Två sångare som läser ur nothäften
Två sångare som läser ur nothäften

Sångutbildningar - klassisk & musikal

Det finns fortfarande platser kvar. Välkommen med din ansökan!

En utbildning för dig som vill utveckla och utforska din sångröst

Kulturamas Sångutbildning - klassisk & musikal är en unik utbildning för dig som vill utforska och stärka din röst tekniskt inom klassisk och musikalrepertoar. Genom hela utbildningen får du sånglektioner av en sångpedagog vilket gör att du utvecklas snabbt och utefter dina förmågor och din ambition.

Här skapar du en stabil bas för dina framtida studier och yrkesdrömmar inom musikal legit och klassisk sång. Efter utbildningen är du väl förberedd att söka vidare till högre utbildningar inom musikal och klassiskt. Många av våra tidigare studerande har gått vidare till vår opera- eller musikalartistutbildning.

En utbildning som passar din situation

På Kulturamas Sångutbildning – klassisk & musikal får du arbeta med de verktyg som utvecklar dig till en mer tekniskt kompetent sångare vilket kan leda dig vidare till högre utbildningar eller närmare en framtid som exempelvis sångare eller sångpedagog. Under utbildningen kommer du få arbeta med sångteknik, instudering med pianist, interpretation inom olika genrer, brukspiano, musikteori och ensemblesång samt scenträning som inkluderar skådespelarträning.

Att utvecklas till en talangfull sångare innebär även att ta tillvara på möjligheterna att utvecklas som person och artist. Här sker denna utveckling i mötet med lärare och klasskamrater. Genom individuell coachning får du möjlighet att utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och tillsammans med klassen är du delaktig i ett flertal romans-, musikal- och kyrkokonserter, och inte minst ett årligt sceniskt projekt där du ges möjlighet att även sjunga opera.

Heltid

Heltidsutbildningen Sång – klassisk & musikal är en ettårig yrkes- och högskoleförberedande utbildning som riktar sig till dig som vill utveckla din röst och din sångteknik. Du kanske har tagit sånglektioner privat eller sjungit i kör och vill nu utvecklas solistiskt. Eller så kanske du har gått en sångutbildning eller arbetat ett tag och känner behov att stärka din sångteknik. Utbildningen är också för dig som gått estetiskt gymnasium och som nu vill stärka din sångteknik.

Under ledning av lärare med lång pedagogisk erfarenhet och goda kunskaper inom klassiskt och musikal får du möjlighet att utvecklas både som person och som artist. Under studieåret får du medverka vid flera konserter och uppspel både på Kulturama samt i och runtom i Stockholm. Då utbildningen dessutom är en del av Kulturamas Operastudio kommer du även få medverka som kör i deras föreställningar. Detta ger dig god erfarenhet av scenframträdande och en inblick i hur det är att arbeta tillsammans med en regissör i en operaproduktion.

Deltid

På vår deltidsutbildning utforskar och utvecklar du din sångrösts möjligheter. Utbildningen är av hög kvalitet och du kommer undervisas av våra välutbildade lärare. Under utbildningen får du arbeta med att utveckla din röst utifrån dina egna förutsättningar, bland annat genom individuell coachning. Du får arbeta med din sångteknik, interpretation, scenspråk och lära dig brukspiano. Du kommer att få fördjupa dina kunskaper inom den genre du valt som huvudinriktning men även flera andra vilket ökar dina möjligheter att fortsätta mot att bli sångare.

Detta läser du under programmets gång

Oavsett om du läser vår sångutbildning på heltid eller deltid ingår sångteknik, instudering med pianist, interpretation i flera genrer, brukspiano, scenträning som inkluderar skådespelarträning (valbar kurs på deltidsutbildningen). Undervisningen ska bidra till att du utvecklar en bra vokalteknisk grund och en stabil sångteknik vilket gör dig till en bättre och säkrare sjungande artist.

Sångteknik

Den klassiska sångtekniken utvecklades i samband med att orkestrarna växte under andra hälften av 1800-talet vilket i din tur ställde högre krav på att sången skulle vara stark nog att höras genom musiken i stora lokaler utan mikrofon. Med en bra och sund grundteknik har den klassiska sången bidragit till att utveckla sångare som både är hörbara och starka utan att de skadar eller forcerar rösten. Inom musikal förstärker man vanligtvis rösten med mikrofon. Här kommer vi dock att arbeta med att du ska hitta styrka, resonansrum och stöd för att även kunna höras utan förstärkning, vilket ger en stabilitet och starkt självförtroende.

På denna utbildning kommer vi företrädesvis undervisa inom musikalens legit. Det är ett sätt att sjunga som i mycket liknar den klassiska sångtekniken där tonen förstärks i de egna resonansrummen.

Sång kräver både styrka och energi. Under utbildningen får du därför bland annat träna på att behärska andningen och träna upp det stöd som behövs för sången. Du får arbeta med hållningen, röstplacering och träna upp röstens omfång.

Musikteori

Under utbildningen kommer du studera musikteori vars syfte är att lära dig förstå musik utifrån musikens egna villkor. Du kommer få en musikalisk helhetssyn genom att studera musiktermer och begrepp, noter och regler. Du kommer även att träna upp ditt gehör.

Interpretation

Under utbildningen arbetar vi med interpretation, tolkning av musik. Du får lära dig att tolka musik och texter. Utifrån interpretationen får du möjlighet att utforska vad du vill förmedla med sången. I gruppen ges också möjlighet att reflektera över hur en sång ska gestaltas för att nå fram till sin publik.

Genom att studera regler och instruktioner kan du som sångare lära dig att sjunga stilenligt enligt den genre du arbetar med. Interpretationen och dess angreppssätt kan se olika ut beroende på genre men utgår alltid från vad kompositören skrivit och hur texten är gestaltad i musiken. Kunskap i interpretation innebär även att du som sångare även får medel att utveckla din egen tolkning av en sång.

Scenspråk

I många fall måste du som artist kunna agera samtidigt som du sjunger, det gäller till exempel inom genrer som opera och musikal. I heltidsutbildningen ingår därför ren skådespelarträning samt kurser där du får träna på att utveckla ett scenspråk.

Detta kan du arbeta med efter utbildningen

Under din tid på Sång – klassisk & musikal, händer det mycket med dig både som person, som sångare och artist. Din utveckling som sångare kommer öppna upp nya dörrar inför framtiden.

Efter utbildningen går många av våra studerande vidare till Kulturamas operautbildning på Stockholm Operastudio, Kulturamas Musikalartistutbildning eller till andra högre sångutbildningar i Sverige eller utomlands. Vissa väljer att påbörja sin yrkesbana som sångare eller sångpedagog medan andra går tillbaka till sitt yrkesliv som musikalartist med en stärkt sångteknik och tryggare grund att stå på. Utbildningen kan även bidra till att ge en kick i livet som kanske öppnar upp för andra tankar, känslor och vägar vidare i livet.

Ta steget och pröva dina vingar!

Läs även foldern om Kulturama Konstnärliga Utbildningar.

Aktuellt

Musik

Utbildningar inom musik och sång

Vill du satsa på en karriär som musiker, musikproducent, låtskrivare, sångare och artist? På Kulturamas Konst- och Kulturutbildningar har du möjlighet att under...

Utbildning
19 november 2020
Läs vidare om "Utbildningar inom musik och sång"
Två sångare som läser ur nothäften
Opera

Opera och sång - klassisk & musikal

Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta dessa starka känslor krävs mod. Men också kunskap och praktiska verktyg ...

Utbildning
19 november 2020
Läs vidare om "Opera och sång - klassisk & musikal"