Urvalsgrunder för skolplacering

Urvalsgrunderna för skolplacering på Kulturamas grundskolor skiljer sig åt beroende på profilval. Vad som gäller för respektive profil kan du läsa om nedan.

Gör din ansökan till våra olika grundskolor här

Musikal och Musik & Sång

Efter att ansökan är gjord blir du inbjuden till Öppet hus och sedan kallad till färdighetsprov. För profilerna Musikal och Musik & Sång tillämpar vi urvalet färdighetsprov för skolplacering.

 1. För att bli erbjuden plats så måste man ha gjort godkända färdighetsprov i dans och sång för profilen Musikal alternativt godkänt färdighetsprov i sång för profilen Musik & Sång. Om det är fler som gjort godkända prov än vi har platser så tilldelas platserna i poängordning utifrån resultatet på färdighetsproven. I de fall platserna är fyllda så tilldelas man köplats utifrån färdighetsprovens resultat. Till Musikalprofilen räknas det sammanlagda resultatet av båda färdighetsproven. Läs mer om Bedömning av färdighetsprov
 2. I de fall två sökande till Musikal får samma summapoäng prioriteras resultatet från sångprovet framför dansprovet.
 3. I de fall två sökande har samma resultat på färdighetsproven så gör vi urval genom delmoment i färdighetsproven där momenten rangordnads enligt följande ordning:

Sång

 • Musikalisk helhet
 • Tonalt gehör
 • Tonsäkerhet, intonation och följsamhet
 • Rytmiskt gehör

Dans

 • Helhet
 • Rytm och koordination
 • Steguppfattning                     
 • Rörelse
 1. Om två sökande har samma resultat med identisk poängsättning i delmomenten gör vi urval utifrån nytt prov. De sökande kallas till nytt prov där de får göra om delmomentet Musikalisk helhet för sångprovet alternativt delmomentet Helhet för dansprovet.

Sista ansökningsdatum för att få kallelse till färdighetsprov är ca tre veckor innan ordinarie ansökningsvecka. Mer exakt tidpunkt för detta sista ansökningsdatum samt datum för färdighetsprov hittar du på varje skolenhets hemsida.

Erbjudande av skolplacering

Kulturama tar främst emot elever vid terminsstart i augusti eller i nära anknytning till skolloven men kan kontinuerligt erbjuda elever en placering i mån av plats. Platserbjudanden skickas ut utifrån resultat på färdighetsproven. Erbjudandet ska besvaras inom en viss tidsram som står angiven i brevet om erbjudande av skolplacering.

 • Tackar du ja till placeringen får du en bekräftelse till din mejl.
 • Tackar du nej till platsen stryks ditt barns ansökan.

Om besked inte lämnas inom föreskriven tid betraktas platsen som förbrukad, barnet tas bort ur ansökningssystemet och erbjudandet går vidare till nästa barn utifrån färdigställd bedömning av färdighetsproven.

Tänk på att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i ansökningsmodulen. Vi har tyvärr inte möjlighet att uppdatera din ansökan mot folkbokföringsregistret.

Om mitt barn inte blivit erbjuden en skolplacering?

Om vi inte kunnat erbjuda en skolplacering till ditt barn trots godkända färdighetsprov får du information om det i samband med att antagningen för höstterminen klar, du får dock behålla köplaceringen för det valda kalenderåret. Om du fortsatt inte fått erbjudande om skolplacering i nära anslutning till årsskiftet får vårdnadshavaren besvara en frågeställning för önskemål om fortsatt önskemål för ansökan till kommande läsår.

 • Om du önskar ha kvar ert barn i till ansökan för kommande läsår, ange då aktuellt läsår samt årskurs.
 • Om du inte önskar söka till kommande läsår, tar vi bort ansökan för det gånga kalenderåret

Frågan ska besvaras inom en viss tidsram, tänk dock på att färdighetsproverna för nästa ansökningsgenomgång ska genomföras igen då eleven kan få nya resultat utifrån elevens nuläge. Får vi inget svar inom angiven tidsram tolkar vi det som att intresset av en skolplacering inte kvarstår och tar bort ansökan.

Uppdatering av intresseanmälan inför kommande läsår

Då anmälan till profilerna Musik & Sång samt Musikal alltid är öppen och flertalet intresseanmälningar skickas in långt i förväg kommer vi höra av oss till er som ansökt till kommande antagningsperiod via den mailadress ni angivit i ansökningsformuläret. Det sker i anslutning till årsskiftet inför kommande ansökningsperiod för att säkerställa att intresset kvarstår för kallelse till färdighetsprov. Får vi inget svar inom angiven tidsram tolkar vi det som att intresset av en skolplacering inte kvarstår och tar bort ansökan.


Bild & Form

Om vi inte har plats för alla elever som sökt Bild & Form utifrån den åldersgrupp de sökt om att få börja i, gör Kulturama ett urval utifrån våra urvalsgrunder i den prioriteringsordning som beskrivs nedan.

