Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Dansutbildningar

Antagningen är öppen! Sista ansökningsdag till våra dansutbildningar är den 31 maj.

Älskar du att uttrycka dig genom dans och drömmer om att i framtiden arbeta som dansare? Kulturama hjälper dig att förvekliga din dröm. Hos oss kan du välja mellan två dansutbildningar: den ena ges på heltid och den andra på deltid. Oavsett vilken du väljer får du möjlighet att utvecklas maximalt tillsammans med några av Sveriges mest erfarna danspedagoger.

Du får en gedigen dansträning i teknikerna modern dans, hip hop och jazz. Som komplement finns kursen ”danskompletterande träning” som innefattar moment som till exempel yoga, balett, floor barre, pilates. Vi lägger också ett stort fokus på eget skapande och improvisation. Efter utbildningen kommer du vara väl förberedd att söka vidare till högre utbildningar eller gå vidare mot en karriär inom dans eller annan scenisk produktion.

Kulturamas dansutbildning flyttar till Visby!

Kulturamas dansutbildning flyttar från Stockholm till Visby. Utbildningen i Visby startar hösten 2021.

På Kulturamas dansutbildning utvecklas du maximalt som dansare utifrån dina personliga förutsättningar. Det är vår filosofi att du ska kunna dansa hela livet och därför läggs stort fokus på att danslektionerna och träningen ska vara så skonsam mot kroppen som möjligt. Många av våra lärare är själva yrkesverksamma som dansare och koreografer vid sidan om undervisningen. Det bidrar till att du som studerande får en nära förankring till arbetslivet samt till olika yrken inom dans via dina lärare.

En del i vår dansutbildning är att du får arbeta med teman och sceniska projekt. I samarbete med bland annat Länsteatern på Gotland kommer du att möta publik med professionella förutsättningar vad gäller både ljus och ljud.

Dansutbildning med elever från hela landet

Till Kulturama kommer studerande från hela landet men vi har även studerande från andra länder som till exempel Norge och Finland. Hos våra sökande finns ett gemensamt intresse med målet riktat mot att bli dansare – och att studera på en dansskola som ger goda förutsättningar till en fortsatt karriär med framtida dansjobb.

Dansklasser som passar din situation

Utbildningen består av teknikkurserna modern dans, hip hop och jazz samt kompletteras med kursen danskompletterande träning som innefattar moment som yoga, pilates, floor barr, balett med mera. Vi lägger även stor vikt vid eget skapande i kursen komposition/improvisation och en nyhet är kursen cirkus/akrobatik. Detta är en utbildning för dig som siktar på att bli en mångsidig dansare med ett brett spektrum av arbetsmöjligheter i dansbranschen. Undervisningen i dans är uppdelad i lärar- eller handledarledd verksamhet samt självstudier.

Parallellt med dansklasserna arbetar du med olika uppgifter under handledning av dina pedagoger – både individuellt och i grupp. Det är även viktigt att du tränar på egen hand. Därför finns det varje vecka disponibel tid som du kan nyttja för egen teknikträning, koreografi, improvisation, förberedelser, analys och reflektion.

Heltid

På heltidsutbildningen går vi igenom allt från teknikträning till rytmik och tolkning. Vi har tre huvudgenrer – modern dans, hip hop och jazz. Utöver dessa genrer tillkommer kurserna danskompletterande träning, komposition/improvisation, cirkus/akrobatik och tema/produktion.

En stor del av tiden på utbildningen går till att öva upp den egna tekniken och det egna skapandet. En annan viktig del i dansutbildningen är temaveckor då vi arbetar med ett isolerat tema, en specifik genre eller sceniska produktioner.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha en unik bredd och fördjupning som förbereder dig för vidare studier.

Deltid

Din utbildning är en kombination av dansklasser och självstudier, vilket är detsamma som på heltidsutbildningen. På deltidsutbildningen väljer du hälften av de kurser som erbjuds på heltidsutbildningen. Den enda obligatoriska kursen på deltidsutbildningen är tema/produktion.

