Musik

Kulturamas nya musikutbildningar möter de studerandes och branschens behov

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beviljat Kulturama att starta två nya Konst- och kulturutbildningar inom området musik. Det glädjande beskedet innebär att Kulturama nu har gjort om sina tvååriga musikutbildningar till att bli två ettåriga där den ena är högskoleförberedande och den andra yrkesförberedande. Utbildningarna startar hösten 2023.

Kulturama öppnar idag upp antagningen till de två nya utbildningsformerna högskoleförberedande utbildning och yrkesförberedande utbildning på programmen sång, musikproducent, musiker och låtskrivare & artist.

– Äntligen kan vi erbjuda musikutbildningar med flera inriktningar och i olika nivåer! Vi utbildar musiker, producenter, sångare och låtskrivare som står på egna ben i sitt musikutövande. Våra studerande är blivande kollegor till både varandra och lärare i branschen och det kontaktnät som de skapar på Kulturama är en ovärderlig stomme i deras framtida yrkesliv, säger Helene Franzén, Biträdande rektor.

Genom att erbjuda olika nivåer på utbildningarna kan Kulturama möta upp behoven i branschen och tillgodose de studerandes olika kunskapsnivåer samt ge dem rätt verktyg för att forma och utveckla sina karriärer.

Deltidsutbildningarna passar de som vill satsa på musik men som vill ha möjlighet att kombinera studier med exempelvis arbete.

Den högskoleförberedande utbildningen går på heltid under ett år och ger en stadig grund och kompletterande kunskaper för att kunna söka in till musikhögskola eller Kulturamas yrkesförberedande utbildning.

Den yrkesförberedande utbildningen är en ettårig spetsutbildning på heltid som riktar sig till de som har kommit långt i sin utveckling och som vill satsa på att kliva ut i branschen direkt efteråt.

– En av fördelarna med högskoleförberedande utbildning och yrkesförberedande utbildning på ett år vardera är att de går på olika CSN-kvoter. Det innebär att det går att läsa båda utbildningarna och möjliggöra studiemedel fullt ut under båda åren säger Fredrik Engström, utvecklingschef på Kulturama.

De nya utbildningsformerna finns på följande profiler:

- Låtskrivare & Artist

- Musiker

- Musikproducent

- Sång – pop, rock & soul