Skådespelare studerande på teaterscen

Skådespelarutbildning - heltid

Information

Utbildningens namn

Skådespelare

Nivå

Yrkes- och högskoleförberedande

Studietider

22 augusti 2022 - 9 juni 2023
21 augusti 2023 - 7 juni 2024

Omfattning

80 veckor, 4 terminer

Övrig info

Du blir antagen till en 2-årig utbildning men har själv möjlighet att bestämma dig att gå ett eller två år.

Studietakt

100% heltid

Avgift

46 900 kr/termin

Sista ansökningsdag

20 mars 2022

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och står under statlig tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

På Kulturamas teaterutbildning arbetar vi med grundläggande skådespelarträning inom både klassisk talteater och fysisk teater i kombination med röstteknik. Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din sceniska förmåga, både på ett individuellt och kollektivt plan. Hos oss får du en bred skådespelarutbildning som ger dig de bästa förutsättningarna att söka vidare till högre utbildningar eller arbeta professionellt inom TV, film- och scenproduktioner.

Utbildningens innehåll

Utbildningsplan Skådespelare 2021-22

Exempel på schema

Vår undervisning

Oavsett om du har ambitionen att söka till högre utbildning inom teater, börja frilansa, eller bilda en egen teatergrupp, så kommer våra erfarna och skickliga pedagoger att sätta din utveckling i främsta rummet. Målet är att stimulera dig till att bli dynamisk och kreativ i ditt skådespeleri. Du kommer att få arbeta med klassisk talteater men även fysisk teater, för att få en bred grund att stå på och en uppfattning om i vilken genre du trivs bäst. Du får även undervisning i improvisation, där du övar på att driva en dramatisk situation och utveckla din förmåga till samspel. För att bredda dig ytterligare har vi även kurser i filmskådespeleri.

Du får utveckla och arbeta med olika karaktärer för att berätta en historia. Du får arbeta med olika former av dramatiska texter – enskilt, i dialog och i ensemblespel. Du tränar även din sceniska gestaltning utifrån psykologiska motivationer. Dina egna upplevelser och känslor är utgångspunkten i arbetet.

Våra lärare är högt utbildade (både nationellt och internationellt) med gedigen pedagogisk erfarenhet. De är yrkesverksamma i sceniska produktioner, TV- och filmproduktion.

Produktioner

En viktig del av Kulturamas teaterutbildningar är våra sceniska produktioner. Som studerande har du och din grupp eget produktionsansvar med handledning av våra pedagoger.

Den produktionsbaserade undervisningen sker i form av praktiskt skådespelararbete (rollgestaltning, rollinstudering, rollanalys och rolltolkning). Parallellt med det arbetar ni med hela processen runt en produktion, såsom scenografi, masktillverkning, produktion och PR.

Under utbildningens andra år utvecklas produktionsarbetet än mer och du får fördjupade kunskaper i skådespelarens arbete med sig själv och rollarbetet, för att kunna gestalta en roll på scenen eller framför filmkameran.

Ändamålsenliga lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak. Som skådespelarstuderande har du tillgång till sex teatersalar samt loger, rekvisita- och klädförråd.

Det finns totalt fem scener kompletta med professionellt ljus- och ljudutrustning. De är av olika storlekar där den största har sittplatser för drygt 240 personer.

Framtiden för våra studerande

Efter avslutad utbildning kommer du ha goda förutsättningar för att ta dig in på teaterhögskola och/eller gå direkt ut i branschen.

Våra samarbeten

Kulturama har kontinuerliga samtal och möten med de konstnärliga högskolorna inom varje specifik inriktning. Detta för att säkerställa att våra studerande får en relevant utbildning som gör dem attraktiva och ger bästa möjlighet för framtida studier på de konstnärliga högskolorna. I dessa samtal utformas även utbildningarna efter de aktuella trenderna inom branschen.

Kulturama har en unik branschnärvaro. Vi har bl.a. kontakt med flera castingfirmor och har förmedlat skådespelare till en rad produktioner genom åren. Yrkesverksamma personer kommer ofta och håller föreläsningar hos oss.

Ansökan och antagningsprov

Sista ansökningsdag
20 mars 2022.

Audition/intervju
Antagningsprovet till Skådespelare består av två delar:
Första steget består av en digital audition där du filmar dig själv när du framför en av monologerna nedan:

Monologer Skådespelare 2022

Om du sedan går vidare till steg två väntar en audition på plats i Kulturamahuset under v 13.
Då får du framföra din monolog för juryn, göra ett gruppmoment och det kommer även hållas en intervju.

Mer utförliga instruktioner får du när du anmäler dig på vår ansökningsportal.

Förkunskaper och behörighet

Gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning alt. ha viss yrkeserfarenhet.

Studiemedel

Kulturamas utbildningar är eftergymnasiala men är i CSN placerade inom avdelning A3, där studiemedelskvoten är på gymnasial nivå och där du vanligtvis har rätt till fyra terminers studielån eller max 80 veckor. Studiemedel på Kulturama belastar därför inte din högskole-/universitetskvot.

Läs mer på csn.se

Hos CSN han du också söka Merkostnadslån för att till största delen finansiera din studieavgift. Merkostnadslånet ska endast användas till att betala utbildningsavgiften.

Finansiering och delbetalning

Kulturama Konstnärliga Utbildningar har ett samarbete med Human Finans (Svea Ekonomi), vilket innebär att du kan ansöka om ett lån till din linjefaktura.

Läs mer om finansiering

Kontaktpersoner

Eva Österberg
Utbildningsledare
073-376 19 10
eva.osterberg@kulturama.se

Tobias Anderson
Administratör
010-157 64 45
tobias.anderson@kulturama.se

Våra utbildningar

Läs vidare om "Film"

Film

Kulturama Filmskola i Stockholm är till för dig som brinner för att berätta med film. Läs mer!

Film
Läs vidare om "Foto"

Foto

Kulturamas fotoutbildningar utvecklar ett kreativt, personligt bildspråk inom konstfotografi, dokumentärbild eller kommersiellt fotografi. Läs mer!

Foto
Läs vidare om "Musiker"

Musiker

Kulturamas musikerutbildningar är för dig som vill utvecklas till en mångsidig, skicklig musiker / artist och förbereda dig för en framtid i musikbranschen. Läs mer!

Musiker
Läs vidare om "Opera"

Opera

På Kulturamas operautbildningar får du utveckla din egen unika personlighet som sångare med några av landets främsta operasångare, pianister och regissörer. Läs mer!

Opera