Särskild variant Design

Vill du utvecklas inom olika fält av design som exempelvis grafisk design, industridesign och karaktärsdesign samtidigt som du går samhällsvetenskapliga programmet? Då är det här utbildningen för dig.

Du utvecklas inom olika fält av design som exempelvis karaktärsdesign, grafisk formgivning, modedesign och industridesign. Inom kurserna Design 1 och 2 får du lösa styrda designuppdrag och formulera egna. Processen innebär att du undersöker vilken målgrupp eller vem du designar för, skissar idéer och gör ritningar eller modeller som presenterar din lösning på ett uppdrag. Moment som undersökning, skiss, ritning och prototyp samt utvärdering ingår i designprocessen. I kurserna får du också kunskaper om designhistoria och vad som kännetecknar design från olika tider.

Kursen Bildteori ger dig teoretiska kunskaper kring hur den visuella kulturen ser ut och dess utveckling. Du utvecklar din förmåga att diskutera och analysera konst, design och formgivningsprocesser.

Kurser inom den särskilda varianten Design

Design 1, 100 p
Design 2, 100 p

Du utvecklas inom olika fält av design som exempelvis karaktärsdesign, grafisk formgivning, modedesign och industridesign. Inom kurserna Design 1 och 2 får lösa styrda designuppdrag och formulera egna. Processen innebär att du undersöker vilken målgrupp eller vem du designar för, skissar idéer och gör ritningar eller modeller som presenterar din lösning på ett uppdrag. Moment som undersökning, skiss, ritning och prototyp samt utvärdering ingår i designprocessen. I kurserna får du också kunskaper om designhistoria och vad som kännetecknar design från olika tider.

Bildteori, 100 p

Du får teoretiska kunskaper kring hur den visuella kulturen ser ut och dess utveckling. Du utvecklar din förmåga att diskutera och analysera konst, design och formgivningsprocesser.

Lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar, dels en labbsal för de naturvetenskapliga ämnena samt dels salar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak.

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet med samhälle som inriktning och med särskild variant Design är högskoleförberedande. Programmet ger dig möjlighet att söka vidare till samhällsvetenskapliga, ekonomiska, humanistiska och konstnärliga utbildningar.

Inom alla branscher är efterfrågan stor på lösningsorienterad och kreativ kompetens - kompetenser som våra elever tränar varje vecka genom sin estetiska variant.

Information för ansökan

Ansökningskod: SASAMVE, Design

Program: Samhällsvetenskapsprogrammet

Särskild variant: Design

Poängplan