Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Opera

Stockholm Operastudio år 1 - heltidsutbildning

Information

Utbildningens namn

Stockholm Operastudio år 1

Nivå

Yrkes- och högskoleförberedande

Studietider

23 augusti 2021 - 10 juni 2022

Omfattning

40 veckor, 2 terminer

Studietakt

100% heltid

Avgift

27 000 kr/termin

Sista ansökningsdag

22 mars 2021

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och står under statlig tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Kulturamas operautbildning, även känd som Stockholm Operastudio, är en välrenommerad och produktionsinriktad utbildning och en av de mest lektionstäta operautbildningarna i Sverige. Operautbildning år 1 och år 2 är studiemedelsberättigade heltidsutbildningar som tillsammans bildar en tvåårig linje där varje år kan sökas separat. En del undervisning kommer därför vara nivågrupperad och bedrivas gemensamt med de båda årskurserna. Tonvikten ligger på instudering, operainterpretation och scenframställning. Du ges möjlighet att under varje termin medverka i produktioner.

Utbildningens innehåll

Utbildningsplan Opera 1 2020-21

Exempel på schema

Vår undervisning

Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta dessa starka känslor krävs mod men också kunskap och praktiska verktyg för att få fram rätt uttryck i din röst.

Vi arbetar brett med det som krävs för att du ska kunna söka dig vidare till högre operautbildningar eller kanske gå direkt ut i yrkeslivet. En stor del av undervisningen sker i masterclass och det kommer att ge dig en stor trygghet i att sjunga och agera inför andra.

Vid sidan av våra omfattande föreställningar, som är själva stommen i vår operautbildning, har du under hela utbildningstiden ämnen som scenspråk, operainterpretation, skådespelarträning, fysisk scenträning m.m.

Målsättning med Stockholm Operastudio, år 1 och 2 är att:

  • Stimulera och utveckla din kreativitet och skaparförmåga.
  • Du ska fördjupa dig i ämnen som operainterpretation och rollgestaltning.
  • Du ska i en rollkaraktär söka egna sanna uttryck i samspel med andra sångare.
  • Du ska få möta regissörer med skilda arbetsmetoder.
  • Du ska få kunskap om hela processen från den musikaliska instuderingen till den färdiga föreställningen.
  • Du ska bli väl preparerad för högre studier och professionellt yrkesliv.

Här får du, med hjälp av några av landets främsta operasångare, pianister och regissörer, möjlighet att erövra denna kunskap. Som sångare ska du nämligen kunna tolka både text och musik och hos oss får du möjlighet att utveckla din egen unika personlighet som sångare.

Produktioner

Under utbildningen sätter vi upp flera produktioner exempelvis Soppopera, Romanskonsert och Orkesterkonsert.

Ändamålsenliga lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak. Operastudion har tillgång till 3 operasalar, 10 övningsrum för musik och sång samt loger, klädförråd och rekvisitaförråd.

Operastudion har ofta sina konserter och föreställningar i lokaler utanför skolan. Detta för att få god akustik och träning i att möta olika förutsättningar.

Framtiden för våra studerande

Ett stort antal tidigare elever vid Operastudion har idag gått vidare till högre musikutbildning. Till operahögskolorna i Stockholm och Göteborg, samt musikhögskolor i Göteborg, Malmö, Västerås och Stockholm. De finns också på olika skolor utomlands såsom i Haag, Cardiff, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Salzburg.

Våra samarbeten

Vi har återkommande samarbeten med externa konstnärer i branschen. De besöker oss för masterclasses eller föreläsningar.

Vi får även hit externa gäster som agerar jury vid vår auditionträning då man alltså får möta andra än dom vanliga lärarna.

I år kommer vi att inleda ett samarbete med Frans Schartau yrkeshögskola och deras scenteknikerutbildning, Vi kommer att ha deras elever som tekniker vid våra operaproduktioner. Vi ser fram emot detta och tror på en utveckling av operakonsten genom den här typen av samarbeten.

Vi kommer även att samarbeta med scenen Bristol i Sundbyberg där vi förlägger våra vårproduktioner.

Ansökan och antagningsprov

Tillsammans med Stockholm Operastudio år 2, blir detta en tvåårig utbildning. Du söker varje år var för sig.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag till läsåret 21/22 är 22 mars 2021.

Audition/intervju
Årets audition sker digitalt, och för denna gäller följande:

Vi önskar att du skickar in en film där du framför två sånger varav minst en operaaria. Börja filmningen med att tydligt säga ditt namn och vad du ska sjunga.
Inspelningen ska ske med vanlig mobilkamera i en tagning och får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning av alla sökande. Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och annan aktivitet.
Om du inte har tillgång till pianist går det bra att sjunga utan ackompanjemang/a capella.

Det inskickade materialet bedöms och poängsätts av en jury.
Om du går vidare blir du sedan kallad till ett andra prov samt en kortare intervju med juryn.

Mer utförliga instruktioner får du när du anmäler dig på vår ansökningsportal.

Förkunskaper och behörighet

Flerårig mycket god sångvana samt gedigna kunskaper i musikteori. Studietakten är hög och det krävs mycket eget arbete utanför den schemalagda undervisningen.

Gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning alt. ha viss yrkeserfarenhet.

Studiemedel

Kulturamas utbildningar är eftergymnasiala men är i CSN placerade inom gymnasieförordningen A3, där du har rätt till fyra terminers studielån eller max 80 veckor. Studiemedel på Kulturama belastar därför inte din högskole-/universitetskvot.

Läs mer på csn.se

Hos CSN han du också söka Merkostnadslån för din studieavgift. Merkostnadslånet ska endast användas till att betala utbildningsavgiften. Om du går en 1-årig heltidsutbildning kan du som mest få 60 544 kr/år läsåret 2020/21.

Observera att merkostnadslånet inte täcker hela utbildningsavgiften.

Finansiering och delbetalning

Kulturama Konstnärliga Utbildningar har ett samarbete med Human Finans (Svea Ekonomi), vilket innebär att du kan ansöka om ett lån till din linjefaktura.

Läs mer om finansiering

Kontaktpersoner

Ylva Nordin
Rektor Kulturama Utbildningar
010-157 63 69
ylva.nordin@kulturama.se

Eva Österberg
Konstnärlig ledare
010-157 63 10 /073-376 19 10
eva.osterberg@kulturama.se

Våra utbildningar

Läs vidare om "Film"

Film

Kulturama Filmskola i Stockholm är till för dig som brinner för att berätta med film. Läs mer!

Film
Läs vidare om "Foto"

Foto

Kulturamas fotoutbildningar utvecklar ett kreativt, personligt bildspråk inom konstfotografi, dokumentärbild eller kommersiellt fotografi. Läs mer!

Foto
Läs vidare om "Musiker"

Musiker

Kulturamas musikerutbildningar är för dig som vill utvecklas till en mångsidig, skicklig musiker / artist och förbereda dig för en framtid i musikbranschen. Läs mer!

Musiker
Läs vidare om "Opera"

Opera

På Kulturamas operautbildningar får du utveckla din egen unika personlighet som sångare med några av landets främsta operasångare, pianister och regissörer. Läs mer!

Opera
Läs vidare om "Sång"

Sång

Kulturamas sångutbildningar utvecklar dig som sångare / artist och förbereder dig för en framtid i musikbranschen. Läs mer!

Sång