Personal på Kulturama Kurser

Kulturama är en unik miljö där du får möjlighet att utveckla ditt konstnärliga uttryck under vår professionella ledning. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för dig att utvecklas och lyckas med dina studier.

Vi som undervisar på Kulturama har en rad olika kompetenser och arbetslivserfarenheter som vi tar med oss in i klassrummen och pedagogiken. Många av oss är yrkesverksamma vilket gör att vi arbetar parallellt samtidigt som vi undervisar. På så vis får du som deltagare en nära förankring till det konstnärliga yrkesutövandet via oss kursledare.