Gitarrkurs riktade till personal inom förskola eller skola

Information

Kursens namn

Gitarrkurs riktade till personal inom förskola eller skola

Plats

I förskolans/skolans lokaler

Tidsåtgång

Tre tillfällen á 60-90 min + förberedelsetid ca 30 min på plats inför varje tillfälle

Antal

Upp till 8 st

Pris

Enligt överenskommelse

Bokning

Kontakta Kulturama: fredrik.engstrom@kulturama.se, 010-157 62 43

Den här kursen passar dig som arbetar som pedagog ute i en verksamhet och som antingen vill börja eller vidareutveckla din kunskap inom gitarrspel för musik- och sångutövning med förskolebarn och elever.

Att som personal vara trygg i att våga nyttja gitarren som redskap i sången hjälper barnen/eleverna i gruppen att hålla ton och förhålla sig till instrument. Vi utvecklar enkla komptekniker och ackord för att möjliggöra en variation av gitarrspel. Vi instruerar i användande av capo för att kunna anpassa tonarter efter barnens/elevernas röstlägen så att de ges möjlighet att på bästa sätt följa melodi samt utveckla sin förmåga till sång.

Plats och tidsåtgång

Vi kan med fördel bedriva kursupplägg i förskolans/skolans lokaler så att det kan ligga i anslutning till att barn/elever lämnar verksamheten för dagen alternativt läggas på planerings- och studiedagar. En tydlig plan tas fram tillsammans med aktuell verksamhet kring syfte och mål från just era specifika behov. Utifrån det gör vi upp ett schema för hur många träffar vi ska planera för. Det går att göra enstaka träffar/insatser också.

Tidsåtgång

Tre tillfällen á 60-90 min + förberedelsetid ca 30 min på plats inför varje tillfälle

Antal tillfällen

Upp till 8 st

Pris

Enligt överenskommelse.

Sals- och teknikbehov

Tillräckligt stort rum för samtliga att delta. Stolar till alla att kunna sitta i halvcirkel. Finns tillgång till projektor är det önskvärt annars whiteboardtavla eller blädderblock

Kontakt för bokning och mer information om kompetens- och fortbildningsinsats

Helene Franzén
010-157 62 38
helene.franzen@kulturama.se