Sång

Unik sångutbildning inom klassisk och musikal

Sedan flera år tillbaka har Kulturama erbjudit utbildningen Klassisk sång i sitt utbud bland Konst- och kulturutbildningar. Baserat på deltagare och deras behov har utbildningen ändrat inriktning och inkluderar nu även musikal.

Eva Österberg är utbildningsledare för utbildningen Sång – klassisk & musikal och har varit med att ta fram formen för inriktningen, en inriktning som fyller ett behov och som ger de studerande en god grund för fortsatta studier.

Varför har utbildningen ändrat inriktning?

Kulturama-KKU-EvOs-2021.jpg

– Det finns två orsaker till varför vi ändrar formen på utbildningen, dels beror det på vilka som tidigare har gått Klassisk sång och dels vad som sker efter att utbildningen är avslutad. Under åren har många av våra studerande på Klassisk sång kommit från musikalhållet. Vissa har upptäckt att de vill sjunga klassiskt medan andra har som syfte att fortsätta vara kvar inom musikal men går utbildningen för att stärka sitt instrument och sin sångteknik.

– Att vara muskalartist är väldigt komplext eftersom det inkluderar tre delar: dans, teater och sång. Ibland händer det att någon del inte har följt med i utvecklingen och i de fall det gäller sången, så kan tekniken behöva stärkas upp, och då är den här utbildningen perfekt. Utbildningen passar även yrkesverksamma musikalartister som vill bli mer konkurrenskraftiga genom att utveckla en stabilare sångteknik.

Hur ser upplägget ut, väljer man inriktning av genre?

– Nej, man väljer inte att fördjupa sig i antingen klassisk eller musikal, utan alla läser samma kurser. Jag tror på styrkan i att lära och inspirera varandra, inte minst om man kommer från olika fält.

– I princip är alla kurser genrefria. Ett exempel är kursen scenspråk, då arbetar deltagaren sceniskt med sina sånger. Arbetet på kursen är detsamma oavsett om deltagaren väljer en sång inom musikal eller en romans. Genom att ta stöd och lärdom från gruppen kan man utvecklas jättemycket även vokalt.

Ett annat exempel är två interpretationskurser, den ena är romans och då sjunger alla klassiskt medan den andra är musikal och då får alla sjunga musikal. För de studerande som är inriktade mot klassiskt finns en stor musikarepertoar som kräver den klassiska sångtekniken. Exempel på roller som sjungs med klassisk huvudklang är Christine i The Phantom of the Opera samt Maria och även Tony i West Side Story.

Hur skiljer sig den här sångutbildningen från Kulturamas utbildning Sång – pop, rock & soul?

­– Dels är det helt olika musikstilar. Och det är två olika sätt att sjunga. Om man sjunger pop, rock eller soul strävar man inte efter det fysiska resonansrummet, utan sången är mikrofonförstärkt och mer baserad på text och rytmik än på klang. Klassisk sång kräver massor med träning och vi jobbar på utbildningen med rösten och kroppen för att uppnå målet att rösten ska låta stabil, vacker och även personlig.

Utbildningen kan bidra till att ge en kick i livet som kanske öppnar upp för andra tankar, känslor och vägar vidare i livet.

Eva Österberg, utbildningsledare för utbildningen Sång – klassisk & musikal

Vad kan de studerande göra efter utbildningen?

­– De kan antingen söka vidare till Kulturamas Operastudio eller Musikalartistutbildning alternativt gå vidare till andra högre utbildningar. Vissa väljer att påbörja sin yrkesbana som sångare eller sångpedagog medan andra går tillbaka till sitt yrkesliv som musikalartist med en stärkt sångteknik och tryggare grund att stå på.

Därför skall du studera vid Kulturama Sång - klassisk & musikal

  • Du kommer att utvecklas fort och mycket
  • Du kommer att få stärkt självförtroende, och inte bara när det gäller det vokala
  • Du kommer att ha ett vansinnigt roligt och kreativt år