Musiker
Musiker

Musikerutbildningar

Satsa på en karriär som musiker

Vill du satsa på en karriär som musiker? På Kulturamas Musikerutbildningar finns alla förutsättningar för att du ska utvecklas till att bli en framgångsrik och kreativ musiker.

Under utbildningen kommer du möta och inspireras av olika musikvärldar, stilar och konstellationer. Våra erfarna pedagoger kommer ge dig verktyg som gör dig till en mångsidig och skicklig musiker och artist samtidigt som du utvecklas på ditt huvudinstrument. Ditt eget musicerande breddas och ditt solo- och ensemblespel kommer utvecklas. Efter din tid på musikutbildningen kommer du vara väl förberedd att gå direkt ut i arbetslivet eller studera vidare vid Musikhögskola eller andra likvärdiga utbildningar, både inom Sverige och internationellt.

Utvecklas till att bli en skicklig musiker

Kulturama ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm och är Nordens största skola för estetiska utbildningar. På våra Konst- och Kulturutbildningar samlas över 300 studerande från hela landet som har siktet inställt på en karriär på eller bakom scenen. Här finns utbildningar inom dans, foto, film, klassisk sång, musikal, musikproducent, opera, singer/songwriter, skådespelare och sång - pop, rock & soul. Utbildningarna öppnar upp för unika samarbeten över de estetiska gränserna.

På Kulturamas musikerutbildningar får du utvecklas både som artist, musiker och musikproducent. Utbildningarna håller hög nivå, de är branschnära och praktiska i sin utformning vilket ger dig en nära koppling till yrkeslivet. Under ledning av våra erfarna pedagoger breddas ditt eget musicerande och du kommer utveckla både ditt solo- och ensemblespel. Genom att regelbundet uppträda tillsammans med dina studiekamrater på olika scener i Stockholm samt på Kulturamas egna scener kommer du få öva på ditt ensemblespel. I Kulturamahuset finns totalt fem scener kompletta med professionellt ljus- och ljudutrustning. De är av olika storlekar där den största har sittplatser för drygt 240 personer.

Förutom lärarledda lektioner kommer du behöva arbeta även utanför lektionstid. Till din hjälp har du tillgång till ensemblesalar för musik, musikstudios, musikredigeringsrum, gitarr- och basundervisningssalar, musikteorisalar, pianostudio, slagverksrum samt övningsrum för musik och sång.

Våra utbildningar

På Kulturama finns två musikerutbildningar: en heltidsutbildning på två år och en som går på deltid under ett år. Oavsett vilken utbildning du väljer kommer du att utvecklas till en skicklig musiker med goda möjligheter att gå direkt ut i arbetslivet eller vidare till högre utbildningar.

Heltid

Kulturamas musikerutbildning på heltid är en tvåårig utbildning där du har möjlighet att välja att gå ett eller två år. Utbildningen passar dig som har spelvana på ett huvudinstrument och en allmän musikalisk grund. Om ditt mål är att bredda det egna musicerandet samt att utveckla ditt solo- och ensemblespel, då passar den här utbildningen dig.

Under år 1 får du utveckla dina tekniska färdigheter och kunskaper inom jazz-, rock- och soulrepertoaren genom ensemblespel med musiker och sångare på Kulturamas andra utbildningar. För att du ska utvecklas maximalt kommer du både få individuell undervisning på ditt huvudinstrument samt grupplektioner i improvisation, arrangering och brukspiano.

Under år 2 höjs nivån på undervisningen. Du får nu fördjupad undervisning på ditt huvudinstrument samt lektioner i gehör och teori, improvisation och arrangering. Du som redan har avancerade förkunskaper kan söka direkt till Musiker år 2.

Deltid

Vår musikerutbildning på deltid passar dig som har grundläggande kunskaper på något av huvudinstrumenten gitarr, keyboard, bas, blås eller trummor/slagverk. Under utbildningen får du utveckla dig på ditt instrument samt på notläsning. Du kommer även få öva på improvisation, puls och timing i olika typer av ensembler. Genom att regelbundet uppträda tillsammans med dina studiekamrater kommer du utveckla ditt ensemblespel ytterligare.

Efter avslutat läsår har du fått verktyg som gör dig till en mångsidig och skicklig musiker och artist, samtidigt som du har utvecklats på ditt huvudinstrument. Du har nu kunskaper för att söka vidare till Kulturamas musikerutbildning på heltid eller annan musikutbildning.

Detta läser du under programmets gång

Oavsett om du går vår heltids- eller deltidsutbildning kommer du utvecklas till en mångsidig och skicklig musiker och artist. Ditt musicerande kommer breddas och du kommer utveckla både ditt solo- och ensemblespel.

Branschkunskap

I kursplanen ingår ämnet branschkunskap där du får möjlighet att träffa yrkesverksamma musiker, skivbolagsanställda, boknings- och managementbolag. Det ger både en bra inblick i musikbranschen i Sverige likväl som möjligheten att knyta värdefulla branschkontakter.

Gehör och musikteori

I gehör- och musikteori så kommer du att få jobba med gehörsträning; puls, rytm, melodi, harmoni och form. Du kommer även arbeta med transkribering av musik. Genom att utveckla dina kunskaper inom skalor, intervall och notation så kommer du att få de verktyg som behövs för att ta dig igenom några av de utmaningar som en arbetande musiker kan ställas inför. Det ingår också notering, analys samt komposition av musik.

Huvudinstrument

Du kommer få arbeta med din musikaliska förmåga till att spela i ensemble på ett avancerat sätt. Specialiserade kunskaper på ditt huvudinstrument samt och även kunna förstå din roll och möjlighet till professionellt musikaliskt spel. Du kommer bli väl förtrogen med att ackompanjera samt få möjlighet att framträda som solist i olika musikaliska sammanhang. Mål som du skall ha uppnått efter avslutad kurs är att du ska ha uppnått en hög musikalisk och konstnärlig nivå på ditt huvudinstrument med god teknik och stilmedvetet musikaliskt uttryck. Du kommer bland annat få arbeta med teknik, uttryck, notläsning, improvisation och övningsmetodik.

Improvisation

Du kommer bli väl bevandrad i typisk repertoar för improvisation. Mål som du skall ha uppnått efter avslutad kurs är bland annat att hantera musikaliska situationer som inbegriper improvisation, ett konstnärligt uttryck samt lyhört samspel med dina medmusiker. Det kommer även ingå självständigt improviserande med medvetenhet om musikteori och stilar. En central del är utvecklandet av ditt personliga uttryck inom improvisation.

Ensemble och arrangemang

Kursen kommer ge fördjupande kunskaper om olika genrer och stilar med syfte att både bredda och fördjupa dina kunskapsfält och insikt inom nutida musikliv. Målet efter avslutad kurs är att du ska ha kännedom om olika musikstilar och dess utmärkande drag.

Arbeta med det bästa som finns - Musik!

Målet med musikerutbildningen är att göra dig till en mångsidig och skicklig musiker och artist. Efter utbildningen är du väl förberedd att ta steget ut i yrkeslivet och arbeta inom musikbranschen eller söka dig vidare till högre utbildningar som Musikhögskola eller andra likvärdiga utbildningar, både inom Sverige och internationellt.

Utbildningen skapar goda möjligheter för dig som vill arbeta med musik. Många av våra studerande har blivit yrkesverksamma musiker då de under sin studietid har knutit värdefulla kontakter med musiker, artister, skivbolagsanställda, agenturer samt boknings- och managementbolag. Dessa kontakter har i sin tur lett dem vidare till jobb i musikbranschen.

Våra musikerutbildningar

Aktuellt

Visa föregående artikel
Visa nästa artikel