Operasångerska repar inför föreställning
Operasångerska repar inför föreställning

Operautbildningar

Det finns fortfarande platser kvar. Välkommen med din ansökan!

Välkommen till Stockholm Operastudio!

Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta dessa starka känslor krävs mod, men också kunskap och praktiska verktyg för att få fram rätt uttryck i rösten. På Kulturamas operautbildning, även känd som Stockholm Operastudio, får du möjlighet att erövra just dessa kunskaper.

Som sångare ska du kunna tolka både text och musik och hos oss får du möjlighet att utveckla din egen unika personlighet som sångare. Till din hjälp har du några av landets främsta operasångare, pianister och regissörer.

En utbildning som passar din situation

Kulturamas operautbildning Stockholm Operastudio är en tvåårig heltidsutbildning där varje år kan sökas separat. Utbildningen passar dig som har flerårig sångvana, goda kunskaper i musikteori och som vill utveckla din egen unika personlighet som sångare. Du kan söka direkt efter gymnasiet eller folkhögskola. Om du har en kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet, då välkomnar vi dig att söka direkt till år 2. Vad gäller musikteori anpassar vi studierna efter dina förkunskaper.

Stockholm Operastudio är en av de mest lektionstäta operautbildningarna i Sverige och bland lärarna finns framstående och erfarna operasångare, pianister och regissörer. En stor del av undervisningen sker i masterclass-form vilket kommer ge dig en stor trygghet i att sjunga och agera inför andra.

I utbildningen ingår kurser som scenspråk, musikalisk instudering, operainterpretation, skådespelarträning, fysisk scenträning, recitativ, auditionträning, gehör och teori samt operahistoria. Under utbildningen får du möjlighet att göra ett flertal konserter, även med orkester och vi sätter årligen upp flera operaproduktioner. På så sätt får du omsätta dina nyförvärvade kunskaper i praktiken. Studietakten är hög och förutom den schemalagda undervisningen och de inplanerade produktionerna kommer du även behöva avsätta tid för självstudier.

Vi arbetar brett med det som krävs för att du ska kunna söka dig vidare till högre operautbildningar eller kanske gå direkt ut i yrkeslivet efter att ha slutfört din utbildning på Stockholm Operastudio.

Heltid – Stockholm Operastudio 1

Under första året på Stockholm Operastudio kommer du att få starta din resa med att hitta din egen röst och hur just du vill uttrycka dig på operascenen. Vi är alla unika och det är det unika hos dig som vi vill utveckla och som sen gör dig unik också i branschen.

Läs mer om Stockholm Operastudio 1

Heltid – Stockholm Operastudio 2

Andra året på Stockholm Operastudio får du chans att fördjupa och förädla dina kunskaper i vokal interpretation, fysisk scenträning och sceniskt uttryck.

Du som har en kandidatexamen från musik- eller operahögskola alternativt motsvarande erfarenhet, är välkommen att söka direkt till år 2. Här får du de verktyg som gör dig mer konkurrenskraftig vid auditions för jobb eller agenter.

Läs mer om Stockholm Operastudio 2

Deltid

Utbildningen är en musikdramatisk grundutbildning för dig som har en längtan efter att uppfylla din dröm om att få sjunga, själv och tillsammans med andra. Denna utbildning ges kvällstid, två kvällar i veckan.

Läs mer om Operautbildning deltid

Detta läser du under programmets gång

Under utbildningen på Stockholm Operastudio heltid kommer du läsa kurser som stärker dig både som sångare och artist. Vi arbetar mycket individuellt men ser också gruppen som en stor tillgång för din utveckling. Genom att utforska din rösts möjligheter kommer du finna en lämplig repertoar för det egna instrumentet. Du kommer även att utveckla ditt egna konstnärliga uttryck samt lära dig hur du ska använda din kropp för att uttrycka dig, forma och gestalta en roll i en operaproduktion.

Operainterpretation

Under hela utbildningen löper kursen operainterpretation. I den här kursen hjälper våra meriterade coacher dig att utvecklas i din förmåga att tolka musik och text och att utforska hur sången kan förmedla berättelsen och dess känsloyttringar. Du lär dig att tolka notbilden och utifrån din sångteknik interpretera musiken.

