Bedömning av färdighetsprov - sång och dans

Alla som söker Musikal- eller Musik & Sångprofilen på Kulturama får göra ett färdighetsprov för att vi ska veta att du kan följa med i undervisningen och ha roligt i vår vardag med lektioner, produktioner och konserter. Vårt mål är att ditt färdighetsprov ska bli ett roligt tillfälle för dig.

Om du söker till musikallinjen ska du göra ett sångprov och ett dansprov. Söker du enbart till Musik- och sånginriktningen ska du bara göra ett sångprov.

Här beskriver vi färdighetsprovets olika delar och ger exempel på hur du kan förbereda dig på bästa sätt. Sångprovet är individuellt och dansprovet sker i grupp.

FÄRDIGHETSPROV I SÅNG

Del 1 – Tonsäkerhet, intonation, följsamhet

Förmågan att följa toner och rytm. Även intonation, samspel och följsamhet bedöms. Du skall sjunga sången Idas sommarvisa till pianoackompanjemang. Text till sången finns i salen om du behöver. Du behöver bara sjunga första versen.

Förbered dig genom att lära dig text och melodi så att du känner dig säker.

Del 2 – Tonalt gehör

Förmågan att minnas och uppfatta olika toner, tonarter och melodier.

Här får du härma toner och melodier.

Del 3 – Rytmisk gehör

Förmågan att höra och härma enkla rytmer i puls.

På liknande sätt som i del 2 får du här härma lärarna fast denna gång får du klappa rytmer.

Del 4 – Musikalisk helhet

Förmågan att väva samman dina färdigheter i sång till en helhet. Du kommer att sjunga en sång som du väljer från vår sångvalslista. Du får pianoackompanjemang.

Förbered dig genom att lära dig text och melodi så du känner dig säker.

FÄRDIGHETSPROV I DANS

Del 1 – Rytm och koordination

Förmågan att hålla takten och koordinera dina olika kroppsdelar.

Dansläraren i salen kommer visa och lära er alla en gemensam uppvärmning.

Du behöver inte förbereda något förutom att du skall vara ombytt till mjuka kläder, samt att ditt hår skall vara uppsatt om det är långt. Du kommer att dansa barfota.

Del 2 – Rörelse

Förmågan att utföra dynamiska rörelsekvalitéer med kroppen.

Läraren ger instruktioner och du får improvisera till musik i grupp.

Del 3 – Steguppfattning

Förmågan att uppfatta och utföra danssteg och instruktioner.

Du får lära dig olika danssteg.

Del 4 – Helhet

Förmågan att väva samman rörelser och hur du utför och anpassar dessa till en helhet, till musik.

Du får lära dig sekvenser som sedan sätts ihop till en danskombination. Läraren dansar med hela gruppen till musik.