Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Två sångare som läser ur nothäften
Två sångare som läser ur nothäften

Klassiska sångutbildningar

Sista anmälningsdag för våra utbildningar är 22 mars

En utbildning för dig som vill utveckla och utforska din sångröst

På Kulturamas Klassiska sångutbildning får du möjlighet att studera under några av Sveriges bästa och mest erfarna pedagoger inom den klassiska genren. Med deras hjälp får du både utforska och utveckla din sångröst samt lära dig hur du använder rösten i sceniska situationer.

Genom hela utbildningen får du sånglektioner av en sångpedagog vilket gör att du utvecklas snabbt och utefter dina förmågor och din ambition. Här skapar du en stabil bas för dina framtida studier och yrkesdrömmar inom klassisk sång. Efter utbildningen i klassisk sång kommer du vara väl förberedd att söka vidare till vår operautbildning på Stockholm Operastudio eller till andra högre sångutbildningar.

Vad är klassisk sång?

Det klassiska sångidealet är hämtat från den västerländska bel canto-stilen (vacker sång) som växte fram under 1700- och 1800-talet och som under romantiken utvecklades till dagens karakteristiska operaideal. Att sjunga bel canto innebär att sångaren strävar efter stabilitet, bärighet och renhet i klang, långa crescendon och diminuendon samt rörlighet i rösten.

Som studerande på utbildningen Klassisk sång kommer du lära dig att förstärka din sång med hjälp av det egna instrumentets resonansrum och lokalens akustik, en teknik som sångare inom ex jazz, pop och rock inte behöver bemästra i lika hög grad då de använder mikrofon. Detta är den egentliga skillnaden mellan en klassiskt skolad sångare och en som är mer beroende av elektrisk förstärkning.

En utbildning som passar din situation

På Kulturamas Klassiska sångutbildning får du arbeta med de verktyg som utvecklar dig till en mer tekniskt kompetent sångare vilket kan leda dig vidare till högre utbildningar eller närmare en framtid som exempelvis sångare eller sångpedagog. Under utbildningen kommer du få arbeta med sångteknik, instudering med pianist, interpretation, brukspiano, musikteori och musikhistoria, scenträning som inkluderar skådespelarträning, ensemblesång samt romans- och sakral interpretation.

Att utvecklas till en talangfull sångare innebär även att ta tillvara på möjligheterna att utvecklas som person och artist. På vår klassiska sångutbildning sker denna utveckling i mötet med lärare och klasskamrater. Genom coachning får du möjlighet att utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och tillsammans med klassen är du delaktig i ett flertal romans- och kyrkokonserter, och inte minst ett årligt operaprojekt!

Heltid

Heltidsutbildningen Klassisk sång är en ettårig yrkes- och högskoleförberedande utbildning som riktar sig till dig som vill utveckla din röst och din sångteknik. Kanske har du tagit sånglektioner privat eller sjungit i kör och vill nu utvecklas solistiskt. Utbildningen är också för dig som gått estetiskt gymnasium, kanske musikal, och som vill stärka din sångteknik.

Under ledning av lärare med lång pedagogisk erfarenhet och goda kunskaper inom klassisk musik får du möjlighet att utvecklas både som person och som artist. Undervisningen sker både via coachning och tillsammans med klassen. Under studieåret får du medverka vid flera konserter och uppspel både på Kulturama samt i och runtom i Stockholm. Då utbildningen dessutom är en del av Kulturamas Operastudio kommer du även få medverka som kör i deras föreställningar. Detta ger dig god erfarenhet av scenframträdande och en inblick i hur det är att arbeta tillsammans med en regissör i en operaproduktion.

Deltid (50%)

På vår utbildning Klassisk sång deltid utforskar och utvecklar du din sångrösts möjligheter. Utbildningen är av hög kvalitet och du kommer undervisas av våra välutbildade lärare inom klassisk sång. Under utbildningen får du arbeta med att utveckla din röst utifrån dina egna förutsättningar, bland annat genom coachning. Du får arbeta med din sångteknik, interpretation, scenspråk och lära dig brukspiano. Du kommer att få fördjupa dina kunskaper inom den klassiska repertoaren men också i genrer som visa och musikal.