Scenframställning

Scenframställningen står på två ben. Det ena, Scenspråk, ligger kontinuerligt i schemat varje vecka. Där jobbar du med dina arior tillsammans med klassen och du får en stadig grund att stå på för ditt sceniska arbete. Du kommer lära dig att kunna dela ditt fokus mellan ditt sceniska arbete och din sång samt hitta sambandet mellan det vokala och det sceniska uttrycket.

Det andra benet är våra operaföreställningar som är själva stommen i operautbildningen. Varje termin medverkar du i en produktion och får där gestalta och forma en roll med hjälp av regissör och instuderare. Det kan vara varierande repertoar inom operalitteraturen och även inom operett.

Instudering

Under utbildningen kommer du arbeta med instudering av din repertoar samt partier inför operaproduktioner. Genom att studera operarepertoarer, operakompositörer och operans historia lär du dig att utveckla din förmåga att tolka en opera, dess roller och speciella förutsättningar utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv. Instuderingen kommer även ge dig en förståelse för sambandet mellan texten, librettot och musiken.

Under kursen i instudering kommer du lära dig hur du ska närma dig en rollkaraktär genom att kombinera analyser av text och musik samt genom att använda din egen fantasi och dina personliga erfarenheter. Kursen kommer även hjälpa dig att utveckla färdigheter i att reflektera över din egen prestation utifrån både ett vokalt och ett musikaliskt gestaltande perspektiv.

Skådespelarträning

Utbildningen har stort fokus på det sceniska framträdandet. Därför har vi också Skådespelarträning på schemat. Där jobbar du med en erfaren teaterpedagog/skådespelare och får dels utveckla hantverket och dels möjlighet att hitta uttryck som du kanske inte kommer åt lika lätt när du även behöver koncentrera dig på sången. Detta ger dig oerhört stora möjligheter att utvecklas till en stark musikdramatisk artist.

Gehör och Teori

Vi undervisar nivågrupperat i teori och kan därför anpassa undervisningen efter dina förkunskaper i detta ämne. Du undervisas av en mycket erfaren och inspirerande lärare i denna kurs.

Detta kan du arbeta med efter utbildningen

På Stockholm Operastudio arbetar vi brett med det som krävs för att du ska kunna söka dig vidare till högre operautbildningar eller kanske gå vidare direkt ut i yrkeslivet.

Efter avslutad utbildning kan du söka dig vidare till högre musikutbildningar som operahögskolorna i Stockholm och Göteborg samt musikhögskolor i Göteborg, Malmö, Västerås och Stockholm. Flera av våra studerande söker sig också utomlands och vi har tidigare studerande vid högskolor i bland annat Haag, Cardiff, London, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Salzburg.

Idag är fasta ensembler på operahus allt mer sällsynt, vilket innebär att jobb på operahusen ofta besätts med solister utifrån varje enskild produktion. Det gör att solister ofta arbetar som frilans. I Sverige finns ett flertal större scener som Kungliga Operan i Stockholm, Göteborgsoperan, Norrlandsoperan och Folkoperan. Utöver dessa finns ett flertal mindre verksamheter. Inte minst ett antal fria operagrupper. För den som satsar på en internationell karriär finns större och mindre operahus både i Europa och runt om i resten av världen.

Brinner du för operakonstens möjligheter? Då lovar vi att du kommer att trivas här!

Läs även foldern om Kulturama Konstnärliga Utbildningar.

Aktuellt

Visa föregående artikel
Opera

Från partikelfysik till Opera

Jessica Elevant är civilingenjören som var på väg att bli forskare men numera har utbildat sig till operasångerska. Hon kompletterade sina studier vid Kulturama...

Utbildning
30 maj 2022
Läs vidare om "Från partikelfysik till Opera"
Två sångare som läser ur nothäften
Opera

Opera och sång - klassisk & musikal

Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta dessa starka känslor krävs mod. Men också kunskap och praktiska verktyg ...

Utbildning
19 november 2020
Läs vidare om "Opera och sång - klassisk & musikal"
Visa nästa artikel