Dansutbildningar

Älskar du att uttrycka dig genom dans och drömmer om att i framtiden arbeta som dansare? Kulturama hjälper dig att förvekliga din dröm. Hos oss kan du välja mellan två dansutbildningar: den ena ges på heltid och den andra på deltid. Oavsett vilken du väljer får du möjlighet att utvecklas maximalt tillsammans med några av Sveriges mest erfarna danspedagoger. Dansutbildningen på Kulturama är början på en fortsatt professionell danskarriär.

Du får en gedigen dansträning i teknikerna modern dans, street och jazz. Som komplement finns ”danskompletterande träning” som syftar till att stärka dig som dansare både kroppsligt och i uttryck. Vi lägger också ett stort fokus på eget skapande och improvisation. Efter utbildningen kommer du vara väl förberedd att söka vidare till högre utbildningar eller gå vidare mot en karriär inom dans eller annan scenisk produktion.

Kulturamas dansutbildning i Visby

Kulturamas dansutbildning har flyttat från Stockholm till Visby. Sedan 2021 finns Kulturamas dansutbildning i Visby.

På Kulturamas dansutbildning utvecklas du maximalt som dansare utifrån dina personliga förutsättningar. Det är vår filosofi att du ska kunna dansa hela livet och därför läggs stort fokus på att danslektionerna och träningen ska vara så skonsam mot kroppen som möjligt. Många av våra lärare är själva yrkesverksamma som dansare och koreografer vid sidan om undervisningen. Det bidrar till att du som studerande får en nära förankring till arbetslivet samt till olika yrken inom dans via dina lärare.

En del i vår dansutbildning är att du får arbeta med teman och sceniska projekt. Under senaste läsåret var våra dansare medverkande i Länsteatern på Gotlands storskaliga dansföreställning tillsammans med erfaren koreograf och professionella dansare.

Dansutbildning med studerande från hela landet

Till Kulturama kommer studerande från hela landet men vi har även studerande från andra länder som till exempel Norge och Finland. Hos våra sökande finns ett gemensamt intresse med målet riktat mot att bli dansare – och att studera på en dansskola som ger goda förutsättningar till en fortsatt karriär med framtida dansjobb.

Dansklasser som passar din situation

Utbildningen består av teknikkurserna modern dans, street och jazz samt kompletteras med kursen danskompletterande träning som innefattar moment som till exempel balett, yoga, pilates, sceniskt uttryck och teaterimprovisation. Vi lägger även stor vikt vid eget skapande i kursen komposition/improvisation där du får redskapen för att kunna skapa på egen hand. Detta är en utbildning för dig som siktar på att bli en mångsidig dansare med ett brett spektrum av arbetsmöjligheter i dansbranschen. Undervisningen i dans är uppdelad i lärar- eller handledarledd verksamhet samt självstudier.

Parallellt med dansklasserna arbetar du med olika uppgifter under handledning av dina pedagoger – både individuellt och i grupp. Det är även viktigt att du tränar på egen hand. Därför finns det varje vecka disponibel tid som du kan nyttja för egen teknikträning, koreografi, improvisation, förberedelser, analys och reflektion.

Några av våra lärare

Camilla Myrdal, huvudlärare. Undervisar i jazz och danskompletterande träning. Camilla har över 15 års professionell erfarenhet av dansvärlden, både som utbildad dansare och examinerad danslärare i jazzdans och contemporary. Passionen att undervisa dans har alltid funnits, och tillsammans med stor scenvana som bakgrundsdansare och från dansproduktioner finns gedigen erfarenhet att inspireras av. 

På mina dansklasser vill jag inspirera till personligt uttryck och utveckling där det tekniska ligger som grund, och där flowiga koreografier är kryddan

Robert ”Rawburt” Söderström, huvudlärare. Undervisar i street och modern dans. Robert är född och uppvuxen på Gotland och efter sina studier i dans i både New York och Sverige samt i München på IWANSON har han frilansat som dansare och konstnär. För att nämna några exempel: Benke Rydmans “The Nutcracker Reloaded”, som har spelats både i Stockholm och runt om i Europa, Salzburg Festspiele i produktioner som ”Alcina” & ”Aida”, tävlingen ”Body Rock” i San Diego, Jump United/That's Dance i New Dehli och med Celidance i Skellefteå.

