Färdighetsprov Artist & Musiker (Singer/Songwriter)

Provet sker på plats i Kulturamahuset, Virkesvägen 21. under vecka 12. Du som söker till singer/songwriter framför en låt som du har skrivit själv och helst till eget ackompanjemang. Provet består också av en enklare gehörsövning samt ett kortare samtal.

Kallelse med provtid skickas ut senast två veckor innan provet. Vi följer rådande Corona-restriktion vilket innebär att antagningsproven kan komma att vara digitala. Samma provtid gäller oavsett om provet är på plats eller digitalt. Vid ett digitalt prov är det en intervju som genomförs på den utsatta tiden.

Instruktion för digitalt prov inriktning singer-/songwriter:

  • Vi önskar att du skickar oss en film där du framför den egenskrivna låt som du planerat framföra vid provet. Medan du sjunger kompar du dig själv på ett ackordinstrument. Det spelar ingen roll vilket slags rum du spelar in din film i men det behöver vara fritt från störande ljud och aktivitet.
  • Börja filmningen med att säga ditt namn och vilken inriktning du söker.
  • Ditt ansikte och dina fingrar måste synas medan du sjunger och spelar låten.
  • Inspelningen kan ske med vanlig mobilkamera. Inspelningen får inte bearbetas efteråt. Detta för att kunna göra en likvärdig bedömning av alla sökande.
  • För att dela din film med oss kan du i första hand lägga upp filmen på Youtube eller Vimeo och maila oss en länk till filmen.
  • Alternativt kan du skicka videofilen till oss genom att använda www.wetransfer.com eller https://sprend.com/. På Sprend tas filen bort direkt efter en nedladdning så Wetransfer ger fler chanser om något går fel. Skickar du oss en fil så döp filen till ditt namn så att vi har lätt att hantera den.
  • Skicka länken eller filen till juryn på följande mailadress: antagningsprov.gy.singsong@kulturama.se Skriv ditt namn och telefonnummer i mailet och ange hur du helst vill bli kontaktad: via Skype, Zoom, Teams eller Facetime
  • Om du har problem med att dela din film med oss ber vi dig kontakta juryn på mailadressen ovan.
  • Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 28/5.
  • En kort intervju/interaktivt provmoment kommer att ske digitalt på den tid du blivit kallad till.