 1. I första hand tillämpar vi urvalsgrunden anmälningsdatum. Dvs att den elev som stått längst i kö får ett erbjudande om skolplacering. Om flera barn har samma datum i kön kommer turordningen för platserbjudande bestämmas av klockslaget för när ansökan genomfördes.
 2. Om elever ställt sig i kö och det skulle uppstå en situation där eleverna har samma datum och klockslag för sin ansökan tillämpar Kulturama urvalsgrunden geografisk närhet, dvs närheten mellan folkbokföringsadressen och skolan. Vi mäter avståndet med Google maps-gångväg.

Erbjudande av skolplacering

Kulturama tar främst emot elever vid terminsstart i augusti eller i nära anknytning till skolloven men kan kontinuerligt erbjuda elever en placering i mån av plats. Platserbjudanden skickas ut i könummerordning. Erbjudandet ska besvaras inom en viss tidsram som står angiven i brevet om erbjudande av skolplacering.

 • Tackar du ja till placeringen får du en bekräftelse till din mejl.
 • Tackar du nej till platsen, men vill stå kvar i kön till kommande läsår, får ditt barn ett nytt ködatum, vilket blir det datum vi får svaret i retur.
 • Tackar du nej till platsen stryks ditt barn ur kön.

Om besked inte lämnas inom föreskriven tid betraktas platsen som förbrukad, barnet tas bort ur kön och erbjudandet går vidare till nästa barn i kön.

Tänk på att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i ansökningsmodulen. Vi har tyvärr inte möjlighet att uppdatera elevkön mot folkbokföringsregistret.

Om mitt barn inte blivit erbjuden en skolplacering trots köplacering?

Om vi inte kunnat erbjuda en skolplacering till ditt barn pga platsbrist får du information om det i samband med att antagningen för höstterminen klar, ni får dock behålla er köplacering för det valda kalenderåret. Om ni fortsatt inte fått erbjudande om skolplacering i nära anslutning till årsskiftet får vårdnadshavaren besvara en frågeställning för önskemål om köuppdatering.

 • Om du önskar ha kvar ert barn i kö för kommande läsår, ange då aktuellt läsår samt årskurs.
 • Om du inte önskar ha kvar ert barn i kön.

Frågan ska besvaras inom en viss tidsram för att behålla aktuell kötid. Får vi inget svar inom angiven tidsram stryks ditt barn ur kön.

Vårdnadshavare vars barn har tagits bort ur kön är alltid välkomna med en ny köanmälan via hemsidan.

Vad händer om jag gjort en felaktig ansökan?

Tänk på att ange korrekt läsår samt årskurs när du fyller i ansökan för ditt barn i ansökningsmodulen. Om du valt fel läsår eller årskurs kan du kontakta antagningsansvarig på enheten som kan hjälpa dig att justera detta. Då får ditt barn ett nytt ködatum, vilket blir det datum och tid du skickat in mailet till antagningsansvarig som sedan uppdaterar ditt barns köplats. Detta för att undvika att det påverkar aktuell antagningsomgång för de elever som eventuellt redan blivit erbjudna en skolplacering. Vårdnadshavare uppmanas därför att logga in i formuläret för att kontrollera att er ansökan genomförts på ett korrekt sätt.

Undantag

Undantag från ordinarie urvalsgrunder genomförs vid antagning till årskurs 6 på Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad då elever inskrivna på Kulturama Grundskola Danvikstull har förtur. Placerade elever i årskurs fem erbjuds en skolplacering till årskurs sex på Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad innan restplaceringar i årskurs 6 erbjuds via vår elevkö. Kulturama Grundskola Danvikstull har elever i årskurserna 4-5 och Kulturama Grundskola Hammarby sjöstad har elever i årskurserna 6-9.  

Ambitionen är att inskrivna elever på Kulturama Grundskola Danvikstull förväntas fullfölja sin grundskoletid på Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad. Platserbjudandet ges utifrån deras befintliga profilval och årskurs på Kulturama Grundskola Danvikstull. Kulturama vill möjliggöra en sammanhållen skolgång för våra redan inskrivna elever. 

Övrigt

Vi tar endast emot anmälningar via vårt ansökningsformulär.

Du som vårdnadshavare får en mailbekräftelse på att ditt barn har registrerats till den mejladressen du angivit i ansökningsformuläret.

Bekräftelsemejlet innehåller även en uppgift om hur du kan logga in i och se din ansökan. Härifrån kan du även uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vi tillämpar inte syskonförtur för någon av våra profilinriktningar.

Kontakt

Om du saknar bekräftelsemejl eller har frågor kring din ansökan är du välkommen att kontakta antagningsansvarig för respektive enhet så de kan kontrollera att din ansökan har kommit in korrekt.