Heltid

På heltidsutbildningen går vi igenom allt från teknikträning till rytmik och tolkning. Vi har tre huvudgenrer – modern dans, street, jazz och danskompletterande träning. Utöver det tillkommer kurserna komposition/improvisation och tema/produktion.

En stor del av tiden på utbildningen går till att öva upp den egna tekniken och det egna skapandet. En annan viktig del i dansutbildningen är temaveckor då vi arbetar med ett isolerat tema, en specifik genre eller sceniska produktioner.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha en unik bredd och fördjupning som förbereder dig för vidare studier.

Deltid

Din utbildning är en kombination av dansklasser och självstudier, vilket är detsamma som på heltidsutbildningen. På deltidsutbildningen väljer du hälften av de kurser som erbjuds på heltidsutbildningen.

Detta kommer du att lära dig

Under din tid på dansutbildningen kommer du att utveckla din teknik inom två valda kurser - antingen modernt, street, jazz eller danskompletterande träning. Utöver det väljer du om du vill läsa kursen tema/produktion eller komposition/improvisation.

Dansutbildningens kurser

Ett av målen med utbildningen är att du ska utvecklas till en mångsidig dansare som behärskar flera olika danstekniker. Därför består kurserna av fyra olika huvudkurser: modern dans, street, jazz och danskompletterande träning. Heltidsstuderande går samtliga kurser medan deltidsstuderande väljer bland dessa och summan av valda kurser blir hälften av heltidsutbildningen.

  • Modern dans, eller Contemporary, kännetecknas av den flödande rytmen, dansrörelsernas tyngd och kroppens rörelse i förhållande till rum, tid och musik. Kursens upplägg utgår från lärarens inriktning och teknik. Vi anlitar olika lärare under året för att säkerställa att det finns en spetskompetens inom flera stilar.
  • Kursen Street är också tongivande på dansutbildningen. Även denna genre innehåller ett brett spektrum av olika stilar och tekniker. Kursen i Street utgår från lärares inriktning och dansstil. Även här anlitar vi olika lärare under året för att säkerställa att det finns en spetskompetens inom flera stilar.
  • Inom Jazz finns många olika stilar och du kommer att möta flera av dessa. Vi kommer att erbjuda stilar både inom contemporary jazz och commercial jazz.
  • Danskompletterande träning syftar till att utveckla dig att bli en stark dansare inifrån och ut. Kursen innefattar dels lektioner med fokus på kroppslig styrka - till exempel balett, yoga, akrobatik, pilates och dels lektioner med fokus på sceniskt uttryck, känsla och tolkning.
  • Komposition/improvisation är en kurs där du under lärarens handledning utvecklar din förmåga att skapa eget material. Här arbetar du med dansens olika komponenter som rörelse, steg och positioner för att skapa en helhet. Denna kurs är genrefri och kan undervisas av lärare både inom modern dans, street och jazzdans.
  • Tema/Produktion – Under några veckor, spridda över året kommer du att få arbeta med olika teman. Det kan till exempel vara en vecka då du möter olika slags stilar inom en specifik genre, en vecka som fokuserar på hur du etablerar dig som dansare i ett kommande arbetsliv eller att arbeta fram en scenisk produktion koncentrerat. Vårt samarbete med Länsteatern på Gotland möjliggör samarbeten och det är bland annat där vi kommer att ha våra sceniska produktioner.

Detta kan du arbeta med efter utbildningen

Dansutbildningen på Kulturama är början på en fortsatt professionell danskarriär. Då det är en bred utbildning går våra studerande ofta vidare till högre utbildningar för att fördjupa sig.

Att arbeta som dansare är ett tillfredsställande jobb där publiken visar sin uppskattning för din prestation och insats. Många dansare är specialiserade på en dansform men det är även vanligt att hålla på med flera stilar. Arbetet som dansare är ansträngande och kräver daglig träning, inte minst inför en uppsättning då mycket tid går till att repetera tillsammans med koreografen och de andra dansarna.

Som dansare kan du antingen arbeta som frilansdansare eller vara anställd på någon av de statliga eller privata företag som producerar föreställningar. Du kan till exempel arbeta vid någon av institutionerna, vid privatteatrar, i fria dansgrupper eller vid TV-evenemang.

Omslagsbild: Robert Söderström

Läs även foldern om Kulturama Konstnärliga Utbildningar.

Aktuellt

Visa föregående artikel
Visa nästa artikel