Sång och körsång med barn för personal i förskola eller skola

Information

Kursens namn

Sång och körsång med barn för personal i förskola eller skola

Plats

I förskolans/skolans lokaler

Tidsåtgång

Tre tillfällen á 60 min + förberedelsetid ca 20 min på plats inför varje tillfälle

Antal

Upp till 15 st

Pris

Enligt överenskommelse

Bokning

Kontakta Kulturama: fredrik.engstrom@kulturama.se, 010-157 62 43

Den här kompetens- och fortbildningskursen passar dig som arbetar som personal på förskola eller skola och som vill bli mer trygg i att använda sång i din dagliga verksamhet med barnen/eleverna.

Vi går igenom grundläggande sångteknik och förklarar skillnaden mellan vuxnas och barns röster. Vi föreslår lämpligt material och lär oss räkna in samt enklare kördirigering/sångledning. Vi utvecklar strategier för att hitta tonarter som är anpassade till barnens/elevernas röstläge för att främja sångglädje.

Tidsåtgång

Tre tillfällen á 60 min + förberedelsetid ca 20 min på plats inför varje tillfälle

Pris

Enligt överenskommelse

Sals- och teknikbehov

Tillräckligt stort rum för samtliga att delta. Stolar till alla att kunna sitta i halvcirkel. Finns tillgång till projektor är det önskvärt annars whiteboardtavla eller blädderblock. Information om ev. tillgängliga instrument i verksamheten tas gärna emot.

Kontakt för bokning och mer information om kompetens- och fortbildningsinsats

Helene Franzén
010-157 62 38
helene.franzen@kulturama.se