Musik

Arbeta som musiker

Att jobba som musiker är en dröm för många. Spektret och variationen inom musikeryrket är stort och möjligheterna är oändliga. Att musicera är ett unikt konstnärligt sätt att uttrycka sig som också innebär ett gediget hantverk. Arbetet som musiker kan ta sig olika uttryck beroende på vilken väg du väljer.

Musikerns arbetsredskap kan vara rösten och/eller flera andra instrument som till exempel bas, piano, trummor, slagverk, gitarr m.m. Yrket kan vara väldigt skiftande: En musiker kan arbeta i en orkester eller ensemble som spelar olika genres, till exempel hip-hop, soul, RNB, dansmusik, jazz, klassisk musik, folkmusik eller pop-/rockmusik. Som musiker är man också solist ibland. Många musiker är frilansande och kan arbeta med korta eller längre uppdrag. Man kan också få anställning eller avtal med någon av de större kulturinstitutionerna eller teatrarna. Som musiker kan man också skriva kontrakt för längre perioder med en orkester eller ett band.

Arbetsmarknaden och tillgången på uppdrag kan variera stort för musiker. Yrket kan innebära oregelbundna arbetstider, ibland på kvällar och helger. Att arbeta med musik är samtidigt ett givande och kreativt yrke, där du får chans att spela i många olika sammanhang, inom olika genres och få träffa många andra intressanta människor i branschen. Att ständigt förbättra sina kunskaper och sin skicklighet är en drivkraft för många.

Vad gör en musiker?

En musiker kan vara frilansande i ett band eller en grupp eller arbeta som studiomusiker, fast anställd på en teater eller en orkester. Som musiker kan du också arbeta inom kyrkan, i tv-branschen eller som kompositör och arrangör. Det finns också musiker som arbetar som låtskrivare eller tonsättare. Eftersom konkurrensen om jobben är hård, särskild på vissa områden, så är det viktigt att du lägger ner mycket tid och arbete på att öva, repetera och knyta kontakter i den bransch där du vill arbeta. Du behöver också kunna leverera hög kvalitet och kunna anpassa dig efter kundens eller uppdragsgivarens förväntningar.

Hur blir man musiker?

Det finns många olika sätt att utbilda sig inom musik. Många börjar spela olika instrument på fritiden, redan under grundskolan eller på gymnasiet. På Kulturama grundskola finns inriktningen Musik & Sång och på gymnasiets Naturvetenskapliga program finns Särskild variant Musik och på det Estetiska programmet finns profilerna Artist & musiker , Låtskrivare & Artist samt Musikproduktion som fokuserar på att eleven utvecklas inom sitt huvudinstrument och i ensemblespel. På Kulturama finns även musikkurser för alla åldrar, både för nybörjare och för erfarna.

På eftergymnasial nivå finns både fristående utbildningar, folkhögskolor och högskoleutbildningar. På Kulturama finns musikerutbildningarna Låtskrivare & Artist, Sång – pop, rock & soul och Musikproducent för dig som vill satsa på en karriär som musiker. Här får du bredda det egna musicerandet och utveckla ditt solo- och ensemblespel.

Som musiker kan du också välja att inrikta dig på ljudproduktion, komposition, studioarbete, sång eller musikalartisteri. Det finns också eftergymnasiala utbildningar som inriktar sig på specifika genres, som till exempel folkmusik, klassisk musik eller jazz.