Elever på Kulturama, Estetiska programmet - Teater

Profil Teater - Kulturama Gymnasium

Vill du agera och uttrycka dig från scen? Vill du möta och beröra människor i en publik? Kanske är du intresserad av yrken som skådespelare, regissör, dramatiker eller scenograf? Då är Teater rätt profil för dig!

Om profilen

På profilen Teater står din personliga utveckling alltid i fokus och vi arbetar med flera olika ämnen inom teater såsom scenframställning, röst, scenografi, fysisk teater och regi. Detta ger dig en bred grund att stå på och en uppfattning om i vilken genre du trivs bäst.

Med hjälp av teaterns grundelement – samarbete, rollgestaltning, koncentration, avspänning, scenisk närvaro – övar du dig på att genomföra en produktion och möta en publik. Du får fördjupa dina kunskaper inom scenkonstens olika uttrycksmöjligheter.

Målet är att stimulera dig till att bli dynamisk och kreativ i ditt skådespeleri. Med hjälp av teaterns grundelement övar du dig på att varje år sätta upp och genomföra produktioner samt möta publik. Dessa varierar från enklare redovisningar till större sceniska produktioner.

Lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak.

Elever på Teater har tillgång till sex teatersalar samt loger och klädförråd.

Föreställningar och samarbeten

Teatereleverna gör ett antal sceniska produktioner under sina tre år på Kulturama. Allt från enklare redovisningar till det tredje årets stora produktion som innebär ett gediget arbete och mynnar ut i en helaftonsföreställning.

Efter gymnasiet

Det Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger dig möjlighet att söka vidare till högskolans eller universitetens samhällsvetenskapliga, ekonomiska, humanistiska och konstnärliga utbildningar.

Efter teatergymnasiet finns många alternativ gällande utbildningar och yrkesval. Av de som fortsätter inom estetiska utbildningar och yrken ser vi att många av våra elever fortsätter på utbildningar både utomlands och i Sverige såsom Teaterhögskolan eller Kulturamas vuxenutbildning där du har 20% rabatt på avgiften om du tagit studentexamen från Kulturama Gymnasium.

Information för ansökan

Ansökningskod: Teater ESTEA, Teater

Program: Estetiska programmet

Inriktning: Teater

Profil: Teater

Poängplan