Musikproduktion
Musikproduktion

Musikproduktionsutbildningar - Artist, musiker och musikproducent

Har du en dröm om att satsa på en karriär som musikproducent och låtskrivare? På Kulturamas Konst- och Kulturutbildningar inom Musikproduktion har du möjlighet att utforska och finna dina styrkor under professionell ledning.

Hos oss kan du välja mellan två utbildningar inom musikproduktion: den ena går på heltid under två år och den andra ges på deltid under ett år. Oavsett vilken utbildning du väljer sätts dina öron på hårdträning och du kommer utmanas både individuellt och i grupp. Utbildningarna är praktiska och branschnära i sin utformning och är uppbyggda kring masterclasses och produktionsarbeten med varierande uppdrag.

Musikproducent - låtskrivare - kompositör

Hos oss får du möjlighet att hitta och utveckla din egen personliga stil likväl som att utveckla dina tekniska kunskaper i digitala musikprogram samt inspelnings- och ljudteknik. Under ledning av våra professionella pedagoger, som alla är yrkesverksamma musiker av toppklass, får du verktyg som gör dig till en mångsidig och skicklig musikproducent och låtskrivare.

Utbildningen håller högt tempo och du kommer behöva arbeta även utanför lektionstid. Som studerande hos oss har du tillgång till våra specialanpassade lektionssalar: tre musikstudios med kontrollrum, flera mindre studios, en pianostudio, flera musikteorisalar och ensemblesalar. Salarna kan hyras utanför ordinarie lektionstid där du kan praktisera och träna på dina nya kunskaper.

Kulturama ligger i Stockholm och är Nordens största skola för estetiska utbildningar. Här finns även utbildningar inom dans, film, foto, klassisk sång, musikal, musiker, opera, singer/songwriter, skådespelare och sång vilket ger dig en unik chans att samarbeta och knyta kontakter över utbildningsgränserna. Under ett läsår på Kulturama sätts det upp hundratals produktioner där du får möjlighet att praktisera dina nyvunna kunskaper.

Efter utbildningen kommer du vara väl förberedd att söka vidare till högre utbildningar eller gå vidare mot en karriär inom musikproduktion eller komposition.

Vad är Musikproduktion?

I grunden handlar musikproduktion om inspelning av musik som sedan bearbetas genom mixning och mastering med syftet att skapa ett perfekt sound. Vägen till det perfekta soundet kan gå via digitala musikprogram där inställningar av musik finjusteras, remixar av gamla originallåtar eller genom att coacha och inspirera artister att locka fram oanad kreativitet. Oavsett vilken arbetsmetod musikproducenten väljer krävs det att producenten är musikalisk, har kunskap om branschen, ledarskapsförmåga samt besitter en hög teknisk och digital kompetens. På Kulturamas musikproduktionsutbildningar ingår kurser som ger dig kompetens och praktiska kunskaper inom alla dessa områden.

En utbildning som passar din situation

Våra utbildningar inom musikproduktion passar dig som arbetar med eget musikskapande, som har grundläggande datorvana samt kunskaper om arbete i inspelningsstudio. Vi erbjuder både en tvåårig heltidsutbildning och en deltidsutbildning på ett år. I utbildningarna ingår kurser som ger dig grundliga och praktiska kunskaper inom musikproduktion och komposition. Oavsett vilken ambitionsnivå du har, om ditt mål är att gå vidare på egen hand efter utbildningen eller funderar på att söka dig vidare till högre musikproduktionsutbildningar på universitet eller högskola, så kommer du vara väl förberedd efter att ha studerat hos oss.

Heltid

Kulturamas heltidsutbildning i musikproduktion och songwriting passar dig som vill producera egna låtar, lära dig inspelningsteknik samt behärska professionella musikprogram. Utbildningen är på heltid under två år, men du har möjlighet att välja om du vill gå ett eller två år.