Detta kommer du att lära dig

Under din tid på dansutbildningen utvecklas din teknik och du får en bredd som dansare. Du kommer även lära dig att skapa föreställningar, arbeta med koreografi och annan scenisk produktion.

Danstekniker

Ett av målen med utbildningen är att du ska utvecklas till en mångsidig dansare som behärskar flera olika danstekniker. Därför består kurserna av tre olika genrer: modern dans, hip-hop och jazz. Heltidsstuderande går samtliga kurser medan deltidsstuderande väljer bland dessa och summan av valda kurser blir hälften av heltidsutbildningen.

  • Modern dans, eller Contemporary, kännetecknas av den flödande rytmen, dansrörelsernas tyngd och kroppens rörelse i förhållande till rum, tid och musik. Kursens upplägg utgår från lärarens inriktning och teknik. Vi anlitar olika lärare under året för att säkerställa att det finns en spetskompetens inom flera stilar.
  • Kursen Hip-hop är också tongivande på dansutbildningen. Även denna genre innehåller ett brett spektrum av olika stilar och tekniker. Kursen i Hip-hop utgår från lärares inriktning och dansstil. Även här anlitar vi olika lärare under året för att säkerställa att det finns en spetskompetens inom flera stilar.
  • Inom Jazz finns många olika stilar och ni kommer att möta flera av dessa. Vi kommer att erbjuda stilar både inom contemporary jazz och commercial jazz.
  • Danskompletterande träning innefattar moment och block av till exempel floor barre, pilates, rytmik, balett. Dessa moment syftar till att du ska bli en stark dansare inifrån och ut. I denna kurs kan även föreläsningar om hälsa, fysisk träning och mental träning förekomma.
  • Komposition/improvisation är en kurs där du under lärarens handledning utvecklar din förmåga att skapa eget material. Här arbetar du med dansens olika komponenter som rörelse, steg och positioner för att skapa en helhet. Denna kurs är genrefri och kan undervisas av lärare både i modern, hip hop som jazz.
  • Cirkus/akrobatik – Gotland har en stark tradition av nycirkus, något vi vill ta fasta på för att ytterligare stärka våra dansares kroppskontroll och bli ännu mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Handstående, lindans, akrobatik är moment som ingår i kursen.
  • Tema/Produktion – Under några veckor, spridda över året kommer du att få arbeta med olika teman. Det kan vara en vecka då du möter olika slags stilar inom en genre, en vecka som fokuserar på hur du etablerar dig som dansare i ett kommande arbetsliv eller att arbeta fram en scenisk produktion koncentrerat. Vårt samarbete med Länsteatern på Gotland möjliggör samarbeten och det är där vi kommer att ha minst en av våra sceniska produktioner.

Detta kan du arbeta med efter utbildningen

Dansutbildningen på Kulturama är början på en fortsatt professionell danskarriär. Då det är en bred utbildning går våra studerande ofta vidare till högre utbildningar för att fördjupa sig.

Att arbeta som dansare är ett tillfredsställande jobb där publiken visar sin uppskattning för din prestation och insats. Många dansare är specialiserade på en dansform men det är även vanligt att hålla på med flera stilar. Arbetet som dansare är ansträngande och kräver daglig träning, inte minst inför en uppsättning då mycket tid går till att repetera tillsammans med koreografen och de andra dansarna.

Som dansare kan du antingen arbeta som frilansdansare eller vara anställd på någon av de statliga eller privata företag som producerar föreställningar. Du kan till exempel arbeta vid någon av institutionerna, vid privatteatrar, i fria dansgrupper eller vid TV-evenemang.

Omslagsbild: Robert Söderström

Våra dansutbildningar

Aktuellt

slickSlider.prev
Dans

Ur föreställningen Cross over

I år blev det ett samarbete mellan dans-, musik- och sångutbildningen när sista föreställningen för läsåret skulle göras här i Kulturamahuset! Det resulterade i...

Utbildning17 Juni 2019
Läs vidare om "Ur föreställningen Cross Over"
slickSlider.next