Gitarrkurs riktade till personal inom äldreomsorg

Information

Kursens namn

Gitarrkurs riktade till personal inom äldreomsorg

Plats

I verksamhetens lokaler

Tillgång

Tre tillfällen á 60-90 min + förberedelsetid ca 30 min på plats inför varje tillfälle

Antal

Upp till 8 st

Pris

Enligt överenskommelse

Bokning

Kontakta Kulturama:
Helene Franzén
010-157 62 38
helene.franzen@kulturama.se

Det är här en kompetens- och fortbildningskurs för dig som arbetar ute i en verksamhet med äldre och som antingen vill börja eller vidareutveckla din kunskap inom gitarrspel för musik- och sångutövning med boende/patienter eller grupp av äldre.

Att som personal vara trygg i att våga nyttja gitarren som redskap i sången hjälper de medverkande i gruppen att hålla ton och förhålla sig till instrument. Vi utvecklar enkla komptekniker och ackord för att möjliggöra en variation av gitarrspel. Vi instruerar i användande av capo för att kunna anpassa tonarter efter medverkandes röstlägen. Rösten förändras under hela livet och det är en viktig faktor att förstå de äldres förutsättningar till att sjunga så att de ges möjlighet att på bästa sätt följa melodi samt stimuleras till sång.

Plats och tidsåtgång

Vi kan med fördel bedriva kursupplägg i era egna lokaler så att det kan ligga i anslutning till lämplig tid i verksamheten alternativt planeringstider. En tydlig plan tas fram tillsammans med aktuell verksamhet kring syfte och mål från just era specifika behov. Utifrån det gör vi upp ett schema för hur många träffar vi ska planera för. Det går att göra enstaka träffar/insatser också.

Tidsåtgång

Tre tillfällen á 60-90 min + förberedelsetid ca 30 min på plats inför varje tillfälle.

Antal tillfällen

Upp till 8 st.

Pris

Enligt överenskommelse.

Sals- och teknikbehov

Tillräckligt stort rum för samtliga att delta. Stolar till alla att kunna sitta i halvcirkel. Finns tillgång till projektor är det önskvärt annars whiteboardtavla eller blädderblock. Extra gitarrer för kursen kan tillhandahållas efter överenskommelse då alla deltagare i kursen behöver ha en fungerande gitarr.

Kontakt för bokning och mer information om kompetens- och fortbildningsinsats

Helene Franzén
010-157 62 38
helene.franzen@kulturama.se