där de också utvecklar elevernas förmågor och stärker deras motivation.
När jag ställs inför nya frågor kan nya lösningar skapas tillsammans med mina kollegor. Jag blir delaktig i många olika pedagogiska frågor och olika uppdrag varje dag. Det är spännande att arbeta som rektor!

Våra elever får samma fina omsorg kring sina studier som kring sin person.

Lovisa Jansson, tf rektor Kulturama Gymnasium
Hur tycker du Kulturama särskiljer sig från andra gymnasieskolor?

– Kulturama särskiljer sig genom sin estetiska kompetens och kreativitet. Kulturen på skolan genomsyras av glädje, kunskap och progression samtidigt som det finns ett starkt fokus på elevernas utbildning och bildning. Ingen dag är den andra lik vilket gör att mitt intellekt ständigt utmanas. Jag upplever att våra elever får samma fina omsorg kring sina studier som kring sin person.

Hur skulle du beskriva Kulturama?

– Det är unikt att vara i den atmosfären och som eleverna oftast uttrycker: ”här på Kulturama får man vara sig själv”! Kulturama-andan har tagit emot mig med nyfikenhet och välvilja.

Jag ser fram emot att ta del av våra elevers estetiska uttryck och uppleva mångfalden i våra produktioner under läsåret. Min ambition är att bidra till skolans utveckling och vara en del i ännu ett fint läsår på Kulturama gymnasium.