Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Musikalartistutbildning på heltid

Kulturamas Musikalartistutbildning är en heltidsutbildning som riktar sig till dig som har goda meriter i sång, dans och teater och som vill fördjupa dina kunskaper för att sikta mot en karriär som musikalartist och artist.

Information

Utbildningens namn

Musikalartist

Nivå

Yrkeslinje/Högskoleförberedande

Studietider

26 augusti 2019 - 12 juni 2020
Augusti 2020 - Juni 2021

Omfattning

80 veckor, 4 terminer

Studietakt

100% heltid

Avgift

46 200 kr/termin

Sista ansökningsdag

15 mars

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger gedigna kunskaper inom de tre konstnärliga ämnena sång, dans och teater på en nivå som gör dig väl förberedd att ge dig ut i artistbranschen eller söka dig vidare till exempelvis Musikalartistutbildningen vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Sångteknik

Under år 1 tränas grundläggande teknik i de olika genrer som utgör stommen inom musikalsång. Andningsteknik, ton-bildning, avspänning, omfångsövningar och artikulation tränas samtidigt som vi utökar repertoarkunskapen. Undervisningen sker individuellt i masterclass. I år 2 lämnas större ansvar åt den studerande att välja sångmaterial och bestämma vilka genrer den vill fördjupa sig i.

Interpretation

Utifrån dina personliga förutsättningar och förkunskaper arbetar vi med scenisk tolkning och personligt uttryck i sång. Undervisningen sker individuellt i masterclass.

Genre- och stilkännedom

Enbart år 1. Sångpedagogerna i denna kurs är specialister i sin genre och kursen syftar till att praktiskt förstå vad som skiljer klang och frasering åt mellan till exempel jazz, rock, klassisks sång. Undervisningen sker individuellt i masterclass.

Vokal ensemble

Med fokus på stämsång och samklang arbetas med materialet ur årets produktioner.

Klassisk balett

Fokus ligger på teknik, stegkombinationer, stilkänsla och kroppsmedvetenhet.

Lektionerna är nivågrupperade.

Jazzdans

Fokus ligger på teknik, stegkombinationer, stilkänsla och kroppsmedvetenhet.

Lektionerna är nivågrupperade.

Scenframställning

Skådespelarträningen innefattar bland annat improvisation, textanalys, den dramatiska situationen och rollgestaltning. Under år 2 sker en fördjupning av det dramatiska hantverket hos musikteaterskådespelare.

Produktion

Under musikalartistutbildningens första år arbetar vi kontinuerligt med att integrera sång, dans och teater i ämnet "Produktion”. Arbetet mynnar ut i en föreställning i början på vårterminen. Dessutom deltar de studerande i år 1 som ensemble i avgångsklassens slutproduktion. Arbetet med musikalproduktion i år 2 eftersträvar att vara en professionell produktion från början till slut. De studerande får även ta del av produktionsansvaret vilket innebär arbete med bland annat kostym, rekvisita och marknadsföring.

Musikteori

Musikteoriundervisningen börjar från grunden men progressionen är snabb och syftar till att fördjupa dina kunskaper inom grundläggande musikteori. Möjlighet till nivågruppering finns.

Temaveckor

Under 4 temaveckor bryts schemat och studierna fördjupas inom vissa specifika områden. Dels sker arbete med produktioner och utöver detta bjuds externa gäster in för att hålla föreläsningar, inspirera och motivera.

Auditionträning

Auditionträning är viktigt. På Kulturama har vi valt att inte lägga detta som ett särskilt ämne. Istället integreras auditionträning i den övriga undervisningen och temaveckor.

Utbildningsplan Musikalartist 2018

Viktigt att veta

Ansökan och antagningsprov

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 15 mars.

Audition

Audition äger rum v. 12 och v. 13.

Förkunskaper och behörighet

Gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning alt. ha viss yrkeserfarenhet.

Studiemedel

CSN från 18 år (enligt A3), rätt att söka merkostnadslån.

Läs mer om studiemedel på csn.se

Finansiering och delbetalning

Kulturama Konstnärliga Utbildningar har ett samarbete med Human Finans (Svea Ekonomi), vilket innebär att du kan ansöka om ett lån till din linjefaktura.

Läs mer om finansiering

Kontaktpersoner

Ylva Nordin
Rektor Kulturama utbildningar
010-157 63 69
ylva.nordin@kulturama.se

Britt-Inger Sundbring
010-157 64 45
Administratör
britt-inger.sundbring@kulturama.se

Helene Franzén
010-157 62 38
Utbildningsplanerare
helene.franzen@kulturama.se