Du som har avancerade kunskaper, men som söker mer djupgående kunskaper om musik- och ljudproducentens roll kan söka direkt till år två. Under detta år fördjupas dina kunskaper och du får praktisk branschkännedom då vi arbetar på samma sätt som ett produktionsbolag. Du lär dig hantverket - från idé till färdig produkt och förbereder dig för en karriär i musikbranschen.

Deltid (50%)

Utbildningen Musikproduktion på deltid passar dig som vill få en bra förberedelse att söka vidare till Kulturamas heltidsutbildning i musikproduktion eller om du har som mål att gå vidare på egen hand. Utbildningen passar även dig som vill gå en utbildning på en mer avancerad nivå än vad vårt kursutbud kan erbjuda.

På Musikproduktion deltid får du sätta dina öron på hårdträning och med hjälp av våra duktiga och erfarna lärare får du möjlighet att utveckla din personliga stil och egna arbetssätt inom musik- och ljudproduktion samt songwriting.

Detta läser du under programmens gång

I både heltids- och deltidsutbildningen ingår kurser som exempelvis gehör- och musikteori, konsertteori, ljud- och inspelningsteknik, musikproduktion, songwriting samt sång- och stämarrangemang.

Låtskrivning och komposition

I kursen songwriting får du utveckla ditt eget skapande genom att träna på att formulera dig och skriva låttexter. Genom att delta i co-writingprojekt får du lära dig vilka möjligheter och begränsningar det finns när man skapar och komponerar text och musik tillsammans med andra.

Ljud- och Inspelningsteknik

Under utbildningen kommer du utveckla dina tekniska och digitala kunskaper. På kursen ljudteknik får du arbeta med ljud och akustik och i kursen PA-teknik får du lära dig hur du arbetar praktiskt med liveljud på scen. Kursen inspelningsteknik omfattar inspelning av sång och instrument med hjälp av olika tekniker. Du får även lära dig att navigera och styra digitala musik- och ljudredigeringsprogram som Soundtrap, Pro Tools och Logic Audio.

Konsertproduktion

Inom konsertproduktion ligger fokus på ett eget projekt som du själv förfogar över. Det kan vara en spelning du genomför eller ett annat projekt som du har jobbat med under året och som kan mynna ut i att arrangera en konsert där du är ljudtekniker, producent eller musiker. Ramarna inom denna kurs är mer fria för att du ska känna att du har friheten att kunna arbeta fram en produktion som just du vill göra och som inspirerar dig.

Musikteori

Vad har heavy metal-bandet Avenged Sevenfold gemensamt med Beyoncé, Daft Punk och Beethoven? Det är mer än vad man först kan tro. När det kommer till melodier, beats och toplines är det förvånansvärt ofta de kommer igen, fast på olika sätt och i olika musikstilar. Under utbildningen kommer lära dig att förstå hur allt det här hänger samman. Genom att studera grunderna i musikteori lär du dig förstå och analysera både din egen musik och andras musik för att i praktiken kunna använda kunskaperna i din egen musikproduktion. I musikteorikursen kommer du även få träna upp ditt gehör, vilket kommer hjälpa dig att återge och gestalta det hörda.

Detta kan du arbeta med efter utbildningen

Efter att du har avslutat din tvååriga utbildning är du väl förberedd att söka vidare till högre utbildningar. Många av våra tidigare studerande har valt att gå vidare till arbetslivet och är idag verksamma musikproducenter, ljudtekniker och låtskrivare i branschen. Under din utbildning läser du kursen branschkunskap där du får möjlighet att träffa och knyta kontakter med yrkesverksamma musiker, skivbolagsanställda, boknings- och managementbolag. Dessa kontakter kan ge värdefulla ingångar till framtida yrken inom musikbranschen.

Våra musikproducentutbildningar

Aktuellt

slickSlider.prev
Musikproduktion

Det fick mig att skicka in en ansökan!

Joy Himmelmark studerar till musikproducent på Kulturamas musikproduktionsutbildning. I denna video delar hon med sig av sina tankar och känslor om sin utbildni...

Utbildning
Läs vidare om "Det fick mig att skicka in en ansökan!"
slickSlider.next