Detta läser du under programmets gång

Oavsett om du läser Klassisk sång på heltid eller deltid ingår i högre eller mindre grad sångteknik, instudering med pianist, interpretation, brukspiano, scenträning som inkluderar skådespelarträning (valbar kurs på deltidsutbildningen), ensemblesång samt romans- och sakral interpretation. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar en bra vokalteknisk grund och en stabil sångteknik vilket gör dig till en bättre och säkrare klassiskt sjungande artist.

Sångteknik

Den klassiska sångtekniken utvecklades i samband med att orkestrarna växte under andra hälften av 1800-talet vilket i din tur ställde högre krav på att sången skulle vara stark nog att höras genom musiken i stora lokaler utan mikrofon. Med en bra och sund grundteknik har den klassiska sången bidragit till att utveckla sångare som både är hörbara och starka utan att de skadar eller forcerar rösten.

Klassisk sång kräver både styrka och energi. Under utbildningen får du därför bland annat träna på att behärska andningen och träna upp det stöd som behövs för sången. Du får arbeta med hållningen, röstplacering och träna upp röstens omfång.

Musikteori

Under utbildningen kommer du studera musikteori vars syfte är att lära dig förstå musik utifrån musikens egna villkor. Du kommer få en musikalisk helhetssyn genom att studera musiktermer och begrepp, noter och regler. Du kommer även att träna upp ditt gehör.

Du kommer också att få en inblick i den klassiska musikens historia och dess olika epoker och stilar. Varje genre måste förstås ur sin historia och dess ideal och detta är därför en viktig del i utbildningen.

Interpretation

Under utbildningen arbetar vi med interpretation, tolkning av musik. Du får lära dig att tolka musik och texter. Utifrån interpretationen får du möjlighet att utforska vad du vill förmedla med sången. I gruppen ges också möjlighet att reflektera över hur en sång ska gestaltas för att nå fram till sin publik.

Genom att studera regler och instruktioner kan du som sångare lära dig att sjunga stilenligt. Interpretationen och dess angreppssätt kan se olika ut beroende på genre. Inom klassisk sång utgår sångarens tolkning från vad kompositören har skrivit och hur kompositören ville att det skulle låta. Dock innebär kunskap i interpretation att du som sångare även får medel att utveckla din egen tolkning av en sång.

Scenspråk

I många fall måste du som artist kunna agera samtidigt som du sjunger, det gäller till exempel inom genrer som opera och musikal. I heltidsutbildningen ingår därför ren skådespelarträning samt kurser där du får träna på att utveckla ett scenspråk.

Detta kan du arbeta med efter utbildningen

Under din tid på Klassisk Sång händer det mycket med dig både som person, som sångare och artist. Din utveckling som sångare kommer öppna upp nya dörrar inför framtiden, oavsett om du väljer att studera vidare eller påbörja din yrkeskarriär inom sång. Eller kanske återgå till din yrkesdröm som musikalartist, nu med en stabil sångteknik i bagaget.

Efter utbildningen i klassisk sång går många av våra studerande vidare till Kulturamas operautbildning på Stockholm Operastudio eller till andra högre sångutbildningar i Sverige eller utomlands. Andra väljer att påbörja sin yrkesbana som sångare eller sångpedagog.

Ta steget och pröva dina vingar!

Våra utbildningar inom Klassisk sång

I fokus

Läs vidare om "Film: Utbildningarna Operastudion och Klassisk Sång"
Utbildningar

Film: Utbildningarna Operastudion och Klassisk Sång

Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta dessa starka känslor krävs mod. Men också kunskap och praktiska verktyg för att få fram rätt uttryck i din röst. På Stockholm Operastudio får du med hjälp av några av landets främsta operasångare, pianister och regissörer möjlighet att erövra denna kunskap. Vi erbjuder utbildningar på deltid och heltid.

Läs vidare om "Från Klassisk Sång till Operastudion"
Utbildning - Klassisk Sång/Opera

Från Klassisk Sång till Operastudion

Hanna Rydén går sitt andra år på Stockholms Operastudio på Kulturama. Via heltidsutbildningen Klassisk Sång lyckades hon hitta sin sångröst och knipa en av platserna på den eftertraktade operautbildningen.

Läs vidare om "Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!"
Utbildning - Klassisk sång

Talangvinnaren Ibrahim studerar på Kulturama och ger ut skiva!

För två år sedan kom Ibrahim Nasrullayev, 18 år till Sverige från Azerbadjan. Våren 2017 vann han Talang Sverige i Tv4 och nu går han Klassisk Sånglinje på Kulturama och tänker sig en framtid som sångare och artist.