Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Stockholm Operastudio år 2 - heltidsutbildning

Operautbildning år 1 och år 2 är studiemedelsberättigade heltidsutbildningar som tillsammans bildar en tvåårig linje där varje år kan sökas separat. En del undervisning kommer därför vara nivågrupperad och bedrivas gemensamt med de båda årskurserna.

Information

Utbildningens namn

Stockholm Operastudio

Nivå

Yrkeslinje/Högskoleförberedande

Studietider

26 augusti 2019 - 12 juni 2020

Omfattning

40 veckor, 2 terminer

Studietakt

100% heltid

Avgift

27 000 kr/termin

Sista ansökningsdag

Vi tar nu emot sena ansökningar

Utbildningens innehåll

Opera 1 och 2 är produktionsinriktade utbildningar. Tonvikten läggs på instudering, operainterpretation och scenframställning. Du ges möjlighet att under varje läsår medverka i produktioner.

Målsättning med Stockholm Operastudio, år 1 och 2 är att:

  • Stimulera och utveckla din kreativitet och skaparförmåga.
  • Du ska fördjupa dig i ämnen som operainterpretation och rollgestaltning.
  • Du ska i en rollkaraktär söka egna sanna uttryck i samspel med andra sångare.
  • Du ska få möta regissörer med skilda arbetsmetoder.
  • Du ska få kunskap om hela processen från den musikaliska instuderingen till den färdiga föreställningen.
  • Du ska bli väl preparerad för högre studier och professionellt yrkesliv.

Utbildningsplan Opera 2 2018

Exempel på schema

Ansökan och antagningsprov

Tillsammans med Stockholm Operastudio år 2, blir detta en tvåårig utbildning. Du söker varje år var för sig.

Sista ansökningsdag
Vi tar nu emot sena ansökningar.

Audition/intervju
Audition äger rum tor 21 mars. Tider för audition finns att boka på YH-antagningen när du gör din anmälan.

Förkunskaper och behörighet

Flerårig mycket god sångvana samt gedigna kunskaper i musikteori. Studietakten är hög och det krävs mycket eget arbete utanför den schemalagda undervisningen.

Gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning alt. ha viss yrkeserfarenhet.

Studiemedel

Operastudio År 2 är placerad inom högskoleförordningen B1.

Läs mer på csn.se

Hos CSN kan du också söka Merkostnadslån för din studieavgift. Merkostnadslånet ska endast användas till att betala utbildningsavgiften. Lånet omfattar totalt ca 119 040 kr läsåret 2019/20.

Observera att merkostnadslånet inte täcker hela utbildningsavgiften.

Finansiering och delbetalning

Kulturama Konstnärliga Utbildningar har ett samarbete med Human Finans (Svea Ekonomi), vilket innebär att du kan ansöka om ett lån till din linjefaktura.

Läs mer om finansiering

Kontaktpersoner

Ylva Nordin
Rektor Kulturama Utbildningar
010-157 63 69
ylva.nordin@kulturama.se

Eva Österberg
Konstnärlig ledare
010-157 63 10 / 073-376 19 10
eva.osterberg@kulturama.se