Sång och körsång med äldre för personal inom äldreomsorg

Information

Kursens namn

Sång och körsång med äldre för personal inom äldreomsorg

Plats

I verksamhetens lokaler

Tidsåtgång

Tre tillfällen á 60 min + förberedelsetid ca 20 min på plats inför varje tillfälle

Antal

Upp till 8 st

Pris

Enligt överenskommelse

Bokning

Helene Franzén
010-157 62 38
helene.franzen@kulturama.se

En kompetens- och fortbildningskurs för dig som arbetar inom en verksamhet med äldre och som vill bli mer trygg i att använda sång i din dagliga verksamhet.

Vi går igenom grundläggande kunskap kring röstens utveckling och förklarar skillnaden mellan barn-, vuxen och äldres röster. Rösten förändras under hela livet och det är en viktig faktor att förstå de äldres förutsättningar till att sjunga så att de ges möjlighet att på bästa sätt följa melodi samt stimuleras till sång. Vi går igenom och reflekterar kring låtval, syfte och mål med musicerandet och lär oss räkna in samt enklare kördirigering/sångledning. Vi utvecklar strategier för att hitta tonarter som är anpassade till de äldres röstläge för att främja sångglädje och göra det tillgängligt för deltagare att sjunga med.

Tidsåtgång

Tre tillfällen á 60 min + förberedelsetid ca 20 min på plats inför varje tillfälle

Antal

Upp till 8 st

Pris

Enligt överenskommelse

Sals- och teknikbehov

Tillräckligt stort rum för samtliga att delta. Stolar till alla att kunna sitta i halvcirkel. Finns tillgång till projektor är det önskvärt annars whiteboardtavla eller blädderblock. Information om ev. tillgängliga instrument i verksamheten tas gärna emot.

Kontakt för bokning och mer information om kompetens- och fortbildningsinsats

Helene Franzén
010-157 62 38
helene.franzen@kulturama.se