Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Opera

Stockholm Operastudio år 1 - heltidsutbildning

Information

Utbildningens namn

Stockholm Operastudio år 1

Nivå

Yrkes- och högskoleförberedande

Studietider

23 augusti 2021 - 10 juni 2022

Omfattning

40 veckor, 2 terminer

Studietakt

100% heltid

Avgift

27 000 kr/termin

Sista ansökningsdag

16 maj 2021

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och står under statlig tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Kulturamas operautbildning, även känd som Stockholm Operastudio, är en välrenommerad och produktionsinriktad utbildning och en av de mest lektionstäta operautbildningarna i Sverige. Operautbildning år 1 och år 2 är studiemedelsberättigade heltidsutbildningar som tillsammans bildar en tvåårig linje där varje år kan sökas separat.

Under första året på Stockholm Operastudio kommer du att starta din resa med att hitta din egen röst och hur just du vill uttrycka dig på operascenen. Till din hjälp har du våra rutinerade och skickliga pedagoger. Tonvikten på undervisningen ligger på instudering, operainterpretation och scenframställning och varje termin ges möjlighet att medverka i produktioner.

Utbildningens innehåll

Utbildningsplan Opera 1 2021-22

Exempel på schema

Vår undervisning

Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta dessa starka känslor krävs mod men också kunskap och praktiska verktyg för att få fram rätt uttryck i din röst.

Vi arbetar brett med det som krävs för att du ska kunna söka dig vidare till högre operautbildningar eller kanske gå direkt ut i yrkeslivet. En stor del av undervisningen sker i masterclass och det kommer att ge dig en stor trygghet i att sjunga och agera inför andra. I utbildningen ingår även individuell coachning med dina mentorer. En viss del av undervisningen är nivågrupperad och bedrivs gemensamt med de båda årskurserna år 1 och år 2.

Under hela utbildningstiden löper ämnen som scenspråk, operainterpretation, skådespelarträning, fysisk scenträning, gehör och teori m.m. Under år 1 har du även en särskild kurs i att sjunga recitativ.

Vid sidan av undervisningen ingår även produktioner, som är själva stommen i operautbildningen. Här får du möjlighet att möta en publik och praktiskt tillämpa det du har lärt dig under lektionstillfällena.

Målsättning med Stockholm Operastudio, år 1 är att:

  • Utvecklas som sångare och få hjälp att söka efter ditt eget personliga uttryck
  • Bli stimulerad att utveckla din kreativitet och skaparförmåga
  • Få fördjupa dig i operainterpretation som är grunden för ditt livslånga lärande som sångare
  • Få arbeta med en rollkaraktär i samspel med andra sångare
  • Få möta regissörer med skilda arbetsmetoder
  • Få kunskap om hela processen från den musikaliska instuderingen till den färdiga föreställningen.
  • Bli väl preparerad för högre studier och professionellt yrkesliv
  • Bli coachad individuellt av dina mentorer

Produktioner

Under utbildningen säter vi upp flera produktioner såsom soppoperor, romanskonserter och naturligtvis operaproduktioner.

Ändamålsenliga lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak. Operastudion har tillgång till 3 operasalar, 10 övningsrum för musik och sång samt loger, kostym- och rekvisitaförråd.

Operastudion har ofta sina konserter och föreställningar i lokaler utanför skolan. Detta för att få god akustik och träning i att möta olika förutsättningar.

Framtiden för våra studerande

Ett stort antal tidigare elever vid Operastudion har idag gått vidare till högre musikutbildning. Till operahögskolorna i Stockholm och Göteborg, samt musikhögskolor i Göteborg, Malmö, Västerås och Stockholm. De finns också på olika skolor utomlands såsom i Haag, Cardiff, London, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Salzburg.

Våra samarbeten

Vi har återkommande samarbeten med externa konstnärer i branschen, samt sånglärare vid högskolorna. De besöker oss för masterclasses eller föreläsningar.

Vi får även hit externa gäster som agerar jury vid vår auditionträning då man alltså får möta andra än dom vanliga lärarna.

Vi samarbetar med scenen Bristol i Sundbyberg där vi förlägger merparten av våra operaproduktioner.

Ansökan och antagningsprov

Tillsammans med Stockholm Operastudio år 2, blir detta en tvåårig utbildning. Du söker varje år var för sig.

Sista ansökningsdag
Ansökan öppen till 16 maj 2021

Audition/intervju
Årets audition och intervju sker digitalt.
Följande gäller:

Vi önskar att du skickar in en film där du framför två sånger varav minst en operaaria. Börja filmningen med att tydligt säga ditt namn och vad du ska sjunga.

Inspelningen ska ske med vanlig mobilkamera i en tagning och får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning av alla sökande. Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och annan aktivitet.

Om du inte har tillgång till pianist går det bra att sjunga utan ackompanjemang/a capella.

Det inskickade materialet bedöms och poängsätts av en jury.
Om du går vidare blir du sedan kallad till ett andra prov samt en kortare intervju med juryn.

Mer utförliga instruktioner får du när du anmäler dig på vår ansökningsportal.

Förkunskaper och behörighet

Flerårig mycket god sångvana samt gedigna kunskaper i musikteori. Studietakten är hög och det krävs mycket eget arbete utanför den schemalagda undervisningen.

Gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning alt. ha viss yrkeserfarenhet.

Studiemedel

Kulturamas utbildningar är eftergymnasiala men är i CSN placerade inom avdelning A3, där studiemedelskvoten är på gymnasial nivå och där du har rätt till fyra terminers studielån eller max 80 veckor.
Studiemedel på Kulturama belastar därför inte din högskole-/universitetskvot, förutom Operastudio år 2, som är placerad inom avdelning B1.

Läs mer på csn.se

Hos CSN han du också söka Merkostnadslån för din studieavgift. Merkostnadslånet ska endast användas till att betala utbildningsavgiften.

Finansiering och delbetalning

Kulturama Konstnärliga Utbildningar har ett samarbete med Human Finans (Svea Ekonomi), vilket innebär att du kan ansöka om ett lån till din linjefaktura.

Läs mer om finansiering

Kontaktpersoner

Ylva Nordin (sjukskriven)
Rektor Kulturama Utbildningar
ylva.nordin@kulturama.se

Eva Österberg
Konstnärlig ledare
010-157 63 10 /073-376 19 10
eva.osterberg@kulturama.se

Våra utbildningar

Läs vidare om "Film"

Film

Kulturama Filmskola i Stockholm är till för dig som brinner för att berätta med film. Läs mer!

Film
Läs vidare om "Foto"

Foto

Kulturamas fotoutbildningar utvecklar ett kreativt, personligt bildspråk inom konstfotografi, dokumentärbild eller kommersiellt fotografi. Läs mer!

Foto
Läs vidare om "Musiker"

Musiker

Kulturamas musikerutbildningar är för dig som vill utvecklas till en mångsidig, skicklig musiker / artist och förbereda dig för en framtid i musikbranschen. Läs mer!

Musiker
Läs vidare om "Opera"

Opera

På Kulturamas operautbildningar får du utveckla din egen unika personlighet som sångare med några av landets främsta operasångare, pianister och regissörer. Läs mer!